Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2021

Vejen 26. februar 2021


Kære medlemsforeninger


Der indkaldes til repræsentantskabsmøde i Vejen Folkeuniversitet onsdag den 17. marts 2010 kl. 17.00. Mødet bliver som følge af Covid-19-restriktioner afholdt digitalt på Teams. 

Alle, som tilmelder sig mødet, vil få tilsendt et link til deltagelse. Derfor er det nødvendigt med tilmelding til dette møde.

Dagsorden
    1. Valg af dirigent

    2. Formandens beretning 

    3. Regnskab og budget ved kassereren 

    4. Ideer til den kommende sæson

    5. Indkomne forslag og spørgsmål

    6. Valg til bestyrelsen (valgperiode 2 år). 
På valg er Jens Christian Andersen og Øjvind Fridtiof Arnfred. 
Begge modtager genvalg.

    7. Valg af 2 suppleanter (1 år) 
Forslag:
Lisbeth Johansen (Grundtvigsk Forum, Holsted)
Anne Cathrine Lorentzen (Museumsleder på Sønderskov) 

Eventuelt

 

Tilmelding til Hanne Klinting, Vejen Bibliotek: hakl@vejen.dk
Ved tilmelding: Oplys navn, mail-adresse og telefon