Sæson 2019-2020

Siden er sorteret med ældste først. Rul ned for at se hvad foråret bringer.

Tirsdag d. 10. september kl. 19.00:

Skitse af den forsvundne svenske mejeripige

Kriminal-historier

På Østedgård ved Bredstrup nordvest for Fredericia var der i 1883-84 ansat en svensk mejeripige Christina Olsdatter. Hun forlod Østedgård den 31. oktober 1884 for at tiltræde en ny plads på Ravnholtgård i Gesten sogn, hun blev behørigt ledsaget af røgteren Christen Jochumsen fra Østedgård. Hun forvandt sporløs på turen til sin nye arbejdsplads, først et halvt år senere dukkede hun op som lig i en mergelgrav på Østedgård mark. Gerningsmanden fandt man frem til i Lindknud, en mørk majaften i 1885, hvor han blev anholdt og straks tilstod. Hør historien om en dramatisk hændelse, politiets opklaringsarbejde, om tjenestefolk og samlivsformer.

Foredragsholder: Leif sepstrup

Sted:  Knudepunktet, Kærhøjparken 19, 6600 Vejen

Entré: 0 kr. /  50 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr: Slægtsforskning-kongeaaen

Onsdag d. 2. oktober kl. 19.00:

Der er en verden til forskel mellem oplysning og livsoplysning - Festtale ved Grundtvigsk Forums 100 års jubilæum

Kirsten Andersen er formand for Grundtvigsk Forums lands- organisation og repræsenterer denne aften Grundtvigsk Forum på  landsplan.

Foredragsholder: Kirsten Andersen

Sted:  Sognegården, Vestergade 15, 6670 Holsted

 

 

Entré: 40 kr. /  50 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr: Grundtvigsk Forum, Holsted

 

 

Tirsdag d. 8. oktober kl. 19.00:

Billede af Anne Holm Christensen

Sådan skriver du en bog om din og din families liv

På baggrund af to bogudgivelser, der tager udgangspunkt i familiehistorier, men også inddrager den historiske tid i samfundet, stille foredraget skarpt på hvordan du kan omsætte interessen for dine forgængere til læsbare historier for dine efterkommere, - ogf måske for andre.

Foredragsholder: Anne Holm Christensen

Sted:  Knudepunktet, Kærhøjparken 19, 6600 Vejen

Entré: 0 kr. /  50 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr: Slægtsforskning-kongeaaen

Tirsdag d. 22. oktober kl. 11.30:

Journalist og fotograf Jacob A. Riis

Journalist og fotograf Jacob A. Riis

 

Foredragsholder: Poul Marcus

Sted:  Knudepunktet, Kærhøjparken 19, 6600 Vejen

Entré: 0 kr. /  50 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr: Knudepunktet

Tirsdag den 22. oktober kl.19.00

Gå på opdagelse i erindringslandskabet

Foredrag af Lotte Printz, journalist, underviser & foredragsholder

”Åh, skal vi nu til at høre om de gamle dage igen!” Har du ikke sukket det højlydt, har du nok en gang eller to (i dine yngre dage!) tænkt tanken. Men de fleste af os kommer i ”erindringsalderen”, og ærgrer os så over, at vi ikke lyttede, mens tid var - eller at tidligere generationer ikke var mere rundhåndede med deres erindringer. Og det er ikke kun den nære familie, der vil lægge lyttelapper eller læsebriller til. Også forskere og andet godtfolk anerkender i dag, at erindringer bidrager med uvurderlig viden og kan være både forebyggende og lindrende. Baseret på sin mangeårige og alsidige erfaring på erindringsområdet dykker Lotte Printz ned i, hvad erindringer er for en størrelse, hvad de gør for dem, der fortæller, hvordan de bliver taget imod og brugt og binder generationer sammen.

En del af Hearts & Minds - Folkeuniversitetets vidensfestival 2019 om Generationer

Sted: Store Sal på Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Arrangør: Vejen Folkeuniversitet, Slægtsforskning Kongeaaen og Vejen Bibliotek

Onsdag den 6. november kl.19.30

Højskolesangbogens 125 års jubilæum

Forstander Jakob Bonderup, Engelsholm højskole fortæller om Højskolesangbogen, som kan fejre sit 125 års jubilæum.

Foredragsholder: Jakob Bonderup, Engelsholm Højskole

Sted:  Sognegården, Vestergade15, 6670 Holsted

Arrangør: Grundtvigsk Forum, Holsted

Entré: 40kr (for medlemmer), 50kr ( for ikke-medlemmer)

Torsdag d.7. november kl.18.00

En verden i bevægelse

07-11-2019

En verden i bevægelse

I verden i dag, hvor hele kloden kommer nærmere i nyheder, ozonhuller, rejser, CO2-udslip, flygtninge, migranter, udenlandsophold, verdenshandel, moderne medier, fødevarer, tøj og en del mere, er det nødvendigt at holde øjne og ører åbne. Med en roman fra Tasmanien om indvandrere fra Slovenien efter krigen på Balkan i 1990rne vil Svend Erik Larsen prøve at bidrage til den åbenhed. Det er Richard Flanagans Lyden af én hånd der klapper fra 1997.

Foredragsholder: Svend Erik Larsen (prof. emeritus)

Sted:  Lindknud Aftenhøjskole, Faurskovvej 8, 6650 Brørup

Arr: Brørup Bibliotek i samarbejde med Lindknud Aftenhøjskole

Mandag den 11. november kl.19.00

Blixen, Babette og betydningen af det, der går ud over os selv

Skumringsaften. Liselotte Wiemer holder sit foredrag med udgangspunkt i Karen Blixens legendariske fortælling "Babettes Gæstebud".
Ved aftenens start bliver der læst op fra Babettes gæstebud.
Liselotte Wiemer er cand mag i dansk og litteraturanmelder og desuden sognepræst. Hun er kendt som en formidabel litteraturformidler.. .

 

Foredragsholder: Liselotte Wiemer, cand.mag. 

Sted:  Vejen Bibliotek (Vestergade 2)

Arrangør: Vejen Bibliotek i samarbejde med Foreningen Norden, Malt herred

 

Entré: 60 kr incl. kaffe for medlemmer af Foreningen Norden og af biblioteksklubben kUGLEN. 80 kr for ikke-medlemmer

 

Billetter på vejbib.dk 

Tirsdag den 12. november kl. 19.00

Fødselsanstalten i Jylland 1910-1996

I ældre generationer var det en ulykke at få barn uden for ægteskab. Uskyldige sværmerier kunne føre til graviditet og skam. Mange ugifte svanger rejste til København, hvor man kunne føde i anonymitet. Det sociale pres var stort, og Fødselsanstalten i Jylland blev åbnet i 1910 som en statslig institution, der tilbød trygge rammer for ugifte, ofte ubemidlede kvinder i jyllandsområdet. Også vanskelig fødsler blev henvist til stedet i en tid, hvor hjemmefødsler var det normale.

Over årene udviklede FiJ sig fra at være et socialt og højt specialiseret sted for de relativt få, til det sted, hvor størstedelen af de fødende kvinder i Aarhus fik deres børn, mens fødeklinikker og –afdelinger skød op i alle småbyer og gjorde hospitalsfødslen til det normale.

Foredraget følger udviklingen omkring FiJ for hvert årti fra 1910erne til 1990erne. Gennem personlige beretninger, der er indsamlet som interviews, møder vi forskellige tiders forventninger, håb og angst, omsorg og svigt, udvikling i unge kvinders muligheder og tro på autoriteter samt ændringer i normer for fødsler, – men gennem alt: en stor taknemmelighed for hver en fødsel, der er gået godt.

Foredragsholder:   Merete Ipsen, medstifter af Kvindemuseet. Cand. psych.

Sted:  Knudepunktet, Kærhøjparken 19, 6600 Vejen

Tid: 12 november 2019 kl. 19.00

Entré: (medlemmer / ikke-medlemmer)  ikke medlemmer 50 kr.

Arrangør:  Slægtsforskning-kongeaaen

Onsdag den 27. november kl. 19.30

AFLYST !

Foredraget er desværre aflyst p.gr. af sygdom

William Heinesens forfatterskab og hans magiske livssyn

Foredragsholder: fhv. skoleder Hans Pauli-Christiansen

Sted: Askov højskole

Arrangør: Grundtvigsk Forum, Holsted

Onsdag den 4. december kl.19.00

Klimakampen – på tværs af generationer

På hele kloden samler unge sig i klimademonstrationer. De samles om spørgsmålene: ”Hvorfor skal vi gå i skole og lære om en fremtid, der forsvinder for øjnene af os?”, ”Hvorfor skal vi gå i en skole, som ignorerer forskerne ord om, at vi skal gøre noget ved klimaforandringerne NU?”, og ”Er der en voksen til stede?”. Demonstrationerne for klimaet kan ses som en af de vigtigste generations-demonstrationer i rigtig mange år. Men hvordan kan vi på tværs af generationer skabe en verden, som er bæredygtig, dvs. langtidsholdbar? Og hvordan kan de unges energi kanaliseres i en frugtbar retning?

Foredragsholder: Simon Elsborg Nygaard, ph.d. og postdoc i bæredygtighed og psykologi, Aarhus Universitet

Sted: Vejen Bibliotek (Vestergade 2)

Entre: fri

Arrangør: Vejen Bibliotek, Vejen Folkeuniversitet, Vejen Kunstforening

En del af forskerturnéen Hearts & Minds

Tirsdag den 10. december kl. 19.00

Faderskab og skilsmisser

Mon ikke vi alle i vores slægtsforskning er stødt på børn født udenfor ægteskab, og ægteskaber som er endt med skilsmisse. I første det af foredraget vil vi kigge nærmere på den vanskelige sporing af de udlagte barnefædre, og se på kildemulighederne gennem tiden. Muligheden for skilsmisse og de skriftlige regler omkring disse vil vi komme ind på i andel del af foredraget. Stikord til foredraget er bl.a. adoption, alimentationssager, forligskommissioner, hustrubidrag og uægte børns navne.

Foredragsholder: Svend-Erik Christiansen ( har tidligere været her)

Sted:  Knudepunktet, Kærhøjparken 19, 6600 Vejen

Tid: 10 december 2019 kl. 19,00

Entré: (medlemmer / ikke-medlemmer)  ikke medlemmer 50 kr.

Arrangør:  Slægtsforskning-kongeaaen

 

Mandag den 13. januar kl. 19.00

Smart Grid - fremtidens intelligente elnet

En stadig større del af vores el kommer fra solceller og vindmøller, hvor produktionen er afhængig af vejret. For at styre elforbruget, så det matcher udbuddet af strøm, bliver fremtidens elnet ”intelligent”. Det går under navnet ”Smart Grid”.
Med Smart Grid bliver det muligt at styre Danmarks samlede elforbrug ved hjælp intelligente løsninger - lige fra energikilden via energiforsyningsselskabernes computerservere til dig som elkunde. Styringen i dit hjem kommer primært til at foregå med en intelligent elmåler, som måler dit faktiske forbrug af strøm på timebasis.

Foredragsholder: Rasmus Løvenstein Olsen, M.Sc.E, Ph.D. Associate Professor, Aalborg University Dept. of Electronic Systems, Wireless Communication Networks

Sted: Holsted Bibliotek Højmarksvej 18 6670 Holsted 

Tid: Mandag den 13. januar kl. 19.00

Entré: 50 kr

Arrangør: Holsted Bibliotek

 

Tirsdag den 14. januar kl. 19.00

Landeværnet syd og nord for Kongeåen

Landeværnet var en tidlig udgave af værnepligt, der blev pålagt bønderne i begyndelsen af 1800-tallet, og som kom i brug pga. Napoleonskrigene.

Cand. Mag. Rasmus Wichmann gennemgår landeværnets oprettelse og nedlæggelse, og de forskellige tjenesteforhold der var i Kongeriget og Hertugdømmerne.

Til sidst gennemgås hvordan man kan bruge landeværnets arkivalier i sin slægtsforskning.

Foredragsholder: Rasmus Wichmann, cand mag.

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, 6600 Vejen

Tid: Tirsdag den 14. januar, kl. 19.00

Entré: (medllemmer / ikke-medlemmer) ikke-medlemmer 50 kr. 

Arrangør: Slægtsforskning-Kongeaaen

 

 

Onsdag den 15. januar kl.19.00

Du kan ikke tage det med dig

Causerende og informativt foredrag om at flytte fra en gammel landsbyskole og til - ja, det vides endnu ikke!

Foredragsholder: journalist og foredragsholder Abelone Henriette Glahn

Sted:  Bøgevang, Faurskovvej 8, Lindknud, 5650 Brøup

Entre:

Arrangør: Lindknud Aftenhøjskole

Torsdag den 16. januar kl.18.30

Knæk en klassiker - Virginia Woolf

Er du også bange for Virginia Woolf? - Så kom og vær med, når ”Knæk en klassiker” læser 3 Virginia Woolf-værker over 2 måneder, i selskab med litteraturhistorier og Woolf-kender Steen Klitgård Povlsen.

Prisen for deltagelse gælder for alle 3 aftener: 16.1.+ 30.1. samt 20.2. læs mere på https://vejbib.dk/klassiker

Foredragsholder: Lektor emeritus. Steen Klitgård Povlsen

Sted: Vejen Bibliotek

Entre: 200,- kr for alle 3 aftener;  medlemmer af biblioteksklubben kUGLEN: 150, -

Arrangør: Vejen Kommunes Biblioteker

 

Tirsdag den 21. januar kl.13.30

Født i Horsens tugthus

Foredragsholderen er født og  opvokset i viceinspektørboligen på Horsens Statsfængsel i 1946.

Foredragsholder: Niels Ole Frederiksen, fhv. højskoleforstander

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, 6600 Vejen

Entre: 70 kr

Arrangør: Knudepunktet

 

Tirsdag den 21. januar kl. 19.20

Genforeningen i praksis. Hvordan gør man, når en landsdel skifter fra ét land til ét andet

Genforeningen ses dels som en politisk kamp, dels som en stor og lykkelig fest. Med der var masser af konkret og indimellem besværlig virkelighed i at overføre en landsdel fra ét land til et andet. Hvilke embedsmænd kunne og ville blive på posten? Hvordan ændrer man administrationen, skolen, kommunerne osv.? Hvordan skifter man valuta? Nye navne? Ud over disse praktisk-administrative forhold handler foredraget også om, hvordan Danmark investerede i landsdelen i årene lige efter 1292.

Foredragsholder: Carsten Porskorg Rasmussen, enhedsleder, Museum Sønderjylland

Sted: Foredragssalen, Askov Højskole, Maltvej 1, 6600 Vejen

Entre: Gratis

Arrangør: Askov Højskole, Askov Bylaug, Vejen Folkeuniversitet

 

Genforeningen 2020

Onsdag den 22. januar kl.19.00

Barn af grænselandet : Sønderjyllands betydning for Hans Jørgen Bonnichsen

Hans Jørgen Bonnichsen, fortæller om sin opvækst i Haderslev, sin tilknytning til Sønderjylland og grænselandets betydning for hans senere liv.

I 1864 mistede Danmark Sønderjylland, der blev en del af det stortyske rige. Det medførte, at 5000 unge sønderjyder mistede livet i 1. Verdenskrig i en kamp, der ikke var deres – heriblandt Bonnichsens tre onkler. Genforeningen i 1920 blev et lyspunkt, men 2. Verdenskrig helede ikke det belastede naboskab. I 1955 blev der åbnet mulighed for fredelig sameksistens ved en aftale mellem Bonn og København om beskyttelse af mindretallene.

Foredrag i anledning af 100 året for genforeningen i 1920.

Foredragsholder: Hans Jørgen Bonnichsen, fhv. chefkriminalinspektør, terrorekspert og PET-chef

Sted: Holsted Bibliotek

Entre: 50 kr (for medlemmer), 75 kr ( for ikke-medlemmer)

Arrangør: Holsted bibliotek i samarbejde med Grundtvigsk Forum, Holsted og Foreningen Norden

Genforeningen 2020

Torsdag den 30. januar kl. 18.30

Knæk en klassiker - Virginia Woolf

Er du også bange for Virginia Woolf? - Så kom og vær med, når ”Knæk en klassiker” læser 3 Virginia Woolf-værker over 2 måneder, i selskab med litteraturhistorier og Woolf-kender Steen Klitgård Povlsen.

Prisen for deltagelse gælder for alle 3 aftener: 16.1.+ 30.1. samt 20.2. læs mere på https://vejbib.dk/klassiker

Foredragsholder: Lektor emeritus. Steen Klitgård Povlsen

Sted: Vejen Bibliotek

Entre: 200,- kr for alle 3 aftener;  medlemmer af biblioteksklubben kUGLEN: 150,-

Arrangør: Vejen Kommunes Biblioteker

Torsdag den 30. januar kl. 19.30

Den kirkelige genforening i jubilæumsåret 2020

Martin Schwarz Lausten, dr. Theol, professor I kirkehistorie, vil med sit foredrag fortælle os om de mange politiske og kulturelle problemer, der skulle løses ved Sønderjyllands indlemmelse i Danmark i 1920, var de kirkelige bemærkelsesværdige.

Kunne de tysk uddannede præster bare fortsatte som danske? Det klarede man på en direkte og dramatisk måde. Afstemninger og ”genopdragelseskursus”. Dertil kom, at kirkestyret, gudstjenester, kirkeliv, salmesang, møder og andet skulle tilpasses Folkekirken. Følgerne spores endnu.

Foredragsholderens morfar var præst i landsdelen og gjorde denne rejse med. Hans skæbne inddrages i foredraget.

Foredragsholder: Professor emer. Dr. Theol Martin Schwartz Lausten

Sted:             Askov Højskole

Entre:           75,- kr

Arrangør:     Grundtvigsk Forum, Askov

Genforeningen 2020

18. februar kl. 19.30

Lægdsruller og hærens stambøger

Hvordan og hvor findes lægdsruller, og hvad finder vi i dem? Og hvordan finder man rundt i hærens stambøger?

I 1788 overtog staten udskrivningen af værnepligtige til militærtjeneste. Lægdsrullerne og stambøgerne giver slægtsforskeren mange detaljerede og nyttige oplysninger om de værnepligtige og tjenstgørende. Ulrich vil både give en gennemgang af lægdsrullernes opbygning og brug, dels illustrere med praktiske eksempler.

Stambøger findes bevaret fra 1785 og kan anvendes, når man først har oplysning om indkaldelse f.eks. fra lægdsrullerne.

Foredragsholder: Ulrich Alster Klug

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19

Tid:   18 februar 2020 kl. 19.30 ( der er generalforsamling først)

Entré: (medlemmer / ikke-medlemmer)  ikke medlemmer 50 kr.

Arrangør: Slægtsforskning-Kongeaaen

torsdag den 20. februar kl. 18.30

Knæk en klassiker - Virginia Woolf

Er du også bange for Virginia Woolf? - Så kom og vær med, når ”Knæk en klassiker” læser 3 Virginia Woolf-værker over 2 måneder, i selskab med litteraturhistorier og Woolf-kender Steen Klitgård Povlsen.

Prisen for deltagelse gælder for alle 3 aftener: 16.1.+ 30.1. samt 20.2. læs mere på https://vejbib.dk/klassiker

Foredragsholder: Lektor emeritus. Steen Klitgård Povlsen

Sted: Vejen Bibliotek

Entre: 200,- kr for alle 3 aftener;  medlemmer af biblioteksklubben kUGLEN: 150, -

Arrangør: Vejen Kommunes Biblioteker

De gode hensigters tid

Tirsdag den 25. februar kl.13.30

En kort gennemgang af Finlands historie fra den svenske til og med den russiske periode. Sluttende med selvstændigheden, Borgerkrigen og Finlands tre krige fra 1939 - 1945, Dernæst de finske krigsbørns historie med hovedvægten på den danske, frivillige indsats. Veikko Tapio Juhls egen historie vil være en naturlig del af foredraget.

Foredragsholder: Veikko Tapio Juhl, foredragsholder og forfatter

Sted:             Knudepunktet, Kærhøjparken 19

Entre:           70 kr., uanset medlemskab eller ej

Arrangør:     Knudepunktet

Onsdag den 26. februar kl.13.30

De gode hensigters tid

En kort gennemgang af Finlands historie fra den svenske til og med den russiske periode. Sluttende med selvstændigheden, Borgerkrigen og Finlands tre krige fra 1939 - 1945, Dernæst de finske krigsbørns historie med hovedvægten på den danske, frivillige indsats. Veikko Tapio Juhls egen historie vil være en naturlig del af foredraget.

Foredragsholder: Veikko Tapio Juhl, foredragsholder og forfatter

Sted:             Knudepunktet, Kærhøjparken 19

Entre:           70 kr., uanset medlemskab eller ej

Arrangør:     Knudepunktet

Onsdag den 26. februar kl.19.00

Forholdene for danskerne i Sønderjylland op til 1920

Forfatter Linda Lassen fortæller om forholdene for danskerne i Sønderjylland op til 1920 med udgangspunkt i hendes bog ”Men sko må jeg ha’” om vandrelærerinden Henriette Gubi.

Foredragsholder: Forfatter Linda Lassen

Sted:        Sognegården, Vestergade 15, 6670 Holsted

Entre:       40kr (for medlemmer), 50kr ( for ikke-medlemmer)

Arrangør:                   Grundtvigsk Forum, Holsted

Genforeningen 2020

10. marts kl. 19.00

Godsarkiver

Godset udgjorde en betydelig økonomisk og politisk magtfaktor i det danske samfund helt frem til anden halvdel af 1800-tallet. Godsejeren samlede imidlertid ikke bare den økonomiske og politiske magt men nok så væsentlig også den magt, der styrede og bestemte over bøndernes dagligdag. Det var godsejeren, der styrede hoveriet, det var godsejeren, der havde det sidste ord i skiftebehandlingerne, og frem til 1788 var det godsejerne, der havde fod på, hvem der skulle være soldat.
Foredraget byder på en gennemgang af de vigtigste arkivgrupper i godsernes arkivalier, og det giver dig en forståelse af den vigtige historiske udvikling frem mod anden halvdel af 1800-tallet, hvor godsejerne definitivt mistede positionen som uundværlig hjørnesten i den offentlige lokaladministration.

Foredragsholder: Erik Kann

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19

Tid:   10 marts 2020 kl. 19.00

Entré: (medlemmer / ikke-medlemmer)  ikke medlemmer 50 kr.

Arrangør: Slægtsforskning-Kongeaaen

Onsdag den 11. marts kl.19.00

Tyskerne elsker Danmark – men hvad med omvendt?

Jørgen Møllekærs morfar sad i tysk koncentrationslejr pga. sin danskhed. Hans påstand er, at 2. Verdenskrig den dag i dag sætter dybe spor i et i nutiden unødvendigt distanceret forhold hos mange i Danmark til den store nabo i syd. Bør vi til genopdyrke før-krigsgenerationernes lyst til det tyske? Jørgen Møllekær, chefredaktør på Flensborg Avis, og selv opvokset i byen, lægger op til debat om alt det, der fortsat skiller og spørger: Fornuften siger ja, men hvor meget vil vi egentlig Tyskland, når det kommer til stykket?

Foredragsholder: Jørgen Møllekær, chefredaktør, Flensborg Avis

Sted: Vejen Bibliotek, Vejen Folkeuniversitet

Tilmelding på www.vejbib.dk

Entré: ,-

Arrangør:  Vejen Bibliotek, Vejen Folkeuniversitet

Forskerturné til markering af Genforeningen 2020.

Støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Genforeningen 2020

Kunstnere på Fanø

onsdag d. 18. marts kl. 19.00

Foredraget fortæller om de mange kunstnere som blev tiltrukket af det helt specielle miljø i Sønderho. Om kunstnernes forhold til folkelivet, naturen og kulturen på Fanø.. Der vil være et naturligt fokus på Julius Exner, men også Johan Rohde, August Wilckens, Carl Forsberg og Ruth og Heinrich Heinemann vil blive omtalt.

Foredragsholdere: Cand. Mag. Birgitte Schack Rasmussen - formand for Fanø Kunstmuseum og Birgit Knudsen, forfatter og næstformand Fanø Kunstmuseum

Sted: Vejen Kunstmuseum

Entré: 60,- /80,- (Medlemmer/ikke medlemmer af Museums og kunstforeningen for Vejen og omegn)

Arrangør: Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn

 

Aflyst på grund af Corona-virus situationen!

Onsdag den 25. marts kl. 19.30

Genfortælling af Sigrid Undset´s roman: "Kristin Lauransdatter". Lyst og lidenskab.

Kristin Lavransdatter er beretningen om den smukke Kristins liv fra fødsel til død i middelalderens Norge, et liv præget af stor kærlighed, fortvivlelse og dyb tro. Kristin er en stolt kvinde, født med et usædvanligt varmt, krævende og gavmildt sind.

Foredragsholder: Teolog, litterat, forfatter og fortæller Doris Ottesen

Sted: Askov Højskole

Tilmelding på https://www.askov-hojskole.dk/foredrag-og-koncerter/

Entré: 50,- (inklusiv kaffe/the)

Arrangør: Grundtvigsk forum arr. i samarbejde med Askov Højskole og Folkeuniversitetet, Vejen

 

Onsdag den 25. marts kl. 19.00

Aflyst på grund af Corona-virus situationen!

Grænsen har skabt Danmark :  foredrag med Hans Hauge

”Glem den ikke, stirr kun paa’en, dér er Danmarks Grænse – Nej, ej for danske Mænd og Kvinder!” (Chr. Richardt, Vort Land, 1899).

En nationsstat hviler på to ben: folk og fjende. Uden fjende, intet folk. Fjenden sørger en grænse for; den inkluderer, idet den ekskluderer. Det gør den med sproget som grænsebom. Sproget er et bånd og en barriere. Den dansk-norske forfatter Sigrid Undset kaldte sydgrænsen en ’åndsgrænse’. Sønderjylland var grænsen mellem to helt forskellige og uforenelige ’åndstyper’. Regioner vil erstatte nationer; de er grænseoverskridende og venlige. Regionen slog Sønderjylland sammen med Fyn. Regioner har intet sprog, og grænser er overalt. Når grænser forsvinder, forsvinder fjender og dermed folket. 

Foredragsholder: Hans Hauge, lektor emeritus i nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet

Sted: Vejen Bibliotek

Tilmelding på www.vejbib.dk

Entré: Gratis

Arrangør: Vejen Folkeuniversitet og Vejen Bibliotek

Forskerturné til markering af Genforeningen 2020.

Støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Genforeningen 2020

Onsdag den 1. april kl.19.30

Rødding højskoles 175 års jubilæum

Forstander på Rødding højskole Mads Rykind Eriksen fortæller istorien om højskolen i lyset af Genforeningen i 1920. Højskolen blev grundlagt i 1844 og fejrer således 175 års jubilæum i 2019.

Foredragsholder: Forstander Mads Rykind Eriksen

Sted: Sognegården, Vestergade 15, 6670 Holsted

Entré: 40kr (for medlemmer), 50kr ( for ikke-medlemmer)

Arrangør:  Grundtvigsk Forum, Holsted

14. april kl. 19.00

Død af unaturlige årsager - om selvmord og andre ulykkelige dødsfald

Ledvogterens Ane Petrea blev blot 8½ år gammel, og Trine hængte sig efter 7 års ægteskab med Thomas - det kan vi læse i kirkebøgerne - men hvor kan vi finde mere om dødsårsager og om bevæggrunde for selvmord? Under foredraget vises med konkrete eksempler hvordan dødsattester, politirapporter, avisartikler samt arkivalier indsamlet af Statens Statistiske Bureau kan bidrage med oplysninger, når forfædrene døde af unaturlige årsager. Med udgangspunkt i en rapport udarbejdet i 1865, vil der også blive redegjort for hvilke metoder der typisk anvendtes til selvmord i midten af 1800-tallet samt fordelingen på køn, alder og årstider.

Foredragsholder: Peter Olsen

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19

Tid:   14 april kl. 19.00

Entré: (medlemmer / ikke-medlemmer)  ikke medlemmer 50 kr.

Arrangør: Slægtsforskning-Kongeaaen

Onsdag den 22. april kl.19.30

De Unge Vilde

Nye øjne på De Unge Vilde:

De Unge Vilde bragede igennem på den danske kunstscene med flere markante gruppeudstillinger i starten af 1980’erne. Foredraget stiller skarpt på, hvad der egentlig foregik i kredsen omkring De Unge Vilde: Hvem var inde? Hvem var ude? Hvori bestod deres nyhedsværdi? Og hvilken betydning har 30 års kunsthistorieskrivning haft for vores forståelse af, hvad De Unge Vilde kunne, ville og gjorde?

Foredragsholder: Phd. Kamma Overgaard Hansen

Sted:             Vejen Kunstmuseum, Østergade 4, Vejen

Entre:

Arrangør:     Museums- og kunstforeningen for Vejen og Omegn