Problemer med tilmelding

Vil du tilmelde et foredrag ?

 

Sendt oplysninger om foredrag og sted mm på en mail til

fu-vejen@posteo.net

 

 

Myretuen – insekternes Costa-del-Sol

12- september 2023 kl. 19.00 - 21000

Myretuen – insekternes Costa-del-Sol

 

Bliv klogere på myretuens betydning for insektdiversiteten og hør hvordan myrerne holder andre insekter og dyr varme og får planter til at spire.

Kom hele vejen rundt om myrernes livscyklusser og utrolige tilpasningsevne, når

Rikke Reisner Hansen, tager os med ind i myrernes forunderlige verden.


 

Dato: 12.9.2023

Tidspunkt: 19.00 – 21.00

Sted: Vejen Bibliotek,

Pris: gratis entré

 

 


 


 

 

 

De kvindelige lægprædikanter i kredsene omkring Grundtvig

De kvindelige lægprædikanter i kredsene omkring Grundtvig

Seniorforsker, ph.d Lone Kølle Martinsen fortæller.

Det afholdes på Askov Højskole den 15. september 2023 kl. 16-17.30

 

Der fandtes en del kvindelige grundtvigianske lægprædikanter i Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet. De er endnu ikke beskrevet for en større offentlighed, men kendes i de lokalsamfund hvor de virkede. Foredraget handler om en række af disse kvinder, herunder også overvejelser over, hvad de mon fandt så tillokkende ved Grundtvigs tanker? Foredraget vil blandt andet berøre Kirsten Marie Larsdatter fra Vendsyssel, også kendt under navnet Skov-Kirsten, der havde direkte og langvarig kontakt med Grundtvig, samt Ane Drost, der var et centrum i vækkelsen i Ristinge på Langeland. Foredraget kommer også ind på, hvordan vi kan spore kvindernes historie, og hvordan vi kan sætte dem ind i en større danmarkshistorie.

 

Det er Vejen Kunstmuseum, som er arrangøren o

 Prisen er 75 kr.

 Der skal mere ånd, liv, sang og tænkning ind i læreruddannelsen og skolen.

27-9-2023 kl. 19,30 - 22,00

Der skal mere ånd, liv, sang og tænkning ind i læreruddannelsen og skolen.

  Der skal mere ånd, liv, sang og tænkning ind i læreruddannelsen og skolen.

Sted::  Sognegården, Vestergade 15, 6670 Holsted.

27-9-2023  19.30 - 22.00

  Karoline Holdflod Nørgaard, forperson for Lærerstuderendes Landskreds, som modtog Grundtvigs prisen i 2022, kommer og fortæller om, at der skal meget mere ånd, liv, sang og tænkning ind i læreruddannelsen. Hun ønsker, at fællessang og morgensang skal fylde mere i skolen. Skolen skal ikke være et værdineutralt sted. Det er en del af folkeskolens dannelsesopgave, at eleverne lærer at bruge deres demokratiske stemme.  
Arrangør::  Grundtvigsk Forum Holsted
                         
Entré::  50/60kr.

 

Faderskab og skilsmisser

3-10-2023 kl. 19.00

Faderskab og skilsmisser

Sted: Knudepunktet Kærhøjparken 19, Vejen

kl. 19:00

Arrangør = Slægtsforskning Kongeaaen

Svend-Erik Christiansen vil i foredraget lægge særlig vægt på, hvordan vi søger på nettet efter faderskaber/skilsmisser, og hvad der pt. er synligt i Arkivalieronline.

Kvindetoget til Amalienborg i 1915 og kampen for politisk stemmeret 1886-1915

15 oktober 2023

Kvindetoget til Amalienborg i 1915 og kampen for politisk stemmeret 1886-1915

Kvindetoget til Amalienborg i 1915 og kampen for politisk stemmeret 1886-1915

Foredrag afholdes på Vejen Kunstmuseum, den 15. oktober 2023 kl. 16 - 17.30

 

Den 15. oktober kommer Jytte Nielsen fra KVINFO til Vejen Kunstmuseum, hvor hun med udgangspunkt i Kvindetoget den 5. juni 1915 sætter fokus på kvindebevægelsens mobilisering og kamp for kvinders politiske medborgerskab. Hvordan det lykkedes kvinderne at gøre stemmeretsspørgsmålet til en folkesag, som kunne samle flere tusinder tilhørere til udendørsmøder med kvindesagens stjerner. Jytte Nielsen fortæller også om stemmeretsmodstandernes argumenter og deres forgæves forsøg på at forhindre en demokratisk udvikling. Og om de mindre sejre undervejs som fx valgret til menighedsråd og kommunalbestyrelser.

 

 entré 75,00 kr.

 

Arrangør Vejen Kunstmuseum

 

 

 

 Livets skole ved Simon Lægsgaard

25-10-2023

Livets skole ved Simon Lægsgaard

 Livets skole ved Simon Lægsgaard

Sted::  Sognegård, Vestergade 15, 6670 Holsted

Dato for foredraget:  25.oktober 2023 19.30 slut 22.00

 Simon Lægsgaard Madsen
 Livets skole ved
Arrangør::  Grundtvigsk Forum Holsted

Entré::  50/60kr.
Skifterne fortæller – om skifter og overformynderiarkivalier

7-11-2023

Skifterne fortæller – om skifter og overformynderiarkivalier

Sted: Knudepunktet Kærhøjparken 19, Vejen

kl. 19:00

Arrangør = Slægtsforskning Kongeaaen

Skifteretternes materiale kan give næsten uendelige mængder af oplysninger om en del af vore forfædre, men hvordan finder man et skifte? Og hvad kan man vente at finde? Og hvordan finder man rundt i materialet fra en skifteret? Og hvorfor er der ikke altid noget skifte at finde?

Agnes Smidt - sønderjyde, kvinde og kunstner

15 november 2023

Agnes Smidt - sønderjyde, kvinde og kunstner

 Agnes Smidt - sønderjyde, kvinde og kunstner

 den 15. november 2023 kl. 16 - 17.30, på Rødding Højskole

Oplægsholder er Inger Lauridsen, 
Pensioneret museumsleder, Inger Lauridsen, fortæller om maleren Agnes Smidt, hendes baggrund som landmandsdatter fra hviding Sogn helt nordvest i Sønderjylland, hendes uddannelse som maler fra Kunstindustriskolen for Kvinder i 1890’erne, samt hendes virke som maler med udgangspunkt i hendes fødesogn Hviding. Foredraget vil desuden handle om hendes store dansknationale arbejde og hendes sociale engagement, idet hun under 1. Verdenskrig tog fem forældreløse søstre til sig som plejemor og opdrog dem til gode positive mennesker. Hun både skabte en form for højskole på gården i Lundsmark i Hviding Sogn, og senere i 1930’erne en arbejdslejr for unge arbejdsløse samme sted. Foredraget vil løbende fokusere på hendes kunst, der skønt den i dag er meget lidt husket, var både god og righoldig.

Sted  = Rødding Højskole

 entré 75,00 kr. 
Arrangør Vejen Kunstmuseum

 Rundt i den humoristiske verden

Rundt i den humoristiske verden

 Rundt i den humoristiske verden

  "Vejret er godt så længe man kan trække det" sagde Storm P og "Smilet er den korteste vej mellem mennesker" sagde Victor Borge. Lillian Hjorth Westh tager tilskuerne med på en humoristisk rundrejse, sammen med Halfdan Rasmussen, Victor Borge, Storm P, Johannes Møllehave og andre der sat præg på vores humoristiske verden.

Entré::  70 kr.
Sted = Knudepunktet Kærhøjparken 19 6600 Vejen

Dato :  21. november 2023  13.00-15.00
Arrangør Knudepunktet
Ejendomshistorie – via realregistre og skøde-/panteprotokoller

5-12-2023

Ejendomshistorie – via realregistre og skøde-/panteprotokoller

Sted: Knudepunktet Kærhøjparken 19, Vejen

kl. 19:00

Arrangør = Slægtsforskning Kongeaaen

Med udgangspunkt i gården Skovgård ved Ulfborg viser slægtsforsker Peter Olsen, hvordan man følger en ejendoms historie via realregistre og skøde-/panteprotokoller fra 1900-tallet tilbage til overgangen fra fæste til selveje – i dette tilfælde i slut-

ningen af 1790’erne. Undervejs vises eksempler på de typer af oplysninger, der knyttes til disse kilder, fx servitutter, lån, fledførings- og aftægtskontrakter.

Mediestream

6-1-2024

Mediestream

Sted: Knudepunktet Kærhøjparken 19, Vejen

kl. 9:00

Arrangør = Slægtsforskning Kongeaaen

Med mediestream er der kommet en god måde at søge i danske aviser. Per Andersen gennemgår hvad Mediestream er, hvad det indeholder og ikke mindst, hvordan man søger i de mange aviser med speciel fokus på slægtsforskning. Der vises også med praktisk demo, hvordan man arbejder med Mediestream.

Den sandfærdige og ædruelige beretning om hvordan den ulykkelige og videbegærlige Line måtte gå så uendelig meget igennem af skuffelser og falske spor inden hun ved hjælp af moderne videnskabelige metoder og stor tålmodighed fandt sit fædrene ophav Hvorunder vi kommer igennem DNA, anetavle, efterslægtstavle, detektivopgaver, etik, rødhårede personer, kontakt med fremmede mennesker og m.m.

Et eftersyn af fællesskabet

1. februar 2024

Et eftersyn af fællesskabet

Et eftersyn af fællesskabet

Sted::  Lindknud Aftenhøjskole
Tid  kl. 19-21.30  1. februar 2024.
Cand. theol. Helle Nørby Jensen fortæller om

Som sociale væsener er vi mennesker afhængige af hinanden, og både bevidst og ubevidst befinder vi os i mange fællesskaber. 
Nogle er nære og betydningsbærende, mens andre er mere flydende grupperinger,som vi bevæger os ud og ind af. 
Men hvordan indgår vi egentlig i fællesskaber, og er måden vi finder sammen på under forvandling i disse år, hvor vi i stigende grad gør brug af de digitale løsninger?
 Overvejelser som foredraget kommer ind på når vi en aften går ombord i fællesskabet og dets betydning for det enkelte menneske. 
Entré::  60 kr
Arrangør Lindknud Aftenhøjskole

 

Kommunernes arkiver og hvordan vi finder rundt i dem

6-2-2024

Kommunernes arkiver og hvordan vi finder rundt i dem

Sted: Knudepunktet Kærhøjparken 19, Vejen

kl. 9:00

Arrangør = Slægtsforskning Kongeaaen

Som slægtsforsker er man meget afhængig af statslige kilder som kirkebøger, folketællinger, skøde- og panteprotokoller m.m. Siden 1842, ja faktisk fra 1803, har der være et lokalt selvstyre, som i dag kendes som kommuner. Her gemmer der sig mange oplysninger af interesse for slægtsforskere. Det kan f.eks. være fattigvæsen og skolevæsen, men selv sognerådets forhandlingsprotokoller rummer mange spændende historier.

Uægte børn og ugifte forældre 1750-1850

5-3-2024

Uægte børn og ugifte forældre 1750-1850

 

 

Sted: Knudepunktet Kærhøjparken 19, Vejen

kl. 19:00

Arrangør = Slægtsforskning Kongeaaen

Seniorforsker ved Rigsarkivet Asbjørn Romvig Thomsen fortæller om de børn, der blev født uden for ægteskab, og deres forældre. Fokus ligger på perioden 1750- 1850, hvor det kan være ganske vanskeligt at spore dem og deres historie i kilde- materialet. Derfor vil en del af foredraget give gode tips og tricks til eftersøgningen af disse vanskelige aner. Først når vi ved mere om dem, kan vi nemlig begynde at finde svar på de mere komplicerede spørgsmål om deres historie: er det sandt, at de uægte børn og den ugifte mor blev udstødt og hånet af lokalsamfundet? Få svar på disse spørgsmål, når Asbjørn fortæller om sit arbejde med de uægte børn i den nordøstlige del af halvøen Salling - og hvad han måtte ende med at konkludere!

Lægdsruller 1788-1931

16-4-2024

Lægdsruller 1788-1931

 

Sted: Knudepunktet Kærhøjparken 19, Vejen

kl. 19:00

Arrangør = Slægtsforskning Kongeaaen

De fleste af vores mandlige forfædre har været værnepligtige, og vi kan derfor finde dem i lægdsrullerne. Men lægdsrullerne er for mange en vanskelig kildegruppe at udnytte, da logikken bag dem ikke altid er indlysende. Foredraget er en overordnet gennemgang af baggrunden for lægdsrullernes indførelse og deres udformning gennem perioden. Der vil være særligt fokus på overgangsperioden fra det gamle lægdsrullesystem til det nye 1849-1870.

Nedenfor kan du se de arrangementer der har været afholdt i 2023/ 2024

Introduktion til hjemmesiden FamilySearch

2-9-2023

Slægtsforskerdag kl. 9:00-15:00

Sted: Knudepunktet Kærhøjparken 19, Vejen

Arrangør = Slægtsforskning Kongeaaen

Introduktion til hjemmesiden FamilySearch kl. 9:00 v/ Bodil Grove Cristensen

Hjemmesiden familysearch.org er en af verdens største databaser, hvor vi kan lægge vores slægtstræ op samt gemme billeder, dokumenter og erindringer om os selv og vores forfædre. Hjemmesiden kan kommunikere med forskellige slægtsprogram-

mer, bl.a. Legacy, og der vises, hvordan man kan uploade til og downloade fra FamilySearch. Værktøjer til at lave slægtsforskning i andre lande vil også blive gennemgået. Desuden vil søgefunktionen blive grundigt gennemgået, og der

henvises til andre databaser, som samarbejder med Family Search, herunder Ancestry, Find-my-Past og MyHeritage.

Uhørte Kvinder

15-8-2023

Uhørte Kvinder

Uhørte Kvinder


Dato for foredraget:  15. august 2023  16-17.30
Foredragsholder  Michala Linn Madsen, Klassisk pianist

Kort om foredraget til hjemmesideopslag (maks 5 linjer)::  Kvinder har altid komponeret, men de er ikke blevet hørt. Med koncertserien "Uhørte Kvinder", ønsker pianist Michala Linn at skrive de kvindelige komponister ind i musikhistorien.
Efter omfattende research har hun nu fundet de oversete komponister frem af gemmerne og er især betaget af Clara Schumanns værker. 
Dem vil hun præsentere i en times program, hvor hun mellem værkerne fortæller om kvindernes kamp i en tid, hvor kvinder ikke havde samme muligheder som mænd for at koncentrere sig om kunsten.
Sted::  Vejen Kunstmuseum

Arrangør Vejen Kunstmuseum

Entré::  75,00 kr.