tirsdag d. 18. nov. kl. 19.30

1814 - Norge kom ud af 'Dansker-natten'

Foredrag: Norge og Danmark var bundet sammen under én konge i mere end 400 år. I 1814 ophørte de fællesskab, og Norge blev afstået til Sverige. I Norge talte man derefter om årene under den danske konge, som "dansker-natten". I foredraget vil foredragsholderen fortælle om  1814-begivenhederne, det danske forsøg på at omgå kravet fra Sverige, hvordan Norge fik en i datiden meget demokratisk grundlov, og om hvorfor den danske tid efter 1814 blev kaldt "dansker-natten".

 

Foredragsholder: Fhv. lektor Hans Jørgen Lych Larsen, Lejre (tidl. Lindknud)

Sted: Holsted Sognegård

Entré: 50 kr. 

Arr.: Foreningen Norden Malt herred, Grundtvigsk Forum Holsted og Vejen Folkeuniversitet