Efterår 2018:

Tirsdag d. 11. sep. kl. 19.00:

Uægte børn

Asbjørn Romvig Thomsen fortæller om uægte børn og faderskabssager.

Uægte børn er noget alle slægtsforskere finder i arbejdet med anerne.

Men hvor ofte blev der egentlig tale om en faderskabssag og hvorfor?

Han skrevet bogen: Uægte børn og ugifte forældre - udstødte eller integrerede?

 

Foredragsholder: Arkivar, ph.d. Asbjørn Romvig Thomsen

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Onsdag d. 12. sep. kl. 19.00:

Dit livs historie

Livet leves ikke bare, det fortælles. Vi fortælles om børnefødsler, arbejde, forholdet til ægtefællen og andre af livets store begivenheder. Men hvordan hænger vores fortælling om livet sammen med livskvalitet? Vi skriver dagbøger og fortæller ud fra billeder og videoer. Vores livs historie er afgørende for vores identitet og selvopfattelse. Vi bruger den som livets kompas til at navigere efter. Hvis destinationen er et vellykket liv med en høj livskvalitet, er ikke alle historier lige gode som kompas. Foredraget vil belyser, hvad der kendetegner livshistorier hos mennesker, der trives, og hvad livskvalitet betyder inden for livshistorieområdet.

 

Foredragsholder: Professor Dorthe Kirkegaard Thomsen, Aarhus Universitet.

Sted: Museet Sønderskov

Entré: Gratis

Arr. Museet Sønderskov, støttet af Hearts & Minds, Videnfestival om livskvalitet, Folkeuniversitetet i Aarhus

Tirsdag d. 2. okt. kl. 19.00:

Den oversøiske udvandring fra Danmark og Sønderjylland 1840-1920 og kilderne dertil.

Danmark var 1850-1914 et af de førende udvandringslande i Europa i forhold til befolkningstallet. Årsagerne var af både religiøs og politisk karakter, men flertallet rejste dog, tiltrukket af bedre udviklingsmuligheder i Nordamerika. Mag.art. Henning Bender vil øse af sin omfattende viden om udvandringen og om kilderne hertil. Om hvem udvandrerne var, hvornår og hvordan de rejste, samt vise egne billeder fra de steder de slog sig ned.

 

Foredragsholder: Mag. art. Henning Bender, Nexø.

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Torsdag d. 11. okt. kl. 19.00:

Lær af forfatterne

Søren Boy Skjold er uddannet cand.mag i Nordisk / Filosofi, journalist, tidligere gymnasielærer og nu underviser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus.
Desuden arbejder han som freelancejournalist og har gennem flere år skrevet klummer til JP Aarhus. Desuden har han holdt foredrag og undervist på Folkeuniversitetet i Aarhus, kbh, Odense og Ålborg - bl.a. i at skrive klart og journalistik, og han har udgivet flere bøger om at skrive og tale bl.a. ”Lær af forfatterne, skriveråd til alle teksttyper” i 2018.

 

 

Foredragsholder: Lektor Søren Boy Skjold, Aarhus.

Sted: Holsted Bibliotek

Entré: 50 kr. / 75 kr.

Arr.: Biblioteksklubben kUGLEN og Holsted Bibliotek.

 

Mandag d. 22. okt. kl. 19.15:

Kvindelige kunstnere fra Renæssancen til ca. 1800.

Fra renæssancen dukker flere kvindelige kunstnere op især i Italien. Mest kendt er Sofonisba Anguisola, en tid ansat ved Filip 2.s hof i Spanien. Lavinia Fontana fra Bologna fik en stor lokal karriere trods 11 børnefødsler og var måske den første kvinde, der anvendte kvindelige nøgenmodeller. Nord for Alperne kan bl.a. nævnes Catarina van Hemessen. Barokkens førende kvindelige kunstner er Artemisia Gentileschi, den første kvinde til at blive optaget I Firenzes prestigefyldte Akademi. Hun var simpelthen en af sin tids bedste og internationalt mest berømte malere. Men også i Spanien (Josefa de Obidos), England (Mary Beale) og andre lande ser vi kvinder, der fatter penslen. Blandt de mest kendte er hollandske Judith Leyster, elev af Frans Hals og siden den første kvinde til at træde ind i malernes Skt. Lukas lav i Haarlem. I 1700 årene dukker flere fremragende kvindelige portrætkunstnere i tidens rokokostil op, som bl.a. franske Élizabeth Vigée-le Brun og venezianske Rossalba Carriera. Franske Marguerite Gérard maler flere motiver fra et udpræget kvindeligt univers. Nyklassicismen præges bl.a. af malere som Angelika Kaufmann og Marie-Gabrielle Capet.

Illu: Artemisia Gentileschi: Allegori over malerkunsten - selvportræt.

 

Foredragsholder: Cand. mag. i historie og kunsthistorie Jørgen Printz Steinicke. Holsted

Sted: Galleri 46, Holsted

Entré: 60 kr./70 kr. (medlemmer/ikke medlemmer)

Arr.: Sydjysk Kunstforening

Mandag d. 12. nov. kl. 19.00:

Op omkring Island

Geologisk, historisk, kulturelt og eksistentielt ligger Island på en spændingsfyldt grænseflade mellem de to kontinenter, mellem natur og kultur, mellem død og overlevelse, mellem tradition og modernitet, mellem Europa og Amerika.

Et foredrag om det moderne Island, om de kulturhistoriske rødder, om forfatternes Island og om at rejse i Island.

Foredraget er en del af Nordisk Litteraturuge, og som optakt bliver der læst op af: Einar Már Guðmundssons  ”Islandske konger”

Foto: Ditte Valente.

 

Foredragsholder: Forfatter og lektor emeritus Michael Böss, Holstebro.

Sted: Vejen Bibliotek

Entré: 60 kr./80 kr. (medlemmer/ikke medlemmer)

Arr.: Vejen Bibliotek og Foreningen Norden malt herred.

Tirsdag d. 13. nov. kl. 19.00:

Brandforsiknring som kilde til bygningshistorie

Fra omkring år 1800 begyndte stadig flere at lade deres huse og gårde forsikre mod brand, og de fleste af disse forsikringer har Statens Arkiver indscannet og gjort frit tilgængelige på internettet. Dermed er brandforsikringerne blevet en oplagt kilde til bygningshistorie for slægtsforskere og andre, der gerne vil vide mere om bygningers fortid.

Slægtsforsker og historielærer Peter Olsen vil vise hvilke oplysninger, man kan finde om fortidens bygninger, og forklare hvordan, de forskellige protokoller er indrettet. Foredraget vil tage udgangspunkt i konkrete opslag i forsikringsprotokoller, hvor foredragsholderen stille og roligt vil gennemgå bygningsbeskrivelsernes mest almindelige struktur og indhold.

Foredragsholder: Lærer og slægtsforsker Peter Olsen, Tingstrup.

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Tirsdag d. 13. nov. kl. 19.30:

Formens mester, Thorvald Bindesbøll

Thorvald Bindesbøll må kaldes Danmarks første designer. Bindesbøll dækkede alle brugskunstens forskellige områder fra møbler, lamper, smykker, bestik, plakater, tæpper og bogbind. Hans arkitektur bl.a. med Skagen Fiskepakhuse bygger bro mellem det 19. og 20. århundrede. Men mest kendt er han for sine normbrydende keramiske arbejder – foruden den stadig benyttede, karakteristiske skrift til navnet ”Carlsberg”. I leret skabte han en nonfigurativ, abstrakt kunst flere årtier, før abstrakt kunst blev et begreb. Foredraget vil se på kunstnerens intentioner inden for hans mange aktiviteter inden for kunstens forskellige former, materialer og stilistiske udtryk.

 

Foredragsholder: Dr. phil. Mirjam Gelfer-Jørgensen, Kgs. Lyngby.

Sted: Kunstmuseet Vejen 

Entré: 60 kr. / 80 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr.: Vejen Kunstmuseum og Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn

Onsdag d. 14. nov. kl. 19.30:

Magten og mennesket - C. F. Tietgen

Fortælleforestillingen 'Magten og mennesket' - om C. F. Tietgen - handler om 50 års spændende Danmarkshistorie, herunder Esbjerg by og havn, jernbane mv og ikke mindst de grundtvigske tanker.

Yderligere info: http://dortefuttrup.dk/portfolio-item/cf-tietgen/ 

 

Foredragsholder: Forfatter Dorte Futtrup, Frederiksberg.

Sted: Holsted Kirke og Holsted Sognegård

Entré: Gratis

Arr.: Grundvigsk Forum Holsted og Menighedsrådene.

Mandag d. 19. nov. kl. 19.15:

1800-tallets kvindelige kunstnere - en begyndende kvindefrigørelse

Den franske revolutions frihedsidealer satte også spor i kunstverden – om end med nogen forsinkelse. Franske Rosa Bonheur greb som ”Ny kvinde” ind i mandeverden med meget realistiske dyreskildringer, heste og køer såvel som løver og tigre. Senere specialiserede den engelske Lady Butler sig i scenerier fra tidens militære slagmarker. Marie Ellenrieder var Inspireret af de tyske Nazarenere. Med impressionismen i århundredets sidste årtier dukkede en række fremragende kvindelige kunstnere op – alle fuldt på højde med de bedste af deres mandlige kollegaer. Blot kan nævnes Berthe Morisot samt amerikanerne Mary Cassatt og Lilla Cabot Perry, der begge – ligesom vor egen Anna Ancher - blev draget af kunsten i Paris. Alle tog de som den fremragende billedhugger Camille Claudel deres kampe med mandeverden. I Holland fortsatte Therese Schwartze traditionen med at male (selv)portrætter. Det gælder også den særprægede finske Helene Schjerfbeck, der fortsatte langt ind i det 20. årh. Kâthe Kollwitz – en af de største kvindelige kunstnere - viste et socialt engagement, som hun som få andre gav udtryk for i sin grafiske kunst. Kvinden var – som Nora i Ibsens ”Et dukkehjem” - på vej ud, men hvor skulle hun gå hen? 

Ill.: Helene Schjerfbeck: Selvportræt

 

Foredragsholder: Cand. mag. i historie og kunsthistorie Jørgen Printz Steinicke. Holsted

Sted: Galleri 46, Holsted

Entré: 60 kr./70 kr. (medlemmer/ikke medlemmer)

Arr.: Sydjysk Kunstforening

Tirsdag d. 11. dec. kl. 19.00:

Hedens hovedpersoner

Museumsinspektør ved Ringkøbing-Skjern Museum Christian Ringskou fortæller om sit arbejde med den vestjyske hede. Regionens landbrug omtales og de særlige forhold hvad angår samfærdsel og bebyggelsesstruktur introduceres. Herefter fortæller Christian Ringskou om fire mænd fra heden: Skrædderen, der levede et fattigt og simpelt liv i "lyngens brune land", skolelæreren, der introducerede foreninger, grundtvigianisme og afholdsbevægelse, spekulanten, der svingede sig op fra fattig smed til herregårdsslagter, og købmanden, der blev Skjerns første borger. Foredraget baserer sig for en dels vedkommende på folkemindesamleren Evald Tang Kristensens samlinger, og aftenen sluttes af med et eventyr og en lille fræk historie optegnet hos skrædderen.

Foredragsholder: Museumsinspektør cand. mag. Christian Ringskov, Skjern.

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr. DIS-Kongeaaen