Oplysninger for foredragsholder: Honorarsatser / befordring / overnatning:

Komitéafgift pr. 1. jan. 2019: for 1 dobbelttime opkræves 1620 kr. og 1½ dobbelttime: 2430 kr.

Honorarsatser FO-dobbelttimer og KU-dobbelttimer (pr. 1/1 2019):

Foredrags-dobb.time + 12,5% feriegodt­gø­relse = Kr. 2121,27 kr.

Kursus-dobb.time : Kr. 1142,48 pr. dt. + 12,5% feriegodtgø­relse = Kr. 1285,29. (2017)Dagpenge og km-penge (pr. 1/3 2017):

Dagpenge (kostgodtgørelse)                      pr. døgn    kr.  487,00

                                                              pr. time     kr.    20,29                        

Logigodtgørelse                                        pr. døgn    kr.  195,00

Kørsel i egen bil pr. km (lav takst)                              kr.     1,98 kr. (2019)

Time- og dagpenge til undervisere udbetales efter de for statens tjenestemænd gældende regler.

Rejsegodtgørelse til undervisere udbetales efter de for statens tjenestemænd gældende regler.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til folkeuniversitetets afdelinger.