Mandag d. 3. sep. 2018 kl. 19.00

Ordet er dit - brug det frit

Vi ændrer konstant en lille smule på de faste vendinger. Nogle mere bevidst end andre. Vi skal se på danskernes kultur i forandring og på, hvordan vi hele tiden sikrer, at ordsprog og talemåder passer til den tid, vi skal bruge dem i. Hvad vil det sige at få lov til at bruge sit eget sprog? Og kan det gøre os lykkelige?

”Verden er af lava”; eller hvad siger du?

Michael Ejstrups nyeste forskning fokuserer på sprogkorrekthed og den (mulige) svindende betydning i en tidsalder, hvor mail, chat og sociale medier stormer frem.

Et andet fokusområde er muligheden for at styrke den mundtlige præsentations stilling i uddannelser og fokus på etos’ (omdømmets), talegenrens og argumentets holdbarhed i et samfund anno 2017 – 2018.

 

Foredragsholder: Michael Ejstrup, docent og forskningschef, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus. Ph. D. i dansk talesprog

Sted: Vejen Bibliotek.

Entré: Gratis

Arr. Vejen Bibliotek, støttet af Hearts & Minds, Videnfestival om livskvalitet, Folkeuniversitetet i Aarhus

Søndag d. 9. sep. kl. 14.00:

Liv og lidenskab

Højskoledag  med foredrag.

Liv og lidenskab er grundlag for, hvad livet udspringer af, hvilket foredragsholderen vil belyse med eksempler.

 

Pastor Uffe Vestergaard Pedersen, Vejrup.

Sted: Holsted Kirke og Holsted Sognegård

Entré: Gratis

Arr.: Grundvigsk Forum Holsted og Menighedsrådene.

Tirsdag d. 11. sep. kl. 19.00:

Uægte børn

Asbjørn Romvig Thomsen fortæller om uægte børn og faderskabssager.

Uægte børn er noget alle slægtsforskere finder i arbejdet med anerne.

Men hvor ofte blev der egentlig tale om en faderskabssag og hvorfor?

Han skrevet bogen: Uægte børn og ugifte forældre - udstødte eller integrerede?

 

Foredragsholder: Arkivar, ph.d. Asbjørn Romvig Thomsen

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Onsdag d. 12. sep. kl. 19.00:

Dit livs historie

Livet leves ikke bare, det fortælles. Vi fortælles om børnefødsler, arbejde, forholdet til ægtefællen og andre af livets store begivenheder. Men hvordan hænger vores fortælling om livet sammen med livskvalitet? Vi skriver dagbøger og fortæller ud fra billeder og videoer. Vores livs historie er afgørende for vores identitet og selvopfattelse. Vi bruger den som livets kompas til at navigere efter. Hvis destinationen er et vellykket liv med en høj livskvalitet, er ikke alle historier lige gode som kompas. Foredraget vil belyser, hvad der kendetegner livshistorier hos mennesker, der trives, og hvad livskvalitet betyder inden for livshistorieområdet.

 

Foredragsholder: Professor Dorthe Kirkegaard Thomsen, Aarhus Universitet.

Sted: Museet Sønderskov

Entré: Gratis

Arr. Museet Sønderskov, støttet af Hearts & Minds, Videnfestival om livskvalitet, Folkeuniversitetet i Aarhus

Tirsdag d. 2. okt. kl. 19.00:

Den oversøiske udvandring fra Danmark og Sønderjylland 1840-1920 og kilderne dertil.

Danmark var 1850-1914 et af de førende udvandringslande i Europa i forhold til befolkningstallet. Årsagerne var af både religiøs og politisk karakter, men flertallet rejste dog, tiltrukket af bedre udviklingsmuligheder i Nordamerika. Mag.art. Henning Bender vil øse af sin omfattende viden om udvandringen og om kilderne hertil. Om hvem udvandrerne var, hvornår og hvordan de rejste, samt vise egne billeder fra de steder de slog sig ned.

 

Foredragsholder: Mag. art. Henning Bender, Nexø.

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Torsdag d. 11. okt. kl. 19.00:

Lær af forfatterne

Søren Boy Skjold er uddannet cand.mag i Nordisk / Filosofi, journalist, tidligere gymnasielærer og nu underviser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus.
Desuden arbejder han som freelancejournalist og har gennem flere år skrevet klummer til JP Aarhus. Desuden har han holdt foredrag og undervist på Folkeuniversitetet i Aarhus, kbh, Odense og Ålborg - bl.a. i at skrive klart og journalistik, og han har udgivet flere bøger om at skrive og tale bl.a. ”Lær af forfatterne, skriveråd til alle teksttyper” i 2018.

 

 

Foredragsholder: Lektor Søren Boy Skjold, Aarhus.

Sted: Holsted Bibliotek

Entré: 50 kr. / 75 kr.

Arr.: Biblioteksklubben kUGLEN og Holsted Bibliotek.

Mandag d. 22. okt. kl. 19.15:

Kvindelige kunstnere fra Renæssancen til ca. 1800.

Fra renæssancen dukker flere kvindelige kunstnere op især i Italien. Mest kendt er Sofonisba Anguisola, en tid ansat ved Filip 2.s hof i Spanien. Lavinia Fontana fra Bologna fik en stor lokal karriere trods 11 børnefødsler og var måske den første kvinde, der anvendte kvindelige nøgenmodeller. Nord for Alperne kan bl.a. nævnes Catarina van Hemessen. Barokkens førende kvindelige kunstner er Artemisia Gentileschi, den første kvinde til at blive optaget I Firenzes prestigefyldte Akademi. Hun var simpelthen en af sin tids bedste og internationalt mest berømte malere. Men også i Spanien (Josefa de Obidos), England (Mary Beale) og andre lande ser vi kvinder, der fatter penslen. Blandt de mest kendte er hollandske Judith Leyster, elev af Frans Hals og siden den første kvinde til at træde ind i malernes Skt. Lukas lav i Haarlem. I 1700 årene dukker flere fremragende kvindelige portrætkunstnere i tidens rokokostil op, som bl.a. franske Élizabeth Vigée-le Brun og venezianske Rossalba Carriera. Franske Marguerite Gérard maler flere motiver fra et udpræget kvindeligt univers. Nyklassicismen præges bl.a. af malere som Angelika Kaufmann og Marie-Gabrielle Capet.

Illu: Artemisia Gentileschi: Allegori over malerkunsten - selvportræt.

 

Foredragsholder: Cand. mag. i historie og kunsthistorie Jørgen Printz Steinicke. Holsted

Sted: Galleri 46, Holsted

Entré: 60 kr./70 kr. (medlemmer/ikke medlemmer)

Arr.: Sydjysk Kunstforening

Mandag d. 12. nov. kl. 19.00:

Op omkring Island

Geologisk, historisk, kulturelt og eksistentielt ligger Island på en spændingsfyldt grænseflade mellem de to kontinenter, mellem natur og kultur, mellem død og overlevelse, mellem tradition og modernitet, mellem Europa og Amerika.

Et foredrag om det moderne Island, om de kulturhistoriske rødder, om forfatternes Island og om at rejse i Island.

Foredraget er en del af Nordisk Litteraturuge, og som optakt bliver der læst op af: Einar Már Guðmundssons  ”Islandske konger”

Foto: Ditte Valente.

 

Foredragsholder: Forfatter og lektor emeritus Michael Böss, Holstebro.

Sted: Vejen Bibliotek

Entré: 60 kr./80 kr. (medlemmer/ikke medlemmer)

Arr.: Vejen Bibliotek og Foreningen Norden malt herred.

Tirsdag d. 13. nov. kl. 19.00:

Brandforsikring som kilde til bygningshistorie

Fra omkring år 1800 begyndte stadig flere at lade deres huse og gårde forsikre mod brand, og de fleste af disse forsikringer har Statens Arkiver indscannet og gjort frit tilgængelige på internettet. Dermed er brandforsikringerne blevet en oplagt kilde til bygningshistorie for slægtsforskere og andre, der gerne vil vide mere om bygningers fortid.

Slægtsforsker og historielærer Peter Olsen vil vise hvilke oplysninger, man kan finde om fortidens bygninger, og forklare hvordan, de forskellige protokoller er indrettet. Foredraget vil tage udgangspunkt i konkrete opslag i forsikringsprotokoller, hvor foredragsholderen stille og roligt vil gennemgå bygningsbeskrivelsernes mest almindelige struktur og indhold.

Foredragsholder: Lærer og slægtsforsker Peter Olsen, Tingstrup.

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Tirsdag d. 13. nov. kl. 19.00:

Formens mester, Thorvald Bindesbøll

Thorvald Bindesbøll må kaldes Danmarks første designer. Bindesbøll dækkede alle brugskunstens forskellige områder fra møbler, lamper, smykker, bestik, plakater, tæpper og bogbind. Hans arkitektur bl.a. med Skagen Fiskepakhuse bygger bro mellem det 19. og 20. århundrede. Men mest kendt er han for sine normbrydende keramiske arbejder – foruden den stadig benyttede, karakteristiske skrift til navnet ”Carlsberg”. I leret skabte han en nonfigurativ, abstrakt kunst flere årtier, før abstrakt kunst blev et begreb. Foredraget vil se på kunstnerens intentioner inden for hans mange aktiviteter inden for kunstens forskellige former, materialer og stilistiske udtryk.

 

Foredragsholder: Dr. phil. Mirjam Gelfer-Jørgensen, Kgs. Lyngby.

Sted: Kunstmuseet Vejen 

Entré: 60 kr. / 80 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr.: Vejen Kunstmuseum og Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn

Onsdag d. 14. nov. kl. 19.30:

Magten og mennesket - C. F. Tietgen

Fortælleforestillingen 'Magten og mennesket' - om C. F. Tietgen - handler om 50 års spændende Danmarkshistorie, herunder Esbjerg by og havn, jernbane mv og ikke mindst de grundtvigske tanker.

Yderligere info: http://dortefuttrup.dk/portfolio-item/cf-tietgen/ 

 

Foredragsholder: Forfatter Dorte Futtrup, Frederiksberg.

Sted: Holsted Sognegård

Entré: 

Arr.: Grundvigsk Forum Holsted.

Mandag d. 19. nov. kl. 19.15:

1800-tallets kvindelige kunstnere - en begyndende kvindefrigørelse

Den franske revolutions frihedsidealer satte også spor i kunstverden – om end med nogen forsinkelse. Franske Rosa Bonheur greb som ”Ny kvinde” ind i mandeverden med meget realistiske dyreskildringer, heste og køer såvel som løver og tigre. Senere specialiserede den engelske Lady Butler sig i scenerier fra tidens militære slagmarker. Marie Ellenrieder var Inspireret af de tyske Nazarenere. Med impressionismen i århundredets sidste årtier dukkede en række fremragende kvindelige kunstnere op – alle fuldt på højde med de bedste af deres mandlige kollegaer. Blot kan nævnes Berthe Morisot samt amerikanerne Mary Cassatt og Lilla Cabot Perry, der begge – ligesom vor egen Anna Ancher - blev draget af kunsten i Paris. Alle tog de som den fremragende billedhugger Camille Claudel deres kampe med mandeverden. I Holland fortsatte Therese Schwartze traditionen med at male (selv)portrætter. Det gælder også den særprægede finske Helene Schjerfbeck, der fortsatte langt ind i det 20. årh. Kâthe Kollwitz – en af de største kvindelige kunstnere - viste et socialt engagement, som hun som få andre gav udtryk for i sin grafiske kunst. Kvinden var – som Nora i Ibsens ”Et dukkehjem” - på vej ud, men hvor skulle hun gå hen? 

Ill.: Helene Schjerfbeck: Selvportræt

 

Foredragsholder: Cand. mag. i historie og kunsthistorie Jørgen Printz Steinicke. Holsted

Sted: Galleri 46, Holsted

Entré: 60 kr./70 kr. (medlemmer/ikke medlemmer)

Arr.: Sydjysk Kunstforening

Tirsdag d. 11. dec. kl. 19.00:

Hedens hovedpersoner

Museumsinspektør ved Ringkøbing-Skjern Museum Christian Ringskou fortæller om sit arbejde med den vestjyske hede. Regionens landbrug omtales og de særlige forhold hvad angår samfærdsel og bebyggelsesstruktur introduceres. Herefter fortæller Christian Ringskou om fire mænd fra heden: Skrædderen, der levede et fattigt og simpelt liv i "lyngens brune land", skolelæreren, der introducerede foreninger, grundtvigianisme og afholdsbevægelse, spekulanten, der svingede sig op fra fattig smed til herregårdsslagter, og købmanden, der blev Skjerns første borger. Foredraget baserer sig for en dels vedkommende på folkemindesamleren Evald Tang Kristensens samlinger, og aftenen sluttes af med et eventyr og en lille fræk historie optegnet hos skrædderen.

Foredragsholder: Museumsinspektør cand. mag. Christian Ringskov, Skjern.

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr. DIS-Kongeaaen

Tirsdag d. 8. januar 2019 kl. 19.00:

Skillingsviser og skudsmålsbøger

Skudsmålsbøger: Hvad kan skudsmålsbøgerne fortælle os om vore aner? Og hvor finder vi skudsmålsbøger fra anerne, hvis vi ikke selv har arvet nogen. Med Forordning om Skudsmålsbøgernes Indførelse for Tjenestetyender af 5. september 1832, blev det bestemt, at alle tjenestefolk skulle have en skudsmålsbog. Det var en lille fortrykt bog, hvori mange forskellige attester kunne indføres. Foredraget kommer ind på hvilke attest og hvad man kan finde af historier, når man først har fundet en skudsmålsbog fra ens ane.
Skillingsviser: Hvordan kan skillingsviserne fortælle om de historier der hurtigt blev glemt eller gjorde de? En skillingsvise var en vise publiceret som tryksag. Viserne var populære fra det 16. århundrede til begyndelsen af det 20. århundrede. I foredraget kommer vi til at se og høre skillingsviser og hvem ved måske er det netop din ane der synges om?

 

Foredragsholder:  Gitte Bergendorff Høstbo, BA i historie, Herlev.

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Torsdag d. 17. jan. kl. 19.00:

Vejret omkring os

Hvad sker der med vejret både her i Danmark og i udlandet? Hvad er det, der ligger bag vejrforandringerne og ikke mindst, hvad er risikoen for fremtiden- for vores børn og børnebørn? Foredraget giver et letforståeligt indblik i den komplicerede debat om klimaet tilstand – men giver også en fortælling om de muligheder forandringerne giver.

 

 

Foredragsholder: Jesper Theilgaard, meteorolog, forfatter, klimaekspert.

Sted: Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud, 6650 Brørup

Entré: 0 kr. / 50 kr. (medl./ikke medl.)

Arr.: Lindknud Aftenhøjskole / Jette Lange Poulsen

Mandag d. 21. jan. kl. 19.00:

Liv i sproget

Det danske sprog er en levende organisme, der udvikler sig.

Nørregaard Frandsen er kendt for sine klummer i Kr. Dagblad og sin deltagelse i TV-debatter.

 

Foredragsholder: Professor Johs. Nørregaard Frandsen, SDU

Sted: Holsted Bibliotek

Entré: 50 kr. / 75 kr.

Arr.: Grundtvigsk Forum Holsted, Biblioteksklubben kUGLEN og Holsted Bibliotek.

Tirsdag d. 22. jan. kl. 13.30:

Livsglædens nødvendighed

Foredraget slår et slag for livsglædens nødvendighed og tager tilhørerne med på en rundrejse i smilets og den muntre alvors univers. Det handler om glæden spændt ud mellem livskraften og købekraften og om forskellen på lykken og glæden.

Livet skal ikke bare lykkes. Man skal tage imod det, opsøge det. Hvad man lukker sig om, bliver indestængt og dæmonisk. Det dæmoniske er det tillukkede, det tavse, det stumme.

 

Foredragsholder: Erik Lindsøe, forfatter og foredragsholder, Sorø

Sted: Knudepunktet, Vejen

Entré: 70 kr.

Arr.: Højskoleudvalget, Knudepunktet.

Tirsdag d. 22. jan. kl. 18.00:

Knæk en klassiker: Dantes Guddommelige komedie (1)

Kursusrække 3 tirsdage kl. 18.00-21.00: 22.jan., 5. feb. og 26. feb.

Vær med når vi i 2019 læser Dantes 'Guddommelige kommedie' over 3 gange, i selskab med Ole Meyer (der har oversat den til dansk) og Martin Herbst (som ved enormt meget om den) som vores kyndige vejledere. En oplevelse med én af verdenslitteraturens grundpiller venter!

Læs mere på vejbib.dk/arrangementer

 

Foredragsholdere: cand. mag. Ole Meyer, København og cand. theol. Martin Herbst, Kastrup.

Sted: Vejen Bibliotek

Entré: Samlet betaling for 3 gange: 150 kr. medlemmer / 200 kr. ikke-medlemmer

OBS Begrænset antal billetter. Køb via Vejen Biblioteks hjemmeside.

Arr.: Biblioteksklubben kUGLEN, Vejen Bibliotek, Øjvind Fritjof Arnfred og Hanne Klinting.

Mandag d. 28. jan. kl. 19.15:

Kvindelige avantgardekunstnere i det 20. århundrede

Susanne Valadon kan ses som et symbol på den nye tids frigjorte kvinde, som i sin søgen efter frihed og kærlighed også oplevede livets skyggesider. Det samme kan siges om mexicanske Frida Kahlo, gift med en af sin tids mest berømte kunstner, Diego Rivera. Livets prøvelser fik hende til at se stadig mere indad i sit eget smertefulde, kvindelige univers. Også Paula Modersohn-Becker udforskede sig selv som kvinde og ung mor ligesom Charley Toorop (Holland) udforskede sit eget spejlbillede. Gabriele Münter var tæt forbundet med Kandinsky og Der blaue Reiter, mens unge russiske kunstnere på alle måder udfordrede traditionen helt i frontlinjen for den nye tidsalder. Det gjaldt Natalia Goncharova med en ekspressiv kubistisk stil, mens Lyobov Popova blev bannerfører for det rent nonfigurative maleri. Endnu en russer, Sonia Delaunay (hustru til Robert Delaunay) indtog Paris som en af periodens mest stilsikre og største koloristiske begavelser. Geogia O’Keefe (USA) blev især kendt for sine organiske abstraktioner. Den nulevende portugisiske i London bosatte Paula Rego fandt sit eget billedsprog mellem symbolik, surrealisme og satire. Hvor svært det kunne være at klare sig som kvinde fortæller historien om danske Franciska Clausen, i 1920´erne tilhørende den parisiske avantgarde som Fernand Legers elev og elskerinde, men som efterfølgende i det provinsielle Danmark i årtier henlevede i glemsel indtil hun i alderdommen blev genopdaget og fik den rette anerkendelse.  

Ill: Diego y io (Diego og jeg)

 

Foredragsholder: Cand. mag. i historie og kunsthistorie Jørgen Printz Steinicke. Holsted

Sted: Galleri 46, Holsted

Entré: 60 kr./70 kr. (medlemmer/ikke medlemmer)

Arr.: Sydjysk Kunstforening

Tirsdag d. 5. feb. kl. 19.00:

Da vore forfædre var fæstebønder

Indtil ca. 1800 var de fleste bønder i Danmark fæstebønder – dvs. at de i nutidens sprog nærmest havde deres gård i forpagtning. Aftalerne var dog ikke indgået mellem ligeværdige parter, så der kunne indgå en lang række andre forpligtelser i aftalen, end vi forestiller os i

dag.
I foredraget fortælles bl.a. om de forskellige former for fæsteaftaler, hvad indholdet typisk kunne være, hvad de fortæller os i dag og ikke mindst: Hvordan og hvor vi finder dem.

 

Foredragsholder: Jørgen Dieckman Rasmussen, arkivchef i Byhistorisk Arkiv i Esbjerg

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Tirsdag d. 5. feb. kl. 18.00:

Knæk en klassiker: Dantes Guddommelige komedie (2)

Kursusrække 3 tirsdage kl. 18.00-21.00: 22.jan., 5. feb. og 26. feb.

Vær med når vi i 2019 læser Dantes 'Guddommelige kommedie' over 3 gange, i selskab med Ole Meyer (der har oversat den til dansk) og Martin Herbst (som ved enormt meget om den) som vores kyndige vejledere. En oplevelse med én af verdenslitteraturens grundpiller venter!

Læs mere på vejbib.dk/arrangementer

 

Foredragsholdere: cand. mag. Ole Meyer, København og cand. theol. Martin Herbst, Kastrup.

Sted: Vejen Bibliotek

Entré: Samlet betaling for 3 gange: 150 kr. medlemmer / 200 kr. ikke-medlemmer

OBS Begrænset antal billetter. Køb via Vejen Biblioteks hjemmeside.

Arr.: Biblioteksklubben kUGLEN, Vejen Bibliotek, Øjvind Fritjof Arnfred og Hanne Klinting.

Tirsdag d. 26. feb. kl. 13.30:

Kejseren af Portugalien

"Kejseren af Portugalien" anses af mange for Selma Lagerlöfs største kunstneriske præstation. Den er også, og måske først og fremmest, en fortælling om den alt tilgivende kærlighed, der nok fører til fornedrelse og død, men også til liv og forklarelse.

 

Foredragsholder: Bolette Elvstrøm, forfatter, tidl. højskolelærer og efterskoleforstander.

Sted: Knudepunktet, Vejen

Entré: 70 kr.

Arr.: Højskoleudvalget, Knudepunktet.

Tirsdag d. 26. feb. kl. 18.00:

Knæk en klassiker: Dantes Guddommelige komedie (3)

Kursusrække 3 tirsdage kl. 18.00-21.00: 22.jan., 5. feb. og 26. feb.

Vær med når vi i 2019 læser Dantes 'Guddommelige kommedie' over 3 gange, i selskab med Ole Meyer (der har oversat den til dansk) og Martin Herbst (som ved enormt meget om den) som vores kyndige vejledere. En oplevelse med én af verdenslitteraturens grundpiller venter!

Læs mere på vejbib.dk/arrangementer

 

Foredragsholdere: cand. mag. Ole Meyer, København og cand. theol. Martin Herbst, Kastrup.

Sted: Vejen Bibliotek

Entré: Samlet betaling for 3 gange: 150 kr. medlemmer / 200 kr. ikke-medlemmer

OBS Begrænset antal billetter. Køb via Vejen Biblioteks hjemmeside.

Arr.: Biblioteksklubben kUGLEN, Vejen Bibliotek, Øjvind Fritjof Arnfred og Hanne Klinting.

Torsdag d. 28. feb. kl. 19.00:

Sådan gør du haven til et naturparadis

Biolog og forfatter Michael Stoltze er havemand og lidenskabelig fortaler for den romantiske have med fugle, sommerfugle og plads til vildskab og forfald i fjerne dele af haven. Der skal være plads til hele registret fra den klassiske ordnede have til steder med mos, ukrudt, svampe, ørentviste, snegle, pindsvin, humlebier, bladskærerbier, myrer og meget, meget mere. Men en have, hvor naturen tager helt over, er ikke en have. Det er uhygge som i Lars von Triers "Antichrist". I haven er det anderledes. Her handler det om at være tryg og dyrke naturens gode sider. Det gælder om at komme tæt på Paradiset.

Michael Stoltze fortæller om sine erfaringer, viser billeder og giver gode råd. Foredraget tager afsæt i blandt andet essayet "Tæt på paradiset"

 

Foredragsholder: Biolog, ph.d. Michael Stoltze, Aakirkeby.

Sted: Kunstmuseet Vejen 

Entré: 25 kr. / 50 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr.: Vejen Kunstmuseum

Mandag d. 18. mar. kl. 19.00:

Salldata.dk som værktøj for slægtsforskere

Slægtsforskning handler grundlæggende om at finde og samle oplysninger fra forskellige kilder.

På Rigsarkivet findes uendelige mængder af disse kilder, og rigtig meget kan findes på nettet – hvis man lige ved, hvor og hvordan man skal søge.

Hjemmesiden Sall Data er opstået som et hjælpemiddel hertil.

Formålet var dels at samle alle de ting, som en slægtsforsker har brug for, dels at præsentere det på en måde, så det er nemt at finde rundt i.

Lars Helbo, som har lavet denne side, viser den frem og forklarer, hvordan man får mest mulig ud af det.

Foredragsholder: Slægtsforsker Lars Helbo, Hammel

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

tirsdag d. 19. marts kl. 19.30:

Vores smukke og morsomme sprog

Det danske sprog har det godt. Det er smidigt, det fornyer sig, og vi bruger det med stort udbytte i alle livets forhold.
Men hvor kommer det danske sprog fra? Hvordan er det blevet til? Hvorfor ændrer talesproget sig så hurtigt? Hvorfor er det så svært at stave det danske sprog? Siger vi god morgen eller hej? Hvad står der i de frække graffitier?
Alle disse spørgsmål og flere til vil blive behandlet i foredraget hvor, med H. C. Andersens ord "sproget er min moders bløde stemme og som en sød musik mit hjerte når!"

 

Foredragsholder: Niels Holck, tidl. seminarierektor, Aabenraa.

Sted: Askov Højskole

Entré: 75 kr. 

Arr.: Grundtvigsk Forum Askov

Tirsdag d. 2. apr. kl. 19.00:

14 generationer med rod i marsken

Foredraget handler om efterslægten efter herredsfoged Troels Winther på Astrupgård i Brøns Sogn, som levede i 1400-tallet, og som jeg betragter som Danmarks største sammenhængende slægt med forgreninger til alle dele af landet og til alle samfundslag. Udover at fortælle lidt overordnet om den enorme slægt vil jeg også komme ind på, hvordan man kan dokumentere slægtsforhold så langt tilbage i tiden.

 

 

Foredragsholder: Svend Jacobsen, lektor og vicerektor, Frederiksberg

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Tirsdag d. 2. apr. kl. 19.00:

Den store engelske romantiker J.M.W. Turner

En af Englands ubestrideligt mest originale skikkelser er Turner, enspænder og højromantiker. Hans kunst går fra storladne landskaber og søstykker mod det næsten abstrakte, i overjordiske farvesymfonier, inspireret af Goethes farvefilosofi.  

Ill: Krigsskibet The Fighting Temeraire trækkes til ophugning 1839.

 

Foredragsholder: Kunsthistoriker mag. art. Signe Jacobsen, Risskov.

Sted: Kunstmuseet Vejen 

Entré: 60 kr. / 80 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr.: Vejen Kunstmuseum og Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn

Mandag d. 6. maj. kl. 19.00:

Asger Jorn på Gotland

Foredraget fokuserer på Jorns forhold til Gotland, som han besøgte flere gange, og hvor han ligger begravet. Somforberedelse til bogprojektet "10.000 års nordisk folkekunst" foretog Asger Jorn sammen med fotografen Franceschi rejser, der førte dem til Skåne (1962), Norge (1963) og Gotland (1964).

På grund af den enestående natur og de hundredvis af kulturhistoriske mindesmærker står Gotland for de fleste danskere som noget meget tillokkende. Prikken over i’et er naturligvis, at maleren Asger Jorn er begravet på øen ved Grötlingbo kirke.

Lars Morell fortæller om Asger Jorns ophold på Gotland i sensommeren 1964 sammen med den franske fotograf Gérard Franceschi. Dette ophold kom til at præge resten af Jorns indsats og medførte, at han ved et andet besøg i sommeren 1971 erklærede, at han ønskede engang at blive begravet her. Lars Morell har bl.a. skrevet Asger Jorns kunst (Aarhus Universitetsforlag, 2014).

Foto: Keld Preuthun

Foredragsholder: Idéhistoriker Lars Morrell, Århus Universitet

Sted: Kunstmuseet Vejen 

Entré: 60 kr. / 80 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr.: Vejen Kunstmuseum og Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn

en for Vejen og Omegn