Uhørte Kvinder

15-8-2023

Uhørte Kvinder

Uhørte Kvinder


Dato for foredraget:  15. august 2023  16-17.30
Foredragsholder  Michala Linn Madsen, Klassisk pianist

Kort om foredraget til hjemmesideopslag (maks 5 linjer)::  Kvinder har altid komponeret, men de er ikke blevet hørt. Med koncertserien "Uhørte Kvinder", ønsker pianist Michala Linn at skrive de kvindelige komponister ind i musikhistorien.
Efter omfattende research har hun nu fundet de oversete komponister frem af gemmerne og er især betaget af Clara Schumanns værker. 
Dem vil hun præsentere i en times program, hvor hun mellem værkerne fortæller om kvindernes kamp i en tid, hvor kvinder ikke havde samme muligheder som mænd for at koncentrere sig om kunsten.
Sted::  Vejen Kunstmuseum

Arrangør Vejen Kunstmuseum

Entré::  75,00 kr. 
Introduktion til hjemmesiden FamilySearch

2-9-2023

Slægtsforskerdag kl. 9:00-15:00

Sted: Knudepunktet Kærhøjparken 19, Vejen

Arrangør = Slægtsforskning Kongeaaen

Introduktion til hjemmesiden FamilySearch kl. 9:00 v/ Bodil Grove Cristensen

Hjemmesiden familysearch.org er en af verdens største databaser, hvor vi kan lægge vores slægtstræ op samt gemme billeder, dokumenter og erindringer om os selv og vores forfædre. Hjemmesiden kan kommunikere med forskellige slægtsprogram-

mer, bl.a. Legacy, og der vises, hvordan man kan uploade til og downloade fra FamilySearch. Værktøjer til at lave slægtsforskning i andre lande vil også blive gennemgået. Desuden vil søgefunktionen blive grundigt gennemgået, og der

henvises til andre databaser, som samarbejder med Family Search, herunder Ancestry, Find-my-Past og MyHeritage.

 Der skal mere ånd, liv, sang og tænkning ind i læreruddannelsen og skolen.

27-9-2023 kl. 19,30 - 22,00

Der skal mere ånd, liv, sang og tænkning ind i læreruddannelsen og skolen.

  Der skal mere ånd, liv, sang og tænkning ind i læreruddannelsen og skolen.

Sted::  Sognegården, Vestergade 15, 6670 Holsted.

27-9-2023  19.30 - 22.00

  Karoline Holdflod Nørgaard, forperson for Lærerstuderendes Landskreds, som modtog Grundtvigs prisen i 2022, kommer og fortæller om, at der skal meget mere ånd, liv, sang og tænkning ind i læreruddannelsen. Hun ønsker, at fællessang og morgensang skal fylde mere i skolen. Skolen skal ikke være et værdineutralt sted. Det er en del af folkeskolens dannelsesopgave, at eleverne lærer at bruge deres demokratiske stemme.  
Arrangør::  Grundtvigsk Forum Holsted
                         
Entré::  50/60kr.

 

Faderskab og skilsmisser

3-10-2023 kl. 19.00

Faderskab og skilsmisser

Sted: Knudepunktet Kærhøjparken 19, Vejen

kl. 19:00

Arrangør = Slægtsforskning Kongeaaen

Svend-Erik Christiansen vil i foredraget lægge særlig vægt på, hvordan vi søger på nettet efter faderskaber/skilsmisser, og hvad der pt. er synligt i Arkivalieronline.

 Livets skole ved Simon Lægsgaard

25-10-2023

Livets skole ved Simon Lægsgaard

 Livets skole ved Simon Lægsgaard

Sted::  Sognegård, Vestergade 15, 6670 Holsted

Dato for foredraget:  25.oktober 2023 19.30 slut 22.00

 Simon Lægsgaard Madsen
 Livets skole ved
Arrangør::  Grundtvigsk Forum Holsted

Entré::  50/60kr.
Skifterne fortæller – om skifter og overformynderiarkivalier

7-11-2023

Skifterne fortæller – om skifter og overformynderiarkivalier

Sted: Knudepunktet Kærhøjparken 19, Vejen

kl. 19:00

Arrangør = Slægtsforskning Kongeaaen

Skifteretternes materiale kan give næsten uendelige mængder af oplysninger om en del af vore forfædre, men hvordan finder man et skifte? Og hvad kan man vente at finde? Og hvordan finder man rundt i materialet fra en skifteret? Og hvorfor er der ikke altid noget skifte at finde?

 Sangaften med Sidsel Maria Michelsen

22-11-2023

Sangaften med Sidsel Maria Michelsen

 Sangaften med Sidsel Maria Michelsen
 Sted= Sognegården, Vestergade 15, 6700 Holsted

22-11-2023  19.30 - 22.00

Denne aften vil Sidsel Maria Michelsen synge og spille på klaver for os. Hun er tilknyttet ”De Spilleknejte” og ”Neighbours & Friends” som fløjtenist og korsanger. Hun er fast inventar ved Helge Engelbrechts julekoncerter. Hun kan også opleves i ”Mariehaven” i Ansager. I samarbejde med Folkeuniversitetet.
Arrangør::  Grundtvigsk Forum Holsted
Entré::  50/60kr.
 Rundt i den humoristiske verden

Rundt i den humoristiske verden

 Rundt i den humoristiske verden

  "Vejret er godt så længe man kan trække det" sagde Storm P og "Smilet er den korteste vej mellem mennesker" sagde Victor Borge. Lillian Hjorth Westh tager tilskuerne med på en humoristisk rundrejse, sammen med Halfdan Rasmussen, Victor Borge, Storm P, Johannes Møllehave og andre der sat præg på vores humoristiske verden.

Entré::  70 kr.
Sted = Knudepunktet Kærhøjparken 19 6600 Vejen

Dato :  21. november 2023  13.00-15.00
Arrangør Knudepunktet
Ejendomshistorie – via realregistre og skøde-/panteprotokoller

5-12-2023

Ejendomshistorie – via realregistre og skøde-/panteprotokoller

Sted: Knudepunktet Kærhøjparken 19, Vejen

kl. 19:00

Arrangør = Slægtsforskning Kongeaaen

Med udgangspunkt i gården Skovgård ved Ulfborg viser slægtsforsker Peter Olsen, hvordan man følger en ejendoms historie via realregistre og skøde-/panteprotokoller fra 1900-tallet tilbage til overgangen fra fæste til selveje – i dette tilfælde i slut-

ningen af 1790’erne. Undervejs vises eksempler på de typer af oplysninger, der knyttes til disse kilder, fx servitutter, lån, fledførings- og aftægtskontrakter.

Mediestream

6-1-2024

Mediestream

Sted: Knudepunktet Kærhøjparken 19, Vejen

kl. 9:00

Arrangør = Slægtsforskning Kongeaaen

Med mediestream er der kommet en god måde at søge i danske aviser. Per Andersen gennemgår hvad Mediestream er, hvad det indeholder og ikke mindst, hvordan man søger i de mange aviser med speciel fokus på slægtsforskning. Der vises også med praktisk demo, hvordan man arbejder med Mediestream.

Den sandfærdige og ædruelige beretning om hvordan den ulykkelige og videbegærlige Line måtte gå så uendelig meget igennem af skuffelser og falske spor inden hun ved hjælp af moderne videnskabelige metoder og stor tålmodighed fandt sit fædrene ophav Hvorunder vi kommer igennem DNA, anetavle, efterslægtstavle, detektivopgaver, etik, rødhårede personer, kontakt med fremmede mennesker og m.m.

Kommunernes arkiver og hvordan vi finder rundt i dem

6-2-2024

Kommunernes arkiver og hvordan vi finder rundt i dem

Sted: Knudepunktet Kærhøjparken 19, Vejen

kl. 9:00

Arrangør = Slægtsforskning Kongeaaen

Som slægtsforsker er man meget afhængig af statslige kilder som kirkebøger, folketællinger, skøde- og panteprotokoller m.m. Siden 1842, ja faktisk fra 1803, har der være et lokalt selvstyre, som i dag kendes som kommuner. Her gemmer der sig mange oplysninger af interesse for slægtsforskere. Det kan f.eks. være fattigvæsen og skolevæsen, men selv sognerådets forhandlingsprotokoller rummer mange spændende historier.

Uægte børn og ugifte forældre 1750-1850

5-3-2024

Uægte børn og ugifte forældre 1750-1850

 

 

Sted: Knudepunktet Kærhøjparken 19, Vejen

kl. 19:00

Arrangør = Slægtsforskning Kongeaaen

Seniorforsker ved Rigsarkivet Asbjørn Romvig Thomsen fortæller om de børn, der blev født uden for ægteskab, og deres forældre. Fokus ligger på perioden 1750- 1850, hvor det kan være ganske vanskeligt at spore dem og deres historie i kilde- materialet. Derfor vil en del af foredraget give gode tips og tricks til eftersøgningen af disse vanskelige aner. Først når vi ved mere om dem, kan vi nemlig begynde at finde svar på de mere komplicerede spørgsmål om deres historie: er det sandt, at de uægte børn og den ugifte mor blev udstødt og hånet af lokalsamfundet? Få svar på disse spørgsmål, når Asbjørn fortæller om sit arbejde med de uægte børn i den nordøstlige del af halvøen Salling - og hvad han måtte ende med at konkludere!

Lægdsruller 1788-1931

16-4-2024

Lægdsruller 1788-1931

 

Sted: Knudepunktet Kærhøjparken 19, Vejen

kl. 19:00

Arrangør = Slægtsforskning Kongeaaen

De fleste af vores mandlige forfædre har været værnepligtige, og vi kan derfor finde dem i lægdsrullerne. Men lægdsrullerne er for mange en vanskelig kildegruppe at udnytte, da logikken bag dem ikke altid er indlysende. Foredraget er en overordnet gennemgang af baggrunden for lægdsrullernes indførelse og deres udformning gennem perioden. Der vil være særligt fokus på overgangsperioden fra det gamle lægdsrullesystem til det nye 1849-1870.

Nedenfor kan du se de arrangementer der har været afholdt i 2023/ 2024