Oplysninger for foreninger og foredragsholdere: Honorarsatser

Komitéafgift pr. 1. jan. 2019: For 1 dobbelttime opkræves 1635 kr.

Komitéafgift Kursus: For 1 dobbelttime opkræves 1068 kr.

Honorarsatser FO-dobbelttimer og KU-dobbelttimer (pr. 1/1 2019):

Foredrags-dobb.time, inklusiv feriepenge  = kr. 2140,88

Kursus-dobb.time, inklusiv feriepenge = kr. 1337,65

Samt dækning af transportudgifter og evt. overnatning