Søndag d. 1. feb. kl. 14.00-16.30

Karen Blixen og kristendommen - "Forløsning under narkose"

Sognepræst Pia Haaning indleder med eftermiddagsgudstjeneste og efterfølgende er der foredrag: Karen Blixens forhold til kristendommen er præget af en mærkelig spænding. Store dele af hendes forfatterskab kan læses som et lidenskabeligt opgør med kristendommen og etikken, sådan som hun mente at finde den repræsenteret hos Martin A. Hansen og kredsen omkring tidsskriftet Heretica. De savnede i Blixens øjne sansen for det magiske og det erotiske og reducerede ifølge hende fejlagtigt frelsen til en ”forløsning under narkose”, hvor der ikke forudsættes nogen indsats fra det menneskes side, der skal frelses. Det interessante er imidlertid, at vi i andre fortællinger af Blixen finder en positiv fremstilling af netop tanken om den uendelige, betingelsesløse nåde, der intet forlanger af os, men ”deklarerer almindelig amnesti”.

Foredraget vil blive holdt i en let tilgængelig form.

 

Foredragsholder: Lektor i etik og religionsfilosofi David Bugge, Århus Universitet

Sted: Læborg Kirke og Læborg Forsamlingshus

Entré: ingen

Arr.: Læborg Menighedsråd