Onsdag 22. oktober kl. 19.30:

Er folkestyret i fare?

Foredrag: Er folkestyret i fare? Ikke mindst nu, hvor Christiansborg sørger for det ene virvar efter det andet, må vi spørge: Er folkestyret bæredygtigt i Danmark? Er politikerne vores tjenere eller tjener vi dem? Kan vi regne med folkestyret som grundvold, når politikerne misbruger deres embeder til egen fordel eller når vakkelvorne alliancer ryster tillid?

Foredragsholder: Forstander Thue Kjærhus, Rønshoved Højskole

Sted: Holsted Sognegård.

Entré: 50 kr. 

Arr.: Grundtvigsk Forum Holsted

Søndag 9. november kl. 10.00-16.00:

Højskoledag: Amerikanske billeder

Højskoledagen starter med gudstjeneste i Bække kirke ved sognespræst Bitten Hyllequist Weile. Efter frokost er der diasshow, som kan tryllebinde alle fra 8. klasse til 80-årige.

Se Jacob Holdts hjemmeside

 

Foredragsholder: Forfatter og fotograf Jacob Holdt. København

Sted: Bække Kirke (kl. 10) og Bække Forsamlingshus (kl. 12-16) incl. frokost

Entré: 150 kr.

Nærmere info: Se dagspressen

Arr.: Bække Aftenhøjskole i samarb. m. Bække Menighedsråd og Veerst Menighedsråd

Tirsdag 11. november kl. 19.00:

Lægdsruller

Lægdsrullerne er ved at komme på internettet, og dermed er der åbnet for en nem adgang til at bruge dem. Lægdsrullerne er dog ikke sådan lige at få fravristet oplysninger. Denne aften får vi nogle tips og gode ideer til at komme videre med vores søgning i lægdsrullerne.

 

Slægtsforsker og forfatter Ulrich Alster Klug, Fredericia

Sted: Knudepunktet, Vejen

Entré: 0 kr. / 50 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr.: DIS-Kongeaaen

Tirsdag 11. november kl. 19.00:

Trold vejrer livsmod: Mumitroldenes verden

Nordisk biblioteksuge: Skumringsaften med oplæsning om ’Trolde i Norden’

En mumitrold med dens hvide, fløjsbløde flodhestenæse kan de fleste genkende. Færre har læst alle bøgerne om dem, og det er en skam. Som alle de bedste eventyr er fortællingerne om Mumitrolden og hans familie nemlig fulde af tanker om livets mening, om frihed, kærlighed, fællesskab, ansvar, ensomhed og utryghed. – Men de er både nemmere og mere fornøjelige at læse end de fleste filosofiske afhandlinger. Aftenens foredrag tager os med gennem Mumifamiliens liv med dets både muntre og dystre sider.

 

Foredragsholder: Lektor Søren Holst, Københavns Universitet

Sted: Vejen Bibliotek

Entré: 50 kr.

Arr.: Vejen Bibliotek og Foreningen Norden Malt herred

Torsdag 13. november kl. 19.30:

Otto Frello

Otto Frello (1924) er oprindeligt uddannet erhvervsmaler. Hans talent for at male motiver, førte til en kontrakt som illustrator for Politikens håndbøger. Efterhånden begyndte han også at sysle med egne værker. 

Men kan man krydse den usynlige grænse mellem det at være illustrator og det at være kunstner? Kan netop det være en af grundene til, at han ikke nyder anerkendelse for sit værk i den etablerede kunstverden? 

Med udgangspunkt i udvalgte værker vil jeg fortælle om Frellos værk som et afrundet hele og om humorens plads i værkerne. I mit forsvar for at han bør anerkendes som kunstner, vil jeg inddrage kunstbegrebets udvikling og sammenligne med andre samtidige anerkendte kunstnere.

Illustration: Det sorte hus. Link til Otto Frellos billeder

 

 

Kunsthistoriker Karen Hansgaard Degenkolw, København

Sted: Rødding Centret

Entré: 50 kr.

Arr.: Kunst 6630

Mandag 17. november kl. 19.30:

Berlin - set med historiske briller

Introduktion om byen fra preussisk fyrsteby til hovedstad i det nye forenede Tyskland. Vi starter lidt uden for byen i Potsdam med Frederik den Stores prægtige slotsanlæg, Sanssouci. Berlin tager først for alvor form fra omkring 1800 med Unter den Linden og den store plads, Gendarmenmarkt. Berlin i det 20´. årh. – fra 1920´ernes avantgarde over Det 3. Riges rædselsherredømme til Den kolde Krigs delte by og senest til det genforenede Tysklands hovedstad. Vi vil se på de forskellige perioders arkitektoniske og kunstneriske frembringelser – fra Brandenburger Tor til Daniel Libeskinds jødiske Museum.

Foto: Jüdische Museum, Berlin

 

Cand. mag. i historie og kunsthistorie Jørgen Printz Steinicke. Holsted

Sted: Galleri 46, Holsted

Entré: 60 kr./70 kr. (medlemmer/ikke medlemmer)

Arr.: Sydjysk Kunstforening

Tirsdag 18. november kl. 19.30:

1814 - Norge kom ud af "Danskernatten"

Foredrag: Norge og Danmark var bundet sammen under én konge i mere end 400 år. I 1814 ophørte de fællesskab, og Norge blev afstået til Sverige. I Norge talte man derefter om årene under den danske konge, som "dansker-natten". I foredraget vil foredragsholderen fortælle om  1814-begivenhederne, det danske forsøg på at omgå kravet fra Sverige, hvordan Norge fik en i datiden meget demokratisk grundlov, og om hvorfor den danske tid efter 1814 blev kaldt "dansker-natten".

 

Foredragsholder: Fhv. lektor Hans Jørgen Lych Larsen, Lejre (tidl. Lindknud)

Sted: Holsted Sognegård

Entré: 50 kr. 

Arr.: Foreningen Norden Malt herred, Grundtvigsk Forum Holsted og Vejen Folkeuniversitet

Onsdag 19. november kl. 19.30:

Glæden ved det grumsede - refleksioner over kultur og kristendom med et grundtvigsk afsæt

Vi må have rene linjer! Sådan lyder det, når en homogen, dansk tradition udfordres. Det lyder besnærende, men spørgsmålet er, om man ikke snarere må lære glæden ved det grundtvigsk grumsede? Nogle refleksioner over kultur og kristendom, fremtid, fællesskab og folkekirke i en multikulturel og multireligiøs virkelighed. 

Foredrag: Akademileder, cand. theol. Birgitte Stoklund Larsen, Grundtvig-Akademiet, Vartov

Sted: Foredragssalen, Askov Højskole

Entré: 50 kr.

Arr.: Gundtvigsk Forum Askov

Onsdag 3. dec. 2014 kl. 19.30:

Kunsten omkring 1914. Avantgarde og klassicisme i en brydningstid.

Kunsten omkring avantgarde og klassicisme udgjorde en sprudlende mangfoldighed og mange kunstneriske retninger tegnede kunstscenen. I foredraget præsenteres både europæisk kunst og den danske kunst, der er kendetegnet ved netop i krigsårene at udgøre en eksperimenterende avantgardistisk kunst i jagten på de moderne former og det moderne liv.

Foredrag: Museumsdirektør Gertrud Hvidberg-Hansen, Fåborg Museum for Fynsk Malerkunst

Sted: Vejen Kunstmuseum

Entré: 75 kr./ 110 kr.

Arr.: Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn