Onsdag d. 2. nov. kl. 19.30:

Kulturarv

Hvad er det der binder os sammen som danskere? Det handler både om nutiden og fortiden. Men afsættet er fortiden og vores skæbnefællesskab.Gennem både historisk og filosofisk tilgang gives der beskrivelser af det Danmark vi kender i dag; hvordan vi er blevet til 'danskere' igennem historien og hvordan vi har tænkt individ og samfund.

Foredragsholder: Højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen, Rødding.

Sted: Holsted Sognegård

Entré: 40 kr. / 50 kr.(medl. / ikke-medl.)

Arr.: Grundvigsk Forum Holsted.

Tirsdag d. 8. nov. kl. 19.00:

Kort og kilder

Foredraget vil fortælle om de kort og nogle af de arkivalier, som har været i Kort- og Matrikelstyrelsens arkiv (nu: Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering). Mange, men ikke alle, er lagt ud på nettet (hkpn.gst.dk). Jeg vil tage særligt hensyn til de behov, som findes hos slægtsforskere, ligesom jeg vil se på, hvad de forskellige korttyper kan fortælle og hvad de ikke kan fortælle. 

Foredragsholder: Peter Korsgaard, Arkivar i Kort- og Matrikelstyrelsen

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Mandag d. 14. nov. kl. 19.00:

Skumringsaften: Håb og nye eksistensbetingelser

I forbindelse med at biblioteker over hele Norden afholder Skumringstimen med oplæsning i stearinlysets skær under temaet: Fremtiden i Norden. Der læses uddrag af Emmi Itäranta "Vandets vogter".

Herefter foredrag om HÅB:

Håb driver os frem, trods alle dystre prognoser. Det skaber mening og sammenhæng - mellem os selv og omverdenen, mellem fortid, nutid og fremtid. Men håbet er også historisk foranderligt. Under nye eksistensbetingelser ændrer det omfang og form. Hvad vi håber på, røber hvem vi er, har været og kan blive. Håb sætter kraft bag vores handlinger og lader os ikke give op - selv når håbløsheden hersker.

Foredragsholder: Lektor, phd i historie Bertel Nygaard, Århus Universitet (forfatter til Tænkepausen med titlen Håb)

Sted: Vejen Bibliotek

Entré: (50 kr. / 75 kr.)

Arr.: Foreningen Norden Malt herred og Vejen Bibliotek

Mandag d. 14. nov. kl. 19.30:

To privatsamlinger - Den Hirschsprungske Samling og Ordrupgård Samling

Et foredrag om to af landets væsentligste private kunstsamlinger grundlagt af københavnske rigmænd. De har i mere end 100 år indtaget en fremtrædende plads i dansk kunstliv og hører i dag til veletablerede institutioner, der både viser ældre dansk kunst fra guldaldermalerne, Skagens malerne samt i Ordrupgårds tilfælde væsentlige værker af franske realister og impressionister fra Courbet til Gauguin. Ordrupgård blev for få år siden udvidet med netop afdøde Zaha Hadids tilbygning, ligesom der de seneste år er etableret spændende skulpturer i haven.

Foredraget vil gennemgå en række væsentlige værker fra de to museer.

Illu: Vilhelm Hammershøi: De høje vinduer (Ordrupgaard Samlingen)

 

Foredragsholder: Cand. mag. i historie og kunsthistorie Jørgen Printz Steinicke. Holsted

Sted: Galleri 46, Holsted

Entré: 60 kr./70 kr. (medlemmer/ikke medlemmer)

Arr.: Sydjysk Kunstforening

 

Onsdag d. 23. nov. kl. 19.30:

Ingrid Vang Nyman - Pippi fra Vejen

I tilknytning til udstilling på Vejen Kunstmuseum fortælles om Ingrid Vang Nymans fine illustrationer i Pippia Langstrømpe-bøgerne.

 

Foredragsholder: Museumsleder Teresa Nielsen, Vejen

Sted: Vejen Kunstmuseum

Entré: 60 kr. / 80 kr.

Arrangør: Foreningen Norden Malt herred.

Tirsdag d. 6. dec. kl. 19.00:

Sønderjyske kilder og hertugdømmet Slesvig

Det sønderjyske område har rigtig mange kilder til lokal- og slægtsforskning som er blevet publiceret på nettet.

Med udgangspunkt i DIS-Wiki vil der blive fortalt om de grundlæggende kilder: kirkebøger og folketællinger.

Det suppleres med en henvisning til andre kildesamlinger, der er vigtige for en slægtsforkser: de civile personregistre fra 1874 og frem, de preussiske sessionsprotokoller, men også de få skifteprotokoller og sjældne lægdsruller kan fortjene at nævnes.

Et kig på nogle tyske digitaliseringsprojekter vil give en introduktion til søgning syd for grænsen.

Foredragsholder: Cand. mag. Inger Burchard, Varde.

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen