Referat fra Vejen Folkeuniversitets repræsentantskabsmøde den 24. april 2018.

Deltagere: Linda Klitmøller (formand, Museet Sønderskov), Jens Christian Andersen (næstformand, DIS-Kongeaaen), Anne-Mette Graubæk (kasserer og sekretær), Hanne Klinting (bestyrelsesmedlem, Vejen bibliotek) og Pernille Vestergaard (bestyrelsesmedlem, Museumsforeningen for Vejen og Omegn og Grundtvigsk Forum Askov).

Fra medlemsforeningerne: Ole Jørgensen (Grundtvigsk Forum Holsted).

Kommentar til den udsendte dagsorden: Det er ikke Anne-Mette Graubæk der er på valg i år, det er i stedet Pernille Vestergaard.

 

Punkt 1: Dirigent undlades p.gr. a. få deltagere

Punkt 2: Beretning ved Linda Klitmøller.

Vi passer vores arbejde. Holder et par bestyrelsesmøder om året. Der er afviklet 15 foredrag i foråret 2017 med en gennemsnitlig deltagelse på 47,4. I efteråret har der været 1 kursusforløb med 20 deltagere, og 16 foredrag med deltagelse på 34,7.

Bestyrelsens funktion er at være ’praktisk gris’. Vi modtager tilmeldinger af foredrag fra foreningerne, formidler den videre til Folkeuniversitetet og sørger for at de kommer i det trykte program og på komiteens hjemmeside.

Vi er flittige, når der gennem FU tilbydes gratis foredrag. I den forløbne sæson har vi derfor i samarbejde med Askov Højskole, Grundtvigsk Forum i Holsted og Museet Sønderskov afviklet 4 støttede foredrag (Mærsk McKinney Møllers Fond) i forbindelse med fejringen af Reformations-jubilæet. Disse foredrag var pænt besøgt, og det var gratis at deltage.

Punkt 3: Regnskab og budget ved Anne-Mette Graubæk.

Årets regnskab udleveres og gennemgås. Der har ikke været egne entréindtægter i år, da vi har afholdt støttede foredrag, hvor betingelsen for støtten var, at der var gratis adgang til Reformationsforedragene. For første gang i lang tid har der været afviklet et kursusforløb (slægtsforskerforeningen DIS-Kongeaa). Støtten fra Folkeuniversitetets Nævn har i år haft dobbelt størrelse, og derfor har vi kunnet bekoste flere forskellige reklamer bl.a.: Notesblokke på Bibliotekerne med vores logo på. Årets resultat er positivt med et lille overskud på 1720 kr.

Regnskabet godkendes.

Budget for den kommende sæson udleveres og gennemgås. Der kan søges støtte Folkeuniversitetets nye festival Hearts & Minds, der foregår i september. Festivalen sætter hjerte og hjerne i bevægelser og giver inspiration til det gode liv. Kontingent for medlemsforeninger fastholdes uændret: 150 kr. pr. år.

Budgettet godkendes.

Punkt 4. Bestyrelsens ideer til den kommende sæson.

I 2018-19 står jubilæerne i kø. Vi satser på at fejre Islands selvstændighed (selvstyre siden 1918) – evt. i samarbejde med Foreningen Norden.

Festivalen Hearts & Minds fejres med 2-3 foredrag i september (se andetsteds).

Vi tilbyder foreningerne at være i tættere samarbejde omkring udvalgte foredrag. Send gerne en motiveret ansøgning til komitéens formand Linda Klitmøller.

Vi har valgt at ophøre med de trykte halvårs programmer, da der ikke er særlig stor efterspørgsel efter dem. I stedet fortsættes med hjemmesiden og en annonce i Ugeaviserne i begyndelsen/midt august, og Facebook vil også blive brugt fra efteråret.

Punkt 5. Indkomne forslag.

Der er ingen fremsendt.

Punkt 6. Valg til bestyrelse (2 år).

Pernille Vestergaard genvælges for 2 år og Hanne Klinting genvælges for 2 år

Punkt 7. Valg til suppleant (1 år).

Øjvind Arnfred, Brørup Bibliotek og Nick Schaadt, Museet Sønderskov.

Punkt 8. Eventuelt.

I slutningen af maj træder ny EU-forordning i kraft: Persondataloven. Den får indvirkning på registrering og opbevaring af personoplysninger, herunder udsendelse via maillister. I hører nærmere om dette.

Ansøgninger om støtte til foredrag, der er indsendt inden starten af august vil kunne blive omtalt i avisomtale midt august. Men der er ikke længere en deadline for at indgå i program, da det er besluttet at det trykte sæsonprogram udgår. Alle støttede foredrag vil uændret blive omtalt på hjemmesiden: www.fu-vejen.dk

 

Referent: Anne-Mette Graubæk, ref. udsendt 1. maj 2018.