Tirsdag d. 10. jan. 2017 kl.19.00:

Slægtsforskning uden kirkebøger

Det er de fleste slægtsforskeres drøm at komme så langt tilbage i anerækkerne som muligt. Forfølger du også denne drøm, indebærer det nødvendigvis, at du på et tidspunkt 'rammer muren' og må i gang uden kirkebøger og folketællinger. En stor og på flere måder anderledes udfordring end den anejagt, du kender fra 1800-tallets anden halvdel.

Skal du godt i gang med den opgave, kræver det, at du både ved hvilke kilder, der findes, og hvordan du anvender dem. Begge dele er centrale emner i aftenens foredrag, som gennem praktiske eksempler viser, hvorledes du tager de første spæde skridt for at komme videre uden kirkebøger og folketællinger.

Foredragsholder: Erik Kann, kommunikationsmedarb. ved Rigshospitalet.

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Tirsdag d. 17. jan. kl. 13.30:

Min kinesiske familie - om familieliv i det moderne Kina

Foredragsholderen har efterhånden besøgt sin familie i Kina mange gange og har derved fået et utroligt indblik i den almindelige kinesers hverdag. Hvilke værdier præger den kinesiske familie og hvrdan er vilkårene for familieliv i Kina? Denne hverdag har på få årtier ændret sig dramatisk fra at være ensrettet og forudsigeligt til nu at kræve en menneskelig omstilling af de helt store.

Annemarie Morris har hele to sønner, som er kinesisk gift, og gennem sit mangeårige virke som underviser har hun haft kontakt med tarige kimerser og Kina. 

 

Foredragsholder: Forfatter og højskoleforstander Annemarie Morris, Bolderslev / Højskolen Østersøen i Aabenraa.

Sted: Knudepunktet, Vejen

Entré: 70 kr.

Arr.: Høsjkoleudvalget, Knudepunktet.

Onsdag d. 18. jan. kl. 19.30:

Christen Kold

I 2016 fejres 200 året for Christen Kolds fødsel.

Christen Kold var pioner indenfor højskole og friskolebevægelsen. I 1851 åbnede han Danmarks anden højskole i Ryslinge, og i 1852 åbnede han Danmarks første friskole. Christen var direkte involveret i oprettelsen af 100 friskoler på Fyn og Sjælland.

Foredragsholder: Lektor ved UCSyd og formand for Grundvigsk Forum Kirsten M. Andersen, Ribe

Sted: Holsted Sognegård

Entré: 40 kr. / 50 kr

Arr. Grundtvigsk Forum Holsted og Foreningen Norden Malt herred

Mandag d. 30. jan. kl. 19.30:

Den danske natur skildret af malere fra første halvdel af det 20. århundrede

I første halvdel af forrige århundrede tog et par generationer af danske malere afsæt i det danske landskab og videreførte dermed traditionen fra guldaldermalerne. Men de så landskabet gennem de nye ismers briller – fra fynboernes impressionisme til Weies og Giersings kubistiske inspirationer. Et særegent lyrisk og meget dansk maleri foldede sig ud i mellemkrigsårene – fra Oluf Høsts poetiske Bornholm til Søndergårds ekspressive Vesterhav. Erik Hoppe stillede utrætteligt staffeliet op mellem Søndermarkens løvtræer, mens Erik Raadal  gav den upåagtede jyske provins mæle. William Scharff, Oluf Rude, Sigurd Swane, Karl Isakson, Søren Hjorth-Nielsen, Niels Lergaard, Lauritz Hartz, Karl Bovin, Harald Leth, Paul Ekelund og mange flere.

Hvilken rigdom dansk kunst dog rummer. 

Ill.: Erik Hoppe. En sommerdag, Søndermarken

 

Foredragsholder: Cand. mag. i historie og kunsthistorie Jørgen Printz Steinicke. Holsted

Sted: Galleri 46, Holsted

Entré: 60 kr./70 kr. (medlemmer/ikke medlemmer)

Arr.: Sydjysk Kunstforening

Onsdag d. 1. feb. kl. 19.30:

Reformationen som oplysnings- og dannelsesprojekt

Reformationens fødselsdag sættes normalt til 30. oktober 1517 - den dag slog Luther ifølge overleveringen sin 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev indledningen til er religiøst jordskælv i Europa, der både fik dramatiske, politiske og store pædagogiske konsekvenser. Foredraget belyser den betydning, som reformationen fik for undervisningen og opdragelsen af den opvoksende generation, og diskuterer reformationens dannelses betydning for samfundsudviklingen i Danmark.

Foredragsholder: Ove Korsgaard, professor emeritus, Aarhus Universitet.

Ill.: Billedet viser en Luthers gudstjeneste med prædiken og de to vigtigste sakramenter: dåb og nadver. Alt var dog endnu ikke ændret i reformatorisk retning. De gejstlige, der forvalter sakramenterne, bærer stadig de vante messeklæder, og menigheden lytter stående til præstens prædiken, da der endnu ikke er etableret siddepladser i kirken. Billedet er et maleri fra forsiden af alterbordet i Torslunde Kirke vest for København. 

Foredraget er støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål

Sted: Askov Højskole, Foredragssalen

Entré: Gratis (der serveres kaffe)

Arr: Askov Højskole, Grundtvigsk Forum Holsted, Museet Sønderskov og  Vejen Folkeuniversitet

 

Onsdag d. 8. feb. kl. 19.30:

Hollands 'gyldne århundrede' i 1600-tallet

Det er Frans Hals', Rembrandts og Jan Vermeers århundrede - en guldalder, der kun varede ca. 75 år, men som resulterede i en hidtil uhørt mængde malerier.

Illu: 'Pige med perleørering' af Vermeer.

 

Foredragsholder:kunstformidler Signe Jacobsen, Risskov

Sted: Kunstmuseet Vejen 

Entré: 60 kr. / 80 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr.: Vejen Kunstmuseum og Museumsforeningen for Vejen og Omegn

 

Tirsdag d. 21. feb. kl. 19.00:

Lægdsforskning omkring kirkebøgernes begyndelse

Kirkebøger og folketællinger i slægtsforskningen er blevet meget nemt og naturligt nu hvor det ligger på nettet. Hvad gør man så, og hvilke muligheder har man, når kirkebøgerne, ikke rækker længere tilbage? Foredraget hjælper dig på vej med nogle ideer til hvad du kan gøre, der hvor du før syntes det var umuligt.

Foredragsholder: Forfatter og slægtsforsker Anton Blåbjerg, Viborg

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Mandag d. 27. feb. kl. 19.30:

J. F. Willumsen - en ener i dansk kunst

J.F. Willumsen deler nok vandene, men er ikke til at komme uden om. Kaster sig i ungdommen over den nye symbolisme, maler med kredsen omkring Gauguin i Bretagne. Han gør op med naturalismen og impressionismen med billeder som Jotunheim og Bjergbestigersken, en ny tids frigjorte kvinde. Siden blev det til voldsomme ekspressive billeder, som aldrig før set i dansk kunst – bl.a. inspireret af El Greco, som han studerede. Mennesket i sorg og glæde og i kamp med naturens kræfter. Selv et vulkanudbrud af følelser, farver og liv. Også som keramiker og billedhugger er Willumsen en ener i dansk kunst.

Ill.: J.F. Willumsen. Aftensuppen

 

Foredragsholder. kunsthistoriker Lone Schloo Erhardtsen, Esbjerg

Sted: Galleri 46, Holsted

Entré: 60 kr. / 70 kr.

Arr.: Jørgen Steinicke og Sydjysk Kunstforening

Mandag d. 27. feb. kl. 19.00:

Reformation, sprog og litteratur

Reformationen gjorde dansk til officielt kirkesprog. Men den placering kirken havde i samfundet, betød at det danske sprogs status steg. Med Peder Palladius som kirkens mand og de første salmedigtere som lyrikere følger forelæsningen de første skridt på vejen til at gøre dansk til et sprog, der kan bruges til alting – fra videnskab til daglig tale.

Foredragsholder: Svend Erik Larsen, Dr. phil. og professor emiritus, Århus Universitet

Sted: Vejen Bibliotek

Entré: 40 kr. / 65 kr.(medl. / ikke-medl.)

Arr.: Vejen Bibliotek

 

 

Tirsdag d. 28. feb. kl. 19.30:

Tage Skou-Hansens forfatterskab

Foredraget omhandler Tage Skou-Hansens (f. 1925) liv og romaner. Den gennemgående firgur, Holger Mikkelsen, følger Danmarkshistorien fra besættelsestiden til ungdomsoprøret. Der fortælles også om forfatterens tilknytning til Holsted.

Foredragsholder: Professor Nils Gunder Hansen, SDU Odense

Sted: Holsted Bibliotek

Entré: 40 kr. / 65 kr.(medl. / ikke-medl.)

Arr.: Grundvigsk Forum Holsted.og Holsted Bibliotek

Tirsdag d. 21. marts kl. 13.30:

Rundt om den humoristiske verden i dansk litteratur

Tilhørerne tages med på en humoristisk rundrejse sammen med Halfdan Rasmussen, Victor Borge, Gøg og Gokke, Storm P., Osvald Helmuth, Johannes Møllehave, Otto Brandenburg og andre der skaber glæde HVOR de går. Modsat dem der skaber glæde NÅR de går.

 

Foredragsholder: Højskolelærer Lillian Hjorth-Westh, Bornholms Højskole

Sted: Knudepunktet, Vejen

Entré: 70 kr.

Arr.: Høsjkoleudvalget, Knudepunktet.

Onsdag d. 5. april kl. 19.30:

Reformationen, ægteskabet og husstanden

Reformationen fik store konsekvenser for ægteskabet, der skiftede fra at være et sakramente til at blive en verdslig institution. For Luther var det en vigtig del af ægteskabets formål at ægteparret var hinanden til gensidig støtte og hjælp og ægteskabelig seksualitet var en vigtig del af ægteskabet, samtidig med at al seksualitet uden for ægteskab blev reguleret ud fra det 6. bud. Ægteskabet var også den samfundsinstitution, husstanden byggede på. Luther betragtede husstanden som en helt central enhed i samfundet og indsatte husfaderen med en del af kongens gudsgivne autoritet. Samtidig lå en række sociale forpligtelser i husstanden, og de sociale relationer i husholdet var reguleret ud fra det 4. bud. Foredraget undersøger, hvilke konsekvenser reformationen havde for ægteskabets status, regulering af seksualiteten og for de sociale relationer og forpligtelser i den husstand, ægteskabet var kernen i.

Foredragsholder: Nina Javette Kofoed, lektor i historie ved Aarhus Universitet, 

Foredraget er støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål

Sted: Sognegården, Vestergade 15, Holsted

Entré: Gratis (der serveres kaffe)

Arr: Grundtvigsk Forum Holsted, Askov Højskole, Museet Sønderskov og  Vejen Folkeuniversitet

Onsdag d. 5. apr. kl. 19.30:

Vincent van Gogh

Van Gogh var ikke bare en mand, der i perioder måtte plages med sindsyge han var også et intelligent mennekse med et ønske om at gøre en forskel i verden.

Illu: Stjernenatten.

 

Foredragsholder:kunstformidler Signe Jacobsen, Risskov

Sted: Kunstmuseet Vejen 

Entré: 60 kr. / 80 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr.: Vejen Kunstmuseum og Museumsforeningen for Vejen og Omegn

Tirsdag d. 11. apr. kl. 19.00:

Sundforvaltnings kilder

Foredraget indeholder en præsentation af en række arkivalietyper, der kan anvendes til slægtsforskning. I særlig grad fokuseres på dødsattester og medicinalberetninger, dvs. de årsberetninger, som lægerne har haft pligt til at udarbejde siden 1803.

Foredragsholder: Arkivar, ph.d., seniorforsker Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet.

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Tirsdag d. 9. maj kl. 19.00:

Ejendomshistorie

I slægtsforskning er det ikke kun interessant at finde ud af, hvor og hvornår forfædrene er født og hvornår de er døde. Det er også centralt at finde oplysninger om de gårde og huse, de har boet i, og hvor længe samt på hvilke betingelser. Også hvordan gårde og huse så ud, og hvad de var bygget af, kan der findes oplysninger om. Foredraget fokuserer på centrale kilder til ejendomshistorie på Internettet, både i arkivalieronline og arkiv.dk.

Foredragsholder: Jørgen Dieckman Rasmussen, arkivleder Esbjerg Byhistoriske arkiv

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen