Referat fra Vejen Folkeuniversitets repræsentantskabsmøde den 25. april 2017.

Deltagere: Linda Klitmøller (formand, Museet Sønderskov), Jens Christian Andersen (næstformand, DIS-Kongeaaen), Anne-Mette Graubæk (kasserer og sekretær), Hanne Klinting (bestyrelsesmedlem, Vejen bibliotek), Pernille Vestergaard (Museumsforeningen for Vejen og Omegn og Grundtvigsk Forum Askov), Øjvind Arnfred (bibliotekar Brørup bibliotek) og Hans Chr. Schack (Høreforeningen).

Punkt 1: Dirigent undlades p.gr. a. få deltagere

Punkt 2: Beretning ved Linda Klitmøller.

I det forløbne år har vi afholdt: Efteråret 2016: 14 foredrag med et gennemsnitligt deltagerantal på 35. Foråret 2017: 16 foredrag, hvor det ser ud til at gennemsnittet kan blive højere.

Vejen Folkeuniversitet holdt sit åbningsforedrag i september i samarbejde med Museet Sønderskov om ’Guld og magt i Vikingetiden’.

I anledning af Jubilæumsåret for Reformationen i 2017 har to bestyrelsesmedlemmer været til indbudt seminar i Århus.

Vejen Folkeuniversitet har sammen med Askov Højskole og Grundtvigsk Forum Holsted søgt og fået bevilget økonomiske midler fra A.P. Møller-fonden til 4 Reformations-foredrag i anledning af 500-året for Reformationen. De to foredrag har allerede været afviklet med stort fremmøde.

Vi har uændret 22 medlemsforeninger.

Der udsendes to trykte programmer årligt, som fordeles af biblioteket. Hjemmesiden fungerer sideløbende med omtale af foredragene, og er ganske velbesøgt.

Punkt 3: Regnskab og budget ved Anne-Mette Graubæk.

Årets regnskab udleveres og gennemgås. Regnskabet gælder for kalenderåret, og dermed rækker det ind i to sæsoner. Årets resultat balancerer med et lille overskud på 55 kr.

Budget for den kommende sæson udleveres. Da vi afvikler to støttede Reformationsforedrag, hvor kravet er at deltagelse er gratis, har vi ikke på nuværende tidspunkt planer om flere foredrag i 2017.

Kontingent for medlemsforeninger fastholdes uændret: 150 kr. pr. år. Hvis en forening ønsker at arrangere foredrag uden at være medlem bliver der fremover et ekspeditionsgebyr på 150 kr.

Budgettet godkendes.

Punkt 4. Bestyrelsens ideer til den kommende sæson.

I 2018 er der 100 års jubilæum for afslutning af 1. Verdenskrig, hvilket forventes markeret af komitéerne syd for Kongeåen. Island kan fejre 100 år for selvstændighed. Foreningen Norden kontaktes med henblik på evt. fælles foredrag i den anledning.

Kunne der mon findes et foredrag om byplanlægning, sideløbende med de mange kommende byggeprojekter i Vejen By.

Punkt 5. Indkomne forslag.

Der er ingen fremsendt.

Punkt 6. Valg til bestyrelse (2 år).

Linda Klitmøller genvælges for 2 år, Anne-Mette Graubæk genvælges for 2 år og Jens Chr. Andersen genvælges for 2 år.

Punkt 7. Valg til suppleant (1 år).

Øjvind Arnfred, Brørup Bibliotek og Nick Schaadt, Museet Sønderskov.

Punkt 8. Eventuelt.

Høreforeningens formand oplyser at når Høreforeningens medlemmer ønsker at deltage i foredrag stilles der 2 skrivetolke til rådighed. Der vil være behov for adgang til et lærred eller en hvid væg, så teksten kan læses af tilhørerne.

Linda Klitmøller har modtaget mail fra sekretariatslederen i Odense om kommende mulige strukturændringer i regionerne og Skærum Mølle.

Alle ansøgninger om støtte til foredrag indsendes inden 16. juni, for at nå at komme med i programmet, der udsendes midt i august. Kontakt evt. formand Linda Klitmøller, hvis ansøgninger forventes at blive forsinkede.

 

Referent: Anne-Mette Graubæk, ref. udsendt 27. april 2017.