De første danske kvindelige præster

15 maj 2023

De første danske kvindelige præster

 De første danske kvindelige præster
Sted::  Vejen Kirke 15. maj 2023 16-17.30
 Pia Fris Laneth

I april 1948 ordinerede biskop Hans Øllgaard Danmarks Danmarks første kvindelige præster i Odense domkirke: Ruth Vermehren, Edith Brenneche Petersen og Johanne Andersen. Ordinationen var tæt på at splitte Folkekirken. Og disse første tre betalte hver på deres måde en høj pris for at følge Guds kald og nå deres livs mål.

Da Folketinget trodsede flertallet af biskopper og i 1947 vedtog loven om at give kvinder adgang til præsteembeder, udsendte 514 præster – næsten en tredjedel af samtlige – en bandbulle om, at ordinationen brød med Biblens ord og kirkens tusindårige tradition, og derfor var ugyldig.

Andre præster støttede varmt tanken om kvindelige præster. Sognepræst og digter Kaj Munk sagde i en prædiken om Jesus, at "der stod et sus af skørter om ham", og skrev i et slagkraftigt avisindlæg: "Vover man at sige, at en kvindes hånd er uværdig til at række en mands mund sakramentet, krænkes jeg på det menneskes vegne, der har født mig og lagt mig til sit bryst."

Pia Fris Laneth fortæller om den uforsonlige køns- og kirkepolitiske strid, som gik forud for en af kirkehistoriens største begivenheder, og de kvinder og mænd som ændrede danskernes syn på, hvem der må forvalte kristendommens sakramenter: Dåb og nadver.

Pia fortæller også om de kvindelige prædikanter og kvindelige præster i frimenigheder, som var med til at bane vej for kvinders ret til præsteembeder i Folkekirken. Blandt andre Skov-Kirsten i Nordjylland, højskoleforstander Jørgine Abildgaard i Snoghøj og sygeplejerske Maren Sørensen, som skabte menigheden omkring Valsbølhus i Slesvig.

I dag er halvdelen af folkekirkens præster kvinder. Det er en ligestillingssucces uden sidestykke – som menighedsrådene har en stor del af æren for. Men tanken om, at Gud er modstander af kvindelige præster, lever stadig i Folkekirken.

Foredraget bygger på Pia Fris Laneths nye bog: KALD og KAMP – Danmarks første kvindelige præster, som udkommer på Kristeligt Dagblads Forlag i efteråret 2023.

Arrangør::  Vejen Kunstmuseum
Entré::  75,00 kr. 
 Fra arkitekttegnet til naturforelsket

19-4-2023

Fra arkitekttegnet til naturforelsket

Fra arkitekttegnet til naturforelsket
Mette Bentzen og Lasse Kristensen, Egeværk.
 Kunsthåndværkere og foredragsholdere
Egeværk har siden 2011 arbejdet på at kombinere kærligheden til træ og det gode håndværk med store ambitioner om at udfordre den danske møbeltradition. Egeværk har etableret et stærkt nordisk navn især i USA og England. Egeværk inviterede alle Danmarks tv-seere indenfor i deres kreative proces, da de deltog i Danmarks Næste Klassiker i 2021-2022. Desuden er deres høje håndværksmæssige standarder indlært under læretiden hos PP Møbler, to brødre, der i sin tid blev udlært hos møbelsnedker Willadsen i Vejen.

Entré::  70/90 kr

 

Sted= Vejen Kunstmuseum

 Christiansø- og Bornholmermalerne

2-5-2023

Christiansø- og Bornholmermalerne

Arrangør Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn

Christiansø- og Bornholmermalerne
Sted::  Vejen Kunstmuseum
Dato for foredraget:  Den 2. maj kl. 19.00

Kunsthistoriker Jørgen Steinicke fortæller om :
 Christiansø- og Bornholmermalerne
I 1911 ankom malerne Karl Isakson og Edvard Weie for første gang til Christiansø. Det skulle blive en årlig tilbagevendende begivenhed en tid fremover. De var optaget af de nyeste retninger inden for kunsten - bl.a. Cezanne og Matisse. Snart fulgte andre unge kunstnere, som Axel Salto, Harald Giersing m. fl. Tiåret efter var det især Bornholm, der trak en ny gruppe kunstnere til , bl.a. Oluf Rude, Kræsten Iversen og Niels Lergaard. Sidstnævnte slog sig endegyldigt ned på øen, hvor han udviklede sit karakteristiske maleri i opposition til Oluf Høst, der med tiden blev indbegrebet af "Bornholmerskolen. Midt i 1930´erne dukkede bl.a. Sonja Ferlov, Ejler Bille og Richard Mortensen op for en kort bemærkning, men Høst forblev den ukronede konge frem til sin død i 1966.

Arrangør::  Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn

Entré::  70/90 kr
Humor er hjernens frikvarter

24-4-2023

Humor er hjernens frikvarter

Holsted Aktivitetshus Højmarksvej 20 6670 Holsted

kl. 14-16

Pris 40 kr.
 

Foredrag ved: Lillian Hjorth-Westh Højskolelærer

Vejret er godt, så længe man kan trække det”, sagde Storm P og ” Smilet er den korteste afstand mellem mennesker” sagde Victor Borge Lillian Hjorth-Westh vil tage tilhørerne med på en humoristisk rundrejse sammen med Halfdan Rasmussen, Victor Borge, Storm P, Johannes Møllehave, og andre der har sat præg på vores humoristiske verden.
Humor er hjernens frikvarter. Humor er kreativitet, der leger, og derfor er humor det bedste værn mod stress. Med humor når vi det samme, men for nedsat tempo – vi bliver langsomme i vendingen, men hurtige i replikken. Samtidig er humoren en elastik af solidaritet og tilgivels

Arrangør Vejen Høreforening

Forfatterne og deres steder i Jylland

21-3-2023

Forfatterne og deres steder i Jylland v/ Poul Marcus

Forfatterne og deres steder i Jylland v/ Poul Marcus

Vi opsøger jyske forfattere, deres fødesteder hvor de har levet livet og steder som har haft stor indflydelse på deres digtning. Bl.a.Aakjær, Kaj Munk, Johannes V Jensen, men også Carit Etlar, Hans Kirk mm. Vi kommer forbi store som små digtere.

 

Arrangør Knudepunktet

Sted: Knudepunktet Kærhøjparken 19, Vejen d. 21-3-2023 kl. 13,00

Entre 70 kr.

De kommunale arkivalier 1950-

De kommunale arkivalier 1950- v/ Ulrich alster Klug

De kommunale arkivalier 1950-

Kommunerne overtog pastoraternes og magistraternes opgaver vedrørende skole- og fattigvæsen, desuden kom skatteopkrævning hurtigt til. I takt med udbygningen af kommunernes arbejdsområder og servicering af befolkningen, blev mængden af arkivalier også større. Disse er ofte bevaret og giver et væld af detaljer om periodens lokalhistorie og befolkning. Ulrich giver et rids over udviklingen samt nogle gode eksempler, hvad kommunearkiverne indeholder.

 

Sted: Knudepunktet Kærhøjparken 19, Vejen

tid. 18-4-2023  kl. 19.00

Arrangør: Slægtsforskning Kongeaaen

Mine vestjyske aner

Mine vestjyske aner v/ Kathrine Tobiasen

Mine vestjyske aner

Med udgangspunkt i sin egen forskning fortæller Kathrine Tobiasen om, hvordan hun har fundet frem til de gode historier, og hvilke kilder hun har brugt. Ikke mindst lokalhistorien bliver inddraget i forskningen, der strækker sig fra 1900-tallet tilbage til 1600-årene.

 

Sted: Knudepunktet Kærhøjparken 19, Vejen

tid. 7-3-2023  kl. 19.00

Arrangør: Slægtsforskning Kongeaaen

 

Generalforsamling 2023 med efterfølgende foredrag.

16-2-2023

Generalforsamling 2023 med efterfølgende foredrag. Om arbejde med tekstil arkitektur - håndbyggede telt

Generalforsamling 2023 med efterfølgende foredrag
Torsdag den 16.februar 2023 kl. 19,00
Konfirmandhuset ved Askov Præstegård
 Grundtvigs Forum Askov
Arkitekt Ph.d. Cecilie Bendixen vil fortælle om sit arbejde med tekstil arkitektur - håndbyggede telte og lydabsorberende elementer. Der vil vises billeder af de smukkeste, vigtigste og mest syrede værker og processer .
Arbejdet er hjerteblod håb og drømme - egentlig en kærlighedshistorie - på værkstedet her i Askov 

Arrangør:Grundtvigs Forum Askov

 Naturens forarmelse og vildere natur som løsning

16-3-2023

Naturens forarmelse og vildere natur som løsning

 Naturens forarmelse og vildere natur som løsning
Sted::  Askov Højskole (foredragssalen)
 Torsdag den 16 marts 2023 KL 19
 Forfatter Rune Engelbreth Larsen fortæller om en oplevelsesrejse gennem smukke danske naturområder med potentiale for større og vildere naturoplevelser, men også et kig på den aktuelle naturtilstand. Et billedrigt PowerPoint-foredrag, der kommer tæt på regionale natur der, hvor foredraget foregår, men også kommer videre omkring.
Entré::  50/75
Arrangør: Grundtvigs Forum Askov i samarbejde med Askov Højskole
Tjenestepigernes Stemme

15-3-2023

Tjenestepigernes Stemme

Tjenestepigernes Stemme
Sted::  Vejen Kunstmuseum
15. marts 2023  16-17.30

 Cand. mag. Dorthe Chakravarty
  I 1899 indkaldte Marie Christensen Københavns tjenestepiger til et hemmeligt møde. Det blev begyndelsen på Tjenestepigeforeningens kamp for at ændre de elendige forhold, tjenestepigerne arbejdede under.
Foredraget handler om Marie Christensen og landets tusindvis af tjenestepiger, som gennem erindringer har fortalt om uretfærdighed og misbrug af magt - og om, hvordan nye tider og strømninger gav mulighed for at forandre arbejdslivet.
Museumsdirektør Teresa Nielsen supplerer med fortællingen om, hvordan kunstneren Susette Holten i 1895-1896 gjorde mælkebøtten - der også ses på Tjenestepigeforeningens banner - til billede på kvindernes engagement.

Entré::  75,00 kr. 
Arrangør::  Vejen Kunstmuseum
 Foredrag om jord og kompost, samt livet under jorden

28-2-2023

Foredrag om jord og kompost, samt livet under jorden

 Foredrag om jord og kompost, samt livet under jorden

Dato for foredraget:  28. februar 2023 18.45 - 21.45

 Hortonom Bente Mortensen
 Bente Mortensen, er hortonom med speciale i gødning, jordbundsforhold og planters vækstforhold.
Jord, vand og gødning er afgørende for planternes trivsel, foredraget tager udgangspunkt i en række spørgsmål, bl.a: 
Hvorfor er jord så vigtig for planternes vækst? 
Hvad er dårlig og hvad er god jord?
Hvordan kan man forbedre en dårlig jord? 
Hvilken nytte har fx en muldvarp og alt det andet liv under jorden? 
“hjemmehørende jord”, hvor vi som havefolk tager udgangspunkt i den jord vi har og som har været udviklet gennem de sidste 10.000 år.
Sted::  Vejen Bibliotek, Vestergade 2, 6600 Vejen
Entré::  Fri entré
Arrangør::  Haveselskabet Vejen Brørup

22-2-2023

"Relationerne mellem Danmark og Østerleden (Kijev-riget) fra vikingetiden til Valdemarerne."

  "Relationerne mellem Danmark og Østerleden (Kijev-riget) fra vikingetiden til Valdemarerne."
Sted::   HUSET Vejen, Østergade 2, 6600 Vejen
  19:00 til 21:00 incl. ½ times kaffepause

  Cand. mag. Ivan Nester, ekspert i Ukraines historie og samfundsforhold og formand for Dansk-Ukrainsk Selskab

  Vi skal høre om den danske kongeslægt, der i vikingetiden bestod af to kongehuse. Det ene af
kongehusene fik indflydelse på Kijev-rigets dannelse og udvikling.
Forbindelserne mellem Danmark og Kijev-riget fik også indflydelse senere - under middelalderens danske magtkampe.


Arrangør::   Foreningen Norden, Malt Herred

Entré::   Medlemmer 60 kr.    Ikke medlemmer 80 kr.

 Hvornår er man en heksejæger?

7-3-2023

Hvornår er man en heksejæger?

Hvornår er man en heksejæger?

Sted::  Riddersalen, Museet Sønderskov. Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup

Dato for foredraget:  7. Marts 2023 19.00 - 20.30
Foredragsholder:  Maria Østerby Elleby. Ph.D. i historie, Museumsinspektør v. HEX!
 Vi kender alle ordet heksejagt – politikere bruger det gerne, når de er kommet i en penibel situation, men at jage hekse refererer egentlig tilbage til renæssancen, hvor troen på de diabolske troldfolk var stor. Imellem 1450-1750 foregik der en systematiseret forfølgelse af hekse, og herunder var der flere folk, der involverede sig særdeles passioneret i jagten: Heksejægere. I Jylland deltog adelsmanden Thomas Juel fra Sønderskov herregård selv i flere trolddomsprocesser. Men var han ligefrem en heksejæger? 

Arrangør: Museet Sønderskov


Entré::  50 kr.

 

 Kvinderne i Ejnar Nielsens malerier

15-2-2023

 Kvinderne i Ejnar Nielsens malerier

 Kvinderne i Ejnar Nielsens malerier
 15. februar 2023 kl. 16-17.30
Sted Vejen Kunstmuseum

Foredragsholder  Mag.art. Charlotte Christensen
 Ejnar Nielsen kendes i vore dage særligt for sine dystre, i bund og grund guds-forladte skildringer af fattige landsbyfolk i Gern i Jylland. I perioden mellem 1910 og 1910 udførte han en forbløffende og ofte gådefuld serie af portrætter og realistiske malerier af kvinder, der stod ham nær. Iblandt dem var hans første hustru og hans mor. Foredraget vil præsentere disse billeder, og give et udblik over Ejnar Nielsens og hans samtids kvindebillede. 
Entré::  75,00 kr. 

Arrangør: Vejen Kunstmuseum

Plantevandring med Anemette Olesen fra Jels Voldsted

Plantevandring med Anemette Olesen fra Jels Voldsted

Plantevandring med Anemette Olesen

Naturvandring omkring Jels med Anemette Olesen, forfatter til bl.a. oversættelser af Henrik Smid, Henrik Harpestreng, Hildegard af Bingen samt bøger om krydderurter og gamle lægeplanter.
Mød Anemette til en vandring i det grønne, hvor hun fortæller om planternes kultur og medicinhistorie. Hvilken nytte kan vi have af malurt, vejbred, røllike, perikon, røn, pil og andet vi ser på vores tur? Anemette er tidligere køkkenleder og museumsgartner og har anlagt flere urtehaver. Planternes medicinhistorie har hendes skærpede opmærksomhed. VI får mulighed for smagsprøver og der gives gode råd. Tag godt fodtøj på og evt. pen og papir, hvis du vil huske nogle af fortællingerne og de gode tips undervejs.

Sted: Jels Voldsted, Koldingvej 2, 6630 Rødding

11 september 2022 kl. 11,00

Arr.  Vejen Kunstmuseum

 Af folket, for folket, ved folket: demokratiets og populismens idehistorie

4 februar 2023

Af folket, for folket, ved folket: demokratiets og populismens idehistorie

Sted: Vejen bibliotek
kl 10,30 til 14,00

 Claus Christoffersen
Lincolns berømte beskrivelse af demokratiet som et styre af folket, for folket og ved folket fremstiller i virkeligheden det moderne demokratis problem. For hvad vil et styre ’ved folket’ sige? Hvad er folket, har folket en vilje, skal dets magt begrænses, og hvordan kommer dets vilje til udtryk?
De spørgsmål kæmper demokratiet med i hele det moderne demokratis historie, og denne kamp giver sig udslag i en vedvarende og meget intens debat om, hvad demokrati overhovedet er, samtidig med at kampen skaber den populisme, der på en og samme tid er et barn af demokratiet og en trussel mod demokratiet.
Vi følger populismens og det moderne demokratis idehistorie fra de amerikanske forfatningsfædre til i dag.
Billet købes her ( Det er Vejen bibliotek der styrer billetsalget.
Vil du læse mere på Bibliotekets hjemmeside - klik her
Entré::  160 kr for begge foredrag - incl 1 sandwich

Arrangør Biblioteket og FU

Mødrehjælpens Svangrehjem Østerklev

Mødrehjælpens Svangrehjem Østerklev Foredrag v/ Jørgen Dieckmann Rasmussen

Jørgen Dieckmann Rasmussen fortæller om :

Mødrehjælpens Svangrehjem Østerklev, hvor piger kunne få diskret ophold, hvis de var blevet gravide uden for ægteskab. 4.000 kvinder var på den baggrund på Østerklev i perioden 1947-1975.

Sted: Knudepunktet Kærhøjparken 19, Vejen

tid. 7-2-2023  kl. 19.30  ( Der er generalforsamling fra kl. 19.00 til 19,30)

arrangør: Slægtsforskning Kongeaaen

 

Da lysekronen faldt ned i lagkagen

Da lysekronen faldt ned i lagkagen v/ Niels Ole Fredriksen pens. højskolelærer

Niels Ole Fredriksen pens. højskolelærer
 
Foredraget handler om Danmarks historie fra de sidste 75 år. Foredraget handler altså ikke om lagkager og lysekroner. Men derimod om nogle historiske begivenheder som har gjort indtryk på mig. Subjektive fortællinger fra de sidste 75 års Danmarkshistorie betragtet og vurderet af mig

 

Sted::  Knudepunktet Kærhøjparken 19 6600 Vejen

Arrangør: Knudepunktet

tid: 24-1-2023 kl. 13,00

MINE GRUNDTVIGSKE RØDDER - Fra Vartov til Askov

19-1-2023

MINE GRUNDTVIGSKE RØDDER - Fra Vartov til Askov

MINE GRUNDTVIGSKE RØDDER - Fra Vartov til Askov
Sted::  Konfirmandhuset ved Askov Præstegård
Torsdag den 19. januar 2023
Pastor emeritus Paul Monrad fortæller om den Grundtvigske bevægelse, som han er vokset op med. Han vil forsøge at fortælle bevægelsens 150 årige historie ud fra sin egen slægt af præster og højskolefolk.

Entré::  kr. 50/75 
Arrangør::  Grundtvigs Forum Askov i samarbejde med Askov Menihedsråd
”Fæstedskatten og den kongelige guddommelige forbindelse

5 januar 2023

”Fæstedskatten og den kongelige guddommelige forbindelse".

Museumsinspektør , cand.mag  Lars Grundvad

Foredraget handler om guld, sølv og kongesæder. Lige før kristendommen blev danskernes religion, blev der skjult to store skatte ved en rig gård nær Harreby. Hvad fortæller genstandene om  samtiden og om det sted de blev gemt? Vi skal overbevises om, at Danmarks kongemagt på det tidspunkt ejede en gård, som husede Jyllands eneste påviste helligsæde fra vikingetiden

Sted::   Lindknud Aftenhøjskole, Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud, 6650 Brørup.

5 januar 2023 kl. 19,00

Arr. Lindknud Aftenhøjskole.

Pris : 50 kr.

Hvad kan danskerne lære af det islandske folk

18-1-2023

Hvad kan danskerne lære af det islandske folk

 Hvad kan danskerne lære af det islandske folk?

Sted::  HUSET Vejen, Østergade 2, 6600 Vejen
 19:00 til 21:00  Onsdag d. 18. januar 2023

  K. Torben Rasmussen, litteraturhistoriker og direktør for Team Island/KulturRetur.
 Et foredrag om det moderne Island og nogle af landets mange mysterier, blandt andet hvordan en befolkning på 355.000 mennesket, 390.000 får, 65.000 heste og en hel del fisk kam opretholde en fuldt moderne stat med alle dens institutioner og karaktertræk.

Entré::  Medlemmer 60 kr.  Ikke medlemmer 80 kr. 

Arrangør:: Foreningen Norden, Malt Herred

 

 Bronzealderens monumentale århundreder – da store græstørvehøje og egetømmerbyggede langhuse dominerede de jyske landskaber for 3500-3200 år siden

6 december kl. 19.00

Bronzealderens monumentale århundreder – da store græstørvehøje og egetømmerbyggede langhuse dominerede de jyske landskaber for 3500-3200 år siden

 

 Det vildeste byggeboom i den nordiske oldtidshistorie fandt sted i ældre bronzealder. I tiden mellem 1500 og 1200 f.v.t. ofrede man enorme ressourcer til byggeriet af gravhøje og huskonstruktioner. De kuplede høje blev opbygget af græstørv i tusindvis, mens de mægtige langhuse krævede hundredvis af egestammer. Således blev flere hektar græsland afskrællet til en enkelt storhøj, mens et alvorligt indhug i skoven var nødvendigt til opførelsen af et enkelt storhus – og monumenterne var mange! Årsagen til det ekstreme ressourceforbrug, og hvorfor det netop fandt sted i ældre bronzealder, er uklart og omdiskuteret. Men ved at se nærmere på bestemte træk ved bronzealderens samfund, som f.eks. landskabsbeliggenhed, regionale forskelle og langdistancehandel, kan vi nærme os troværdige forklaringer.

Sted: Sønderskov Riddersalen

Pris 50 kr.

 

Bevaring af gamle billeder

Bevaring af gamle billeder v/ Henning Karlby

 

Bevaring af gamle billeder

Hvordan scanner og affotografere vi gamle billeder, så de får en størrelse og kvalitet, så de kan sættes ind i en slægtsbog eller bruges til et fotografisk slægtstræ uden billederne kommer til at fremstå med små firkanter (pixels) i det færdige billede. Hvordan renser man et billede for ridser og hvordan får man kontrast frem i et billede, som er falmet.

 

Sted: Knudepunktet Kærhøjparken 19, Vejen

tid. 10-1-2023  kl. 19.00

arrangør: Slægtsforskning Kongeaaen

Retsbetjente 1600-1919

8- 11 2022 kl. 19.00

Retsbetjente 1600-1919 v/ Torben Albret Kristensen

Torben Albret Kristensen fortæller om Retsbetjente 1600-1919

Ligesom amtmanden havde retsbetjenten (by-, herreds- eller birkefogeden) en lang række opgaver, der satte ham i forbindelse med lokalbefolkningen den ene eller anden måde. Han var dommer og politimester, skifteforvalter og foged, lægdsforstander og notarius publicus. Han forrettede borgerlige vielser og udstedte næringsbeviser samt en hel masse andet. I løbet af foredraget vil tilhørerne blive præsenteret for en bred vifte af de arkivalier, der er bevaret fra retsbetjentembederne, og hvordan de kan bruges i slægtshistorisk sammenhæng.

 

Sted: Knudepunktet Kærhøjparken 19, Vejen

tid. 8- 11 2022  kl. 19.00

arrangør: Slægtsforskning Kongeaaen

Den fantastiske ål

14-11-2022

Den fantastiske ål

Hvad ved vi om verdens mest gådefulde fisk og hvordan forskes der i den?
Michael Ingemann Pedersen fortæller om ålens vilde biologi og livscyklus og om årsager til ålens tilbagegang. Han har deltaget på Galathea-ekspeditionen til Sargassohavet, hvor ålelarver blev indsamlede og undersøgt for at kunne skrive endnu et kapitel i den utrolige historie om vores viden om ålen. 

Aftenen indledes med oplæsning fra Patrik Svenssons bog 'Åleevangeliet' som en del af markeringen af Nordisk Litteraturuge.

Se mere og bestil billetter på: www.vejbib.dk

Vejen bibliotek d. 14-11-2022 kl. 19.00

Amtsarkiverne på nettet

Amtsarkiverne på nettet v/ Hans Peter Poulsen

Amtsarkiver nettet

Amternes arkiver er meget omfattende og rummer en mangfoldighed af sagsområder, herunder mange af interesse for slægtsforskning. Journaler, registre og andre hjælpemidler kan i sig selv give oplysninger om en sag, i andre tilfælde er oplysningerne nødvendige for at kunne bestille sagsakterne frem til læsesalen. Foredraget forsøger at give et overblik over emnet, og vil præsentere eksempler bl.a. familieretslige sager.

Sted: Knudepunktet Kærhøjparken 19, Vejen

tid. 13-12-2022 2022  kl. 19.00

arrangør: Slægtsforskning Kongeaaen

 Tal R - en Spielverderber med egne systemer

Tal R - en Spielverderber med egne systemer v/ Kamma Overgaard Hansen

Tal R - en Spielverderber med egne systemer

Tal R  brød igennem som kunstner i løbet af 1990’erne og kom på mange måder til at vende op og ned på kunstscenen: Dels var han med til at sætte nye standarder for, hvilke motiver billedkunsten kan behandle – og hvordan. Dels gik han temmelig ironisk til de traditionelle forestillinger om en kunstner med stort K, bl.a. ved at skilte med sin høje løn og velstrukturerede work-life-balance. Foredraget vil kaste lys over, hvad Tal R tematiserer og sammenblander i sin kunst. Vi skal også se på hans samarbejde med den tyske kunstner Jonathan Meese.

 

sted: Vejen Kunstmuseum

Tid .  2-11-2022 kl. 19,00

Lokal Danmarkshistorie sat i RELIEF af detektorfund

Torsdag den 17. november 2022 kl. 19.00

Lokal Danmarkshistorie sat i RELIEF af detektorfund

Detektorduen RELIEF Marie Aagaard Larsen og Kristen Nedergaard Dreiøe kommer og beretter om hvordan de kom i gang som amatørarkæologer og senere kom på sporet af Danmarks største vikingeguldskat (Fæstedskatten) og jernalder-templerne, og hvordan det føltes at løfte disse fund frem fra dyb glemsel i mulden og ud i lyset og nutiden.

I foredraget får vi historien om fundene af vigtige brikker til forståelsen af vores lokale Danmarkshistorie. De kommer omkring hvad der stadig driver dem ud på markerne 7 år efter de startede deres hobby, herunder det unikke samarbejde med fagarkæologerne. Vi kommer også lidt ind på teknik

Askov Højskole (foredragssalen)

Arr. i samarbejde med Askov Højskole og Folkeuniversitetet, Vejen

Entre 50/75,- (inkl. kaffe/te)

 

Esbjerg mørkemaleren Erik Hansen

15-11-2022

Esbjerg mørkemaleren Erik Hansen

Sted::  Galleri 46, Fredensgade 46, 6670 Holsted

d. 15-11-2022 kl. 19,00

 

Fotografen, filmmanden og forfatteren vil berette om Esbjergs såkaldte "mørkemaler", som han fornylig har skrevet en bog om i forb.m. en stor retrospektiv udstilling i Janusbygningen, Tistrup tidligere på året. Top vil vise den film, han lavede for nogle år siden om Erik Hansen, og bagefter vil han samtale med kunsthistoriker Jørgen Steinicke og publikum om mennesket og kunstneren Erik Hansen, som det er værd at stifte bekendtskab med.

Entré::  75 kr. - inkl. kaffe/te/vin 
I min familie serverede vi aldrig kaffe

14-10-2022

I min familie serverede vi aldrig kaffe

Louise Brandstrup Journalist og højskolelærer
Det var noget af en snaps at være barn i en festlig og stærkt serverende familie i Vendsyssel. Og en tragedie at miste sin søster til stoffer i 60´erne. Med humor og rundede kanter får vi denne sørgmuntre livsfortælling om, at få sig et fremragende liv trods alt, og om at skifte kaos ud med kærlighed

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

kl. 13.oo

14 oktober 2022

Arr.:Knudepunktet

Slægtsforskning i 1900 tallet

Slægtsforskning i 1900 tallet

4 oktober 2022

Per Andersen

Det kan være svært at finde nulevende slægtsmedlemmer og andre, der har levet i 1900-tallet. Kilderne er ofte nogle andre end dem, man normalt bruger som slægtsforsker, og man er ofte nødt til at lege detektiv også. Jeg gennemgår de vigtigske værktøjer for 1900-tallet og giver mange eksempler på, hvordan de anvendes.

 

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

kl. 19.00

 

Arr.: Slægtsforskning Kongeaaen

Drømmen om Amerika - den danske udvandring til USA

Torsdag den 22. september kl. 19.00

Drømmen om Amerika - den danske udvandring til USA

Oplev foredragsholder Christian Friis fortælle om, at
i årene fra 1860 til udbruddet af 1. Verdenskrig udvandrede en ud af ti danskere. Langt størstedelen søgte lykken i Amerika. Hvad rejste de væk fra? Hvad håbede de at finde? Hvordan blev deres nye tilværelse i det fremmede efter ankomsten til New York? Den danske udvandring til Amerika er spændende stykke Danmarkshistorie, der kaster lys over forandringer i datidens danske samfund. Foredraget stiller skarpt på årsagerne til den danske udlængsel samt drømmen om og troen på en bedre tilværelse på den anden side af Atlanten.

Konfirmandhuset ved Askov Præstegård
Arr. i samarbejde med Askov Menighedsråd og Folkeuniversitetet, Vejen

Entre kr. 50/75,- (inkl. kaffe/te)

 

Familiehistorie - Rigsarkivets kilder ved Asbjørn Romvig Thomsen

Familiehistorie - Rigsarkivets kilder 6-9-2022

Asbjørn Romvig Thomsen

Jeg vil fortælle om at bruge kirkebøger på nettet, de originale folketællinger og afskrifterne i Dansk Demografisk Database, og vise, hvordan man bruger Daisy. Måske putter jeg lidt mere på, når vi nærmer os.

Medbring pc – til at løse mogle (simple) opgaver.

 

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

kl. 19.00

 

Arr.: Slægtsforskning Kongeaaen