Slægtsforskerforeningen DIS-Kongaaen afholder kursus: Læsning af gotiske skrifter - 5 kursusgange: start d. 21. sep. Tilmeld senest 1. august. Yderligere info se nedenfor.

Tirsdag d. 12. sep. kl. 19.00:

Lægdsruller - hvorfor og hvordan?

Slægtsforsker Peter Olsen vil fortælle om, hvilke oplysninger vi kan indhente om vore forfædre fra lægdsrullerne lige fra fødested og ophav, over fysiske træk og skavanker til oplysninger om deres militære karriere. Foredraget vil tage udgangspunkt i konkrete eksempler på, hvordan vi finder og følger personer i lægdsrullerne samt hvilke hjælpemidler, der findes til at afkode fx forkortelser og begreber om lægdsrullen.

Foredragsholder: Peter Olsen, folkeskolelærer, Thisted

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Torsdag d. 14. sep. kl. 19.30:

Reformationen og sproget

Med reformationen blev gudstjenestesproget dansk og hele Biblen oversat til dansk. Bibeloversættelsen kom til at præge det danske skriftsprog, de nye salmer på dansk udviklede det poetiske sprog, og prædikensproget skabte et særligt offentligt foredragssprog med en skriftnær udtale. Denne talestil holdt sig til midt i 1800-tallet, da den smeltede sammen med det almindelige talesprog i et rigsmål, som er baggrunden for nutidens standardtalesprog.

Foredragsholder: Inge Lise Pedersen, tidligere lektor sproghistorie ved Københavns Universitet og professor i dansk sprog ved Universitetet i Tromsø.

Foredraget er støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål

Sted: Museet Sønderskov

Entré: Gratis (der serveres kaffe)

Arr: Museet Sønderskov, Askov Højskole, Grundtvigsk Forum Holsted og  Vejen Folkeuniversitet

Torsdag d. 14. sep. kl. 19.30:

Rosenborg Slot - historier om udvalgte aspekter af slottet

Rosenborg Slot er en perle – et kongeslot, der har overlevet i århundreder – en gang i udkanten, i dag i hjertet af København. Kloge folk fandt i 1854 på dér at etablere en tidsrejse med det omstændelige og sigende navn: ”De Danske Kongers Kronologiske Samling” – historien fortalt rum for rum fra Chr. IVs til Frederik VIIs tid.

Direktør Jørgen Selmer fortæller om slottet og de genstande og tanker, som han selv er særlig optaget af. 

 

Foredragsholder: Museumsinspektør Jørgen Selmer, København

Sted: Kunstmuseet Vejen 

Entré: 60 kr. / 80 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr.: Vejen Kunstmuseum

 

 

Søndag d. 17. sep. kl. 14.00:

Meningen med livet i mødet med den anden

Højskoledag  med foredrag.

 

Provst Kirsten Kruchov Sønderby, Aabenraa.

Sted: Holsted Kirke og Holsted Sognegård

Entré: Gratis

Arr.: Grundvigsk Forum Holsted og Menighedsrådene.

Kursus torsdage d. 21. sep. - 5. okt. - 26. okt. 9. nov. og 7. dec. kl. 19.00-22.00:

Kursus: Læsning af gotiske skrifter

5 kursusgange.

På holdet læser vi naturligvis masser af gotisk skrift. Dette er nødvendigt, fordi næsten alt håndskrevet fra før ca. 1900 er skrevet med denne skrift eller en blanding af gotisk skrift og latinsk skrift (moderne skrift), hvad der kan være endnu sværere at læse, end den gotiske skrift.

Foredragsholder:  Ulrich Alster Kluge, slægtsforsker, forfatter, Fredericia

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Kursuspris incl. materialer: 500 kr. 

 

Bindende tilmelding senest d. 1. august pr. mail: gotiskskrift@gmail.com

Yderligere info hos Jens Chr. Andersen, tlf. 74855423 / 30115423, mail: toftager16@lintrup.dk

Arr.: DIS-Kongeaaen

Tirsdag d. 10. okt. kl. 19.00:

Forsvarets arkiver

Forsvarets arkiver indeholder mange oplysninger om de udskrevne og hvervede soldater samt deres officerer. Oplysninger kan bl.a. findes i stambøgerne, men også i mange af de andre af hærens arkiver, kan der findes oplysninger om de værnepligtige, de hvervede og officerernes forhold.

Rigsarkivet har gjort det nemmere for slægtsforskere at finde oplysninger om hærens personel ved at lægge lægdsrullerne for hele landet og senest en række registre og hjælpemidler til hærens arkiver ud på ArkivalierOnline.

Jørgen Green, som bl.a. har skrevet Slægtsforskerens ABC og Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og hærens og søværnets arkiver, vil i foredraget gennemgå de vigtigste af disse registre og hjælpemidler og fortælle om, hvordan man finder frem til og bestiller de originale arkivalier på Rigsarkivet.

Foredragsholder: Jørgen Green, cand. jur.. København.

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Mandag d. 23. okt. kl. 19.00:

Lys og slagskygge - spansk guldaldermaleri fra Greco til Goya I

Kunstens udvikling efter Spaniens samling.

Forskellige malerskoler udvikles i 1500-tallet i de store byer. Luis Morales den første mere selvstændige mester. Felipe 2.s Escorial-slot sætter for alvor gang i udviklingen. Den forunderlige El Greco kommer til Toledo. Barokmaleriet udvikler sig i 1600-årene med Jusepe Ribera i det ligeledes spanske Napoli. Kunsten i Sevilla, en af verdens største og rigeste byer, kulminerer med Zurbarán og hans uforglemmelige helgenskikkelser og den blide Murillo, "Spaniens Rafael", i flere århundreder den mest feterede spanske maler.

 

Foredragsholder: Cand. mag. i historie og kunsthistorie Jørgen Printz Steinicke. Holsted

Sted: Galleri 46, Holsted

Entré: 60 kr./70 kr. (medlemmer/ikke medlemmer)

Arr.: Sydjysk Kunstforening

Tirsdag d. 24. okt. kl. 13.30:

Glæden ved at være til

Et livsfilosofisk foredrag, der vil forsøge at indkredse glæden. Der er i virkeligheden ikke så let med glæden: Nutidens tankegang gør, at talen om de gode ting er svær, mens talen om elendighed tilsyneladende falder os let. Glæden er blevet overladt til børn, spejdere, tumper og naturfolk, nærmest som om man skal være dum for at være glad og naiv for at tale om den. Eller som Mark Twain lader en person sige: "Er du glad i dag, er det dit eget problem, der er nok at være ked af".

 

Foredragsholder: Aage Augustinus, cand. mag. i historie og religion, Tidl. forstander på Ask Højskole og Rude Strand Seniorhøjskole. Tidl. valgmenighedspræst i Odder og Gl. Ry.

Sted: Knudepunktet, Vejen

Entré: 70 kr.

Arr.: Højskoleudvalget, Knudepunktet.

 

Onsdag d. 25. okt. kl. 19.30:

Flora Danica - et bogpragtværks tilblivelse

Mange har set og hørt om det luksuriøse Flora Danica-stel med billeder af danske planter højnet med raffinerede guldkanter. Et sæt står på Rosenborg Slot og enkeltdele rundt om i danske hjem. Men hvor mange kender historien bag?

Botaniker Henning Knudsen fortæller om prestigeprojektet ”Flora Danica”, hvis 3.240 håndkolorerede tavler gradvist udkom i årene 1761-1883 – verdens største farvelagte florabogværk. I optakten omtaler han også et udvalg af tidlige danske florabøger, der indgår i museets aktuelle udstilling.

 

Foredragsholder: Botaniker Henning Knudsen, København

Sted: Kunstmuseet Vejen 

Entré: 60 kr. / 80 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr.: Vejen Kunstmuseum

Tirsdag d. 7. nov. kl. 19.30:

Frankrig - hvad nu?

Institutleder ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Jørn Boisen, giver sit bud på hvor Frankrig bevæger sig hen efter dette tumultariske valgår. Hvad sker der med det franske samfund og fransk kultur, og hvorfor skal vi bekymre os om det?

 

Foredragsholder: Institutleder Jørn Boisen, Københavns Universitet

Sted: Askov Højskole

Entré: 50 kr. 

Arr.: Grundtvigsk Forum Askov

Onsdag d. 8. nov. kl. 19.30:

Livet og døden på et hospice

Foredraget omhandler den individuelt baserede lindrende behandling på hospice, pleje døgnet rundt til alvorligt syge og døende mennesker, samt støtte, vejldening, omsorg og sjælesorg til dem og deres nærmeste pårørende.

 

Hospicechef Ragnhild Rabjerg, Hospice Sydvestjylland i Esbjerg.

 

Sted: Holsted Sognegård

Entré: 40 kr. medl. / 50 kr. ikke-medl.

Arr.: Grundvigsk Forum Holsted.

Onsdag d. 8. nov. kl. 19.30:

Maria Sybilla Merian-værker i Den kongelige Samling på Rosenborg Slot

Maria Sibylla Merian (1647-1717) var en eventyrer, en mønsterbryder og en kvinde med et stort talent. I 1699 var hun 1,5 år i den hollandske koloni i Surinam. Hendes planteskildringer derfra er som en undskyldning for at vise det, hun var vildt optaget af – METAMORPHOSIS – insekternes forvandling, særligt processen fra larve til puppe til sommerfugl. I Vejen Kunstmuseums udstilling ”Flower power – blomster fra nær og fjern” repræsenteres hun med udsøgte blomsterillustrationer og tre originalværker fra samlingerne på Rosenborg Slot, hvor de har været fra en gang før 1696.

Museumsinspektør Peter Kristiansen fortæller om Maria Sibylla Merian og den enestående samling.

 

Foredragsholder: Museumsinspektør Peter Kristiansen, København

Sted: Kunstmuseet Vejen 

Entré: 60 kr. / 80 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr.: Vejen Kunstmuseum

 

Tirsdag d. 14. nov. kl. 19.00: AFLYST - ny dato følger

Skifterne fortæller - om skifter og overformynderiarkivalier

Skifteretternes materiale kan give næsten uendelige mængder af oplysningner om en del af vores forfædre, men hvordan finder man et skifte? Og hvad kan man vente at finde? Og hvordan finder man rundt i materialet fra en skifteret? Og hvorfor er der ikke altid noget skifte at finde?

 

Foredragsholder: Ulrich Alster Klug, slægtsforsker, Fredericia.

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Onsdag d. 15. nov. kl. 19.30:

Trolddom og Reformationen

Hekseforfølgelserne i Danmark hørte ikke til den "mørke middelalder", men opstod i kølvandet på reformationen i 1500-tallet. Processerne kulminerede på Chr. 4's tid som en direkte udløber af reformationsjubilæet i 1617 for efterhånden at ebbe ud frem mod år 1700. I foredraget fortælles om den europæiske baggrund for de danske forfølgelser, om de forskellige opfattelser af magi og trolddom hos befolkningen og kirken, og om nogle af de ca. tusind hekse, der endte deres liv på bålet i Danmark.

 

Foredragsholder: Morten Fink-Jensen, lektor i historie ved Københavns Universitet

Foredraget er støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål

Sted: Museet Sønderskov

Entré: Gratis (der serveres kaffe)

Arr: Museet Sønderskov, Askov Højskole, Grundtvigsk Forum Holsted og  Vejen Folkeuniversitet

Onsdag d. 15. nov. kl. 19.30:

International juvelerkunst, Fabergé m.fl. juveler i det danske kongehus.

De kongelige familiers slægtsforbindelser dokumenteres bl.a. i de kongelige samlinger af juveler og andre pragtgenstande. Her er ting fremstillet i Napoleonstidens Paris eller i Zartidens Sankt Petersborg, og navne som Fabergé og Cartier dukker frem. Bjarne Steen Jensen vil i sit foredrag komme grundgt om emnet.

 

Foredragsholder: Forfatter Bjarne Steen Jensen, Grindsted

Sted: Kunstmuseet Vejen 

Entré: 60 kr. / 80 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr.: Vejen Kunstmuseum og Museumsforeningen for Vejen og Omegn

 

Mandag d. 20. nov. kl. 19.00:

Lys og slagskygge - spansk guldaldermaleri fra Greco til Goya II

Hofkunstens udvikling i Madrid kulminerede med Velázquez, en af de største af barokkens mange malere. Hans Las Meninas hører til et af kunsthistoriens mest ikoniske værker. Madrid-skolen fortsætter med høj kvalitet i årene efter med Claudio Coello som højdepunktet.  

1700-årene er en lidt trist periode indtil den sidste gigant viser sig: Francisco Goya - en kunstnerisk gejser. Ærgerrig hofmaler og siden en kunstnerisk rebel med foruroligende grafiske værker, der viser menneskelig dårskab og til sidst hans helt private, ekspressive pinturas negras ( de sorte billeder) - en malerisk revolution der rækker frem mod vor tid.

 

 

Foredragsholder: Cand. mag. i historie og kunsthistorie Jørgen Printz Steinicke. Holsted

Sted: Galleri 46, Holsted

Entré: 60 kr./70 kr. (medlemmer/ikke medlemmer)

Arr.: Sydjysk Kunstforening

Onsdag d. 29. nov. kl. 19.30:

Drømmen om et forenet Norden - historiens lære og nutidens muligheder

Norden, Skandinavien - ét rige, - én stat! Gennem århundreder har det været det politiske mål, der skulle gennemtvinges med vold eller drømmen, der skulle søges opfyldt gennem begejstring. Trods alle anstrengelser, blodsudgydelser og store taler er det ikke blevet virkeliggjort. I foredraget vil der blive forsøgt at give et bud på - ud fra historiske erfaringer - om det nogensinde kan lykkes at forene Norden.

Foto: Billedet viser det flag, som Erik af Pommern i 1430 havde tænkt sig kunne være et flag for Kalmarunionen: et rødt kors på gul bund, vaje for første gang foran Christiansborg i 1997 på 600-års dagen for indgåelsen af Kalmarunionen - foreningen af Danmark, Sverige, Norge og Finland under èn konge.

 

Foredragsholder: Hans Jørgen Lych Larsen, Lejre

Sted: Vejen Sognegård

Entré: 60 kr. / 80 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr.: Foreningen Norden Malt herred

Tirsdag d. 5. dec. kl. 19.00:

Slægtsforskning og brug af skøde- og panteprotokoller

Foredraget vil have fokus på personoplysninger, som kan hentes i skøde- og panteprotokollerne. Hvor meget kan slægtsforskerne finde i dag? Hvor meget er digitaliseret?

 

Foredragsholder: Svend-Erik Christiansen, cand. phil., lektor, Brabrand.

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen