Referat fra Vejen Folkeuniversitets repræsentantskabsmøde den 5. april 2016.

Deltagere: Linda Klitmøller (formand, Museet Sønderskov), Jens Christian Andersen (næstformand, DIS-Kongeaaen), Anne-Mette Graubæk (kasserer og sekretær, foreningen Norden), Hanne Klinting (bestyrelsesmedlem, Vejen bibliotek), Claus Winther (bestyrelsesmedlem, Sydjysk Kunstforening) Pernille Vestergaard (Museumsforeningen for Vejen og Omegn og Grundtvigsk Forum Askov).

Punkt 1: Dirigent undlades p.gr. a. få deltagere

Punkt 2: Beretning ved Linda Klitmøller.

På sidste repræsentantskabsmøde trådte Poul Monrad ud af bestyrelsen - i hans sted valgtes til bestyrelsen: Jens Christian Andersen.

Vi har pt 22 medlemsforeninger - de fleste fra nord for Kongeåen, idet Rødding har sin egen FU-komité.

I det forløbne år har vi afholdt: Efteråret 2015: 15 foredrag med et gennemsnitligt deltagerantal på 34,5 - et meget højt deltagerantal. Foråret 2016: 16 foredrag, hvor 3 stadig mangler at blive afholdt

Komitéen har i det forløbne år afholdt følgende foredrag:

et arrangement foredrag/rundvisning i Skibelund Krat – arrangementet foregik under Trekantens kulturfestival. Det blev afholdt lørdag 19. august 2015.

Den 1. september holdt Ida Marie Vorre (Carl Nielsen Museet) foredrag med titlen "Så synger da Danmark!”. Om Carl Nielsens sangskat. 40 mennesker overværede foredraget.

Den 9. marts 2016 holdt professor Steen Bo Frandsen foredrag om "Dansk-tysk naboskab gennem tiderne".

Det trykte program - færre og færre ønsker et trykt program - og vi sætter løbende trykantallet ned.

Punkt 3: Regnskab og budget ved Anne-Mette Graubæk.

Årets regnskab udleveres og gennemgås. Regnskabet gælder for kalenderåret, og dermed rækker det ind i to sæsoner. Årets resultat balancerer med et lille overskud på 99,55 kr.

Kontingent for medlemsforeninger fastholdes uændret: 150 kr. pr. år. Hvis en forening ønsker at arrangere foredrag uden at være medlem bliver der fremover et ekspeditionsgebyr på 150 kr.

Budget for den kommende sæson udleveres. Folkeuniversitetet planlægger selv at arrangere to foredrag. Budgettet godkendes.

Punkt 4. Bestyrelsens ideer til den kommende sæson.

Kan vi finde foredragsholder der kan sige noget om landdistriktsforskning? Evt. Fremtidsforsker? Kontakte Center for Landdistrikter? Spørge Hasse Nellebjerg Jørgensen? Linda undersøger det nærmere.

Skulle vi igen sætte fokus på grænseforskning og udvikling i det Nordtyske og Sønderjyske?

I 2017 fejres Luther og 500-året for Reformationen, men det skal måske først med i næste sæson?

Punkt 5. Indkomne forslag.

Der er ingen fremsendt.

Punkt 6. Valg til bestyrelse (2 år).

Hanne Klinting genvælges for 2 år, Claus Winther modtager ikke genvalg. Pernille Vestergaard vælges for 2 år.

Punkt 7. Valg til suppleant (1 år).

Anette Månson, Vejen Bibliotek og Nick Schaadt, Museet Sønderskov.

Punkt 8. Eventuelt.

Alle ansøgninger indsendes inden 15. juni, for at nå at komme med i programmet, der udsendes midt i august. Kontakt evt. formand Linda Klitmøller, hvis ansøgninger forventes at blive forsinkede.

 

Referent: Anne-Mette Graubæk, ref. udsendt 14. april 2016.