Kursus torsdage d. 21. sep. - 5. okt. - 26. okt. 9. nov. og 7. dec. kl. 19.00-22.00:

Kursus: Læsning af gotiske skrifter

5 kursusgange.

På holdet læser vi naturligvis masser af gotisk skrift. Dette er nødvendigt, fordi næsten alt håndskrevet fra før ca. 1900 er skrevet med denne skrift eller en blanding af gotisk skrift og latinsk skrift (moderne skrift), hvad der kan være endnu sværere at læse, end den gotiske skrift.

Foredragsholder:  Ulrich Alster Kluge, slægtsforsker, forfatter, Fredericia

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Kursuspris incl. materialer: 500 kr. 

 

Bindende tilmelding senest d. 1. august pr. mail: gotiskskrift@gmail.com

Yderligere info hos Jens Chr. Andersen, tlf. 74855423 / 30115423, mail: toftager16@lintrup.dk

Arr.: DIS-Kongeaaen

Mandag d. 20. nov. kl. 19.00:

Lys og slagskygge - spansk guldaldermaleri fra Greco til Goya II

Hofkunstens udvikling i Madrid kulminerede med Velázquez, en af de største af barokkens mange malere. Hans Las Meninas hører til et af kunsthistoriens mest ikoniske værker. Madrid-skolen fortsætter med høj kvalitet i årene efter med Claudio Coello som højdepunktet.  

1700-årene er en lidt trist periode indtil den sidste gigant viser sig: Francisco Goya - en kunstnerisk gejser. Ærgerrig hofmaler og siden en kunstnerisk rebel med foruroligende grafiske værker, der viser menneskelig dårskab og til sidst hans helt private, ekspressive pinturas negras ( de sorte billeder) - en malerisk revolution der rækker frem mod vor tid.

 

 

Foredragsholder: Cand. mag. i historie og kunsthistorie Jørgen Printz Steinicke. Holsted

Sted: Galleri 46, Holsted

Entré: 60 kr./70 kr. (medlemmer/ikke medlemmer)

Arr.: Sydjysk Kunstforening

Onsdag d. 29. nov. kl. 19.30:

Drømmen om et forenet Norden - historiens lære og nutidens muligheder

Norden, Skandinavien - ét rige, - én stat! Gennem århundreder har det været det politiske mål, der skulle gennemtvinges med vold eller drømmen, der skulle søges opfyldt gennem begejstring. Trods alle anstrengelser, blodsudgydelser og store taler er det ikke blevet virkeliggjort. I foredraget vil der blive forsøgt at give et bud på - ud fra historiske erfaringer - om det nogensinde kan lykkes at forene Norden.

Foto: Billedet viser det flag, som Erik af Pommern i 1430 havde tænkt sig kunne være et flag for Kalmarunionen: et rødt kors på gul bund, vaje for første gang foran Christiansborg i 1997 på 600-års dagen for indgåelsen af Kalmarunionen - foreningen af Danmark, Sverige, Norge og Finland under èn konge.

 

Foredragsholder: Hans Jørgen Lych Larsen, Lejre

Sted: Vejen Sognegård

Entré: 60 kr. / 80 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr.: Foreningen Norden Malt herred

Tirsdag d. 5. dec. kl. 19.00:

Slægtsforskning og brug af skøde- og panteprotokoller

Foredraget vil have fokus på personoplysninger, som kan hentes i skøde- og panteprotokollerne. Hvor meget kan slægtsforskerne finde i dag? Hvor meget er digitaliseret?

 

Foredragsholder: Svend-Erik Christiansen, cand. phil., lektor, Brabrand.

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen