Onsdag 26. aug. kl. 19.30:

Rainer Marie Rilkes introduktion til Kunstnerkolonien Worpswede

Foredragsholder: Billedkunstner Sophus Ejler Jepsen

Vejen Kunstmuseum og Museumsforenigen for Vejen og Omegn

Lørdag d. 29. aug. kl. 14.00:

Skibelund Krat 150 år - nationalt mødested og mindepark

Del af Trekantområdets Festuge

Rundvisning og foredrag ved museumsinspektør Linda Klitmøller, Museet på Sønderskov

Femte juni var det præcist 150 år siden, at det første grundlovsmøde i Skibelund Krat blev afholdt. Det blev startskuddet til et hundrede års lang tradition med afholdelse af grundlovsmøder i Skibelund Krat. Møderne var nationale, ikke politiske, grundlovsmøder. Et af målene med møderne var at støtte kampen for danskheden i Slesvig.  Møderne i Skibelund Krat blev normdannende for afholdelsen af nationale grundlovsmøder rundt om på landets folkehøjskoler. 

Den første mindesten blev rejst i Skibelund Krat i 1869 - den fik følgeskab af flere mindesten og i dag har krattet karakter af en mindepark, men tag ikke fejl, der er nøje sammenhæng mellem mindestenene og den mødevirksomhed, som udspillede sig i krattet. Intet var overladt til tilfældighederne i Skibelund Krat, alt var nøje iscenesat. 

Foto: Skulpturen 'Modersmålet' af Hansen Jakobsen.

Mødested: p-pladsen ved Hotel Skibelund Krat

Entre: gratis. Rundvisningen kan afsluttes med kaffe/te og kage på Hotel Skibelund Krat (i tilfælde af dårligt vejr erstattes rundvisningen med et foredrag indendørs),  pris 75 kr. Tilmelding til kaffe senest 25. august til Vejen Bibliotek på mail:  bibl@vejen.dk eller telefon 7996 5250.

 

Arrangør: Vejen Bibliotek, Museet på Sønderskov og Vejen Folkeuniversitet

Grundlovsmøde i Skibelund Krat omkring 1910 Modersmålet - rejst i 1903 - kunstner Niels Hansen Jakobsen

Lørdag d. 29. aug. kl. 15.45:

Sådan har vi arbejdet med projektet Dansk Skolehistorie

Foredrag kl. 15.45, del af seminaret "Højskoler i Syddanmark - hvordan kan vi levendegøre højskolernes tradition og ånd i nutid og fremtid". Se nærmere: www.hojskolehistorie.dk 

I projektet: Dansk Skolehistorie er der nu udkommet 4 bind, der dækker perioden fra 1780. (bd. 5 udkommer 24. juni). Projektets metode omfatter ikke bare historie om institutionerne, men i høj grad om aktørerne – herunder også de mere usynlige, som har præget måden at tænke og praktisere skole på. Fortællingen om dette projekt skal inspirere de igangværende bestræbelser på at fortælle den danske folkehøjskoles historie gennem etablering af et nationalt Højskolehistorisk VidensCenter, der arbejdes på at realisere i Vejen-området.

Læs også: http://edu.au.dk/forskning/projekter/danskskolehistorie/

Foredragsholder: Dr. phil. Charlotte Appel, Roskilde Universitet

Mødested: Askov Højskole

Entré: 50 kr.

Alle er velkomne. 

Arr.: Højskolehistorisk Forening og Museet Sønderskov

 

Tirsdag d. 1. sep. kl. 19.00. Åbningsforedrag

Så syng da, Danmark! Om Carl Nielsens sangskat

I 2015 markerer Danmark 150 året for Carl Nielsens fødsel. Carl Nielsen er ubestridt den mest kendt danske komponist. Der er det særlige ved ham, at han komponerede alt fra store symfoniske værker til små folkelige sange. I udlandet er han primært kendt for sin musik til koncertsale, mens det i Danmark i høj grad er sangene, der bliver brugt. Han har komponeret omkring 300 sange, mange regnes for kernen i den danske sangskat. I foredraget fortælles om sangkomponisten Carl Nielsen, hans produktion af folkelige sange og disse sættes ind i en historisk kontekst. Undervejs vil der være rig lejlighed til selv at synge med.

 

Foredragsholder: Museumsinspektør Ida-Marie Vorre, Fynske Museer i Odense.

Sted: Museet Sønderskov

Entré: 60 kr.

Arr.: Vejen Folkeuniversitet

Tirsdag d. 8. sep. kl.19.00:

Family search

Mormonkirkens store database ´Family Search' gennemgås. Der vises hvordan hjemmesiden kan bruges, og hvad man kan finde.

Foredragsholder: Anna Margrethe Krogh-Thomsen, Ølstykke

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr: DIS-Kongeaaen

Søndag d. 13. sep. kl. 14:

Fællesskaber langs den jyske længdeakse

Højskoledag i samarbejde med menighedsrådet ved kirkerne i Holsted. 

Frimenighedspræst Ole Kobbelgaard, Morsø, Holder fudstjeneste over søndagens tekst: Bjergprædiken.

Det efterfølgende foredrag er en fortælling om frimenigheder fra Askov til Morsø.

Sted: Holsted Sognegård

Entré: 40 kr. / 50 kr.(medl. / ikke-medl.)

Arr.: Grundvigsk Forum Holsted.

Onsdag d. 30. sep. kl. 19.30:

Islands vulkaner

Island er et af de mest spændende steder i verden, hvis man vil studere vulkaner. Landet ville aldrig have eksisteret, hvis ikke vulkaner fra havbunden havde opbygget øen igennem mange millioner år. Derfor kalder man med rette Island for Europas ”hotspot” og modsætningernes land is og ild.

Ild – vand – jord og luft er vulkanernes gave til menneskene.

Nordens Pompeji kalder vi nu Heimaey, hvor det store vulkanudbrud fandt sted i 1973 og begravede mange huse i aske og lava. Det seneste store udbrud i Eyjafjallajøkull i 2010 med askeskyernes konsekvens Europas lufttrafik og vulkanen Hekla, ”Islands dronningevulkan”, som Henning har skrevet en bog om, skal vi også høre om.

Om vulkaner siger han: ”Vulkaner er ikke til at spøge med, men de er heller ikke til at undvære. De har nemlig skabt den luft vi til daglig indånder og det ligeså uundværlige vand i verdenshavene, som intet liv kan undvære. Vulkaner er lige så meget vores venner som vores fjender. Så vulkanerne repræsenterer som i de store verdensreligioner det gode såvel som det onde”.

Foredragsholder: rejseleder og vulkanekspert Henning Andersen, København

Sted: Vejen Sognegård

Entré: 60 kr. / 80 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr.: Foreningen Norden Malt herred.

Tirsdag d. 6. okt. kl. 13.30:

Kina – den ny verdensmagt

Præsident Xi Jinpings ”Chinese dream”. Foredraget giver indblik i de sidste tredive års udvikling i Kina, konsekvenserne af den voldsomme økonomiske fremgang, korruption og fremtid. Der skabes sammenhæng mellem Kinas lange historie og den nutidige virkelighed.  

Foto: Den forbudte by i Beijing.

Foredragsholder: Hans Yskes, Holsted. Lektor på International Business School i Kolding

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 70 kr.

Arr.: Knudepunktet i Vejen. Højskoleskoleudvalget.

Tirsdag d. 13. oktober kl. 19.00:

Embedslægearkiver, dødsattester og sindsygehospitaler

Foredragsholder: slægtsforsker Ulrich Alster Klug, Fredericia.

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Tirsdag d. 20. okt. kl. 19.30:

"Solskin for det sorte muld"

Med udgangspunkt i sin meget omtalte bog "Solskin for det sorte muld" fortæller Ove Korsgaard om slægt og folk i et Danmark under forandring. Den danske landbokultur udgør en storslået periode af Danmarkshistorien. I tid er denne kultur tæt på nutiden, men i mentalitet synes den at tilhøre en fjern fortid. Men er landbokulturen et tilbagelagt stadie? Eller rummede den værdier og praksisser, der har betydning i nutidig sammenhæng?

Der er behov for en ny fortælling om fællesskaber, hvor de kendte tryghedsskabende rammer inden for landbokulturen afvikles mere og mere.

(Læs bogen inden mødet. Det er aftalt med biblioteket, at bogen kan lånes herfra).

Foredragsholder: Professor emeritus Ove Korsgaard. Danmarks Pædagogiske Universitet

Sted: Medius, Holsted

Entré: 40 kr. / 50 kr.(medl. / ikke-medl.)

Arr.: Grundvigsk Forum Holsted

Onsdag d. 21. okt. kl. 19.30:

Elisabeth Jerichau-Baumann – kunstner, karrierekvinde og rollemodel.

Elisabeth Jerichau-Baumann var en af de få kvinder i guldalderens Danmark, der opnåede succes. Hun kom fra et fremmed land og var orienteret mod den europæiske mangfoldighed. Hun malede døgnet rundt, var flittig og karrierebevidst og mor til mange børn. 

Illustrationer:

Selvportræt (ejet af Odense Bys Museer)

En fattig mor med smukke børn (privat eje)

 

Foredragsholder: Museumsleder Merete Ipsen, Kvindemuseet i Danmark, Århus

Sted: Kunstmuseet Vejen 

Entré: 60 kr. medlemmer / 80 kr. ikke-medlemmer

Arr.: Vejen Kunstmuseum og Museumsforeningen for Vejen og Omegn

Mandag d. 9. nov. kl. 19.00:

Skumringstimen: Islændinge sagaerne - Egils saga

I forbindelse med biblioteker over hele Norden er der oplæsning i stearinlysets skær under temaet: Venskaber i Norden.

Herefter foredrag om Egils saga.

Således fortælles det" - en introduktion til de islandske sagaer. Hvordan skal vi læse de 7-800 år gamle sagaer, og hvad har de at sige os i dag?

I 2014 var Karen Bek-Pedersen med tilat nyoversætte sagaerne. I foredraget vil hun komme ind på overvejelser om oversættelsen, om hvordan sagaerne taler til os i dag, og specielt vil hun beskæftige sig med Egil Skallagrims saga.

Foredragsholder: Lektor ph.d. Karen Bek-Pedersen, SDU

Sted: Vejen Bibliotek

Entré: 50 kr.

Arr.: Foreningen Norden Malt herred og Vejen Bibliotek

Tirsdag d. 10. nov. kl. 19.00:

Skøder og panteprotokoller

Foredragsholder: Carsten Thiede, leder af Rigsarkivet i Viborg

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Mandag d. 16. nov. kl. 19.30:

Virkeligheden undfanges

Fra begyndelsen af 1400-tallet blomstrer flamske byer som Gent, Brügge, Bruxelles og Antwerpen takket være handel og manufaktur virksomheder. I velstand overgås de kun af byerne i Norditalien. Og som der folder  kunsten sig ud. Jan van Eyck udvikler et maleri, som revolutionerer kunsten. Med det nyopfundne oliemaleri kan han male uendelig detaljeret og præcist. Dermed grundlægges den særlige nederlandske malertradition med forkærlighed for realistiske detaljer både i menneskeskildringer og det omgivne miljø.

De såkaldt ”flamske primitive” omfatter bl.a. kunstnere som Roger van der Weyden, Dieric Bouts, Hugo van der Goes, Quinten Metsy og den sære Hieronymus Bosch.

Ill.: Jan van Eyck: Arnolfini og hans brud (1434)

Cand. mag. i historie og kunsthistorie Jørgen Printz Steinicke. Holsted

Sted: Galleri 46, Holsted

Entré: 60 kr./70 kr. (medlemmer/ikke medlemmer)

Arr.: Sydjysk Kunstforening

Tirsdag d. 17. nov. kl. 19.30:

3 x Jensen: Johs. V. Jensen, Thit Jensen og Hans Jensen: med fokus på kvinden

3 x Jensen er historien om en  familie med 2 usædvanlige velbegavede børn. Forfatteren Johannes V. Jensen er velkendt af de fleste, men hans søster, Thit Jensen, var i sin samtid både forfatter, skarp debattør og ikke mindst kvindesagsforkæmper. I 100 året for kvindernes valgret får hun en fremtrædende plads i Lysholms foredrag. Udgangspunktet for foredraget er den, for de fleste vel, mere ukendte far dyr lægen Hans Jensen.

Foredragsholder: tidl. efterskoleforstander Hans Jørgen Lysholm, Viborg

Sted: Vejen Kunstmuseum

Entré: 60 kr. / 80 kr. (medl. / ikkemedl.)

Arr.: Vejen Kunstmuseum og Museumsforeningen for Vejen og Omegn

Onsdag d. 25. nov. kl. 19.30:

Mærkeår: 150-året for Askov Højskole og 100-året for kvindernes valgret

I år fejrer vi to store jubilæer; Askov Højskole oprettelse i 1865 og kvindernes valgret i 1915.
      Det moderne Danmarks fremvækst i anden halvdel af 1800-tallet var præget af en stærk frihedstrang. Frihed til at drive skole og folkeoplysningsvirksomhed uden pres af fremmed – tysk åg – og for kvindernes vedkommende også frihed til at stemme og dermed få indflydelse på landets udvikling.
      Efter tabet af hertugdømmet Slesvig flyttede forstander Ludvig Schrøder i 1865 Rødding Højskole til Askov, og gjorde den til en hovedhjørnesten i genrejsningen af Danmark. Dette foregik parallelt med kvindernes politiske bevidstgørelse og begge elementer blev vigtige forudsætninger for det Danmark, som vi kender i dag.

Foredragsholder: Højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen, Rødding Højskole

Sted: Vejen Sognegård

Entré: 60 kr. / 80 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr.: Foreningen Norden Malt herred