SIDEN ER UNDER UDARBEJDELSE - DER KOMMER FLERE FOREDRAG.

Slægtsforskerforeningen DIS-Kongaaen afholder kursus: Læsning af gotiske skrifter (5 kursusgange: start d. 21. sep. Tilmeld senest 1. august.

I 2017 FEJRES 500 ÅRS JUBILÆUM FOR REFORMATIONEN MED 5 FOREDRAG: 14. SEP. OG 15. NOV. (3 foredrag er afviklet i foråret)

Tirsdag d. 12. sep. kl. 19.00:

Lægdsruller - hvorfor og hvordan?

Slægtsforsker Peter Olsen vil fortælle om, hvilke oplysninger vi kan indhente om vore forfædre fra lægdsrullerne lige fra fødested og ophav, over fysiske træk og skavanker til oplysninger om deres militære karriere. Foredraget vil tage udgangspunkt i konkrete eksempler på, hvordan vi finder og følger personer i lægdsrullerne samt hvilke hjælpemidler, der findes til at afkode fx forkortelser og begreber om lægdsrullen.

 

Foredragsholder: Peter Olsen, folkeskolelærer, Thisted

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Torsdag d. 14. sep. kl. 19.30:

Reformationen og sproget

Med reformationen blev gudstjenestesproget dansk og hele Biblen oversat til dansk. Bibeloversættelsen kom til at præge det danske skriftsprog, de nye salmer på dansk udviklede det poetiske sprog, og prædikensproget skabte et særligt offentligt foredragssprog med en skriftnær udtale. Denne talestil holdt sig til midt i 1800-tallet, da den smeltede sammen med det almindelige talesprog i et rigsmål, som er baggrunden for nutidens standardtalesprog.

Foredragsholder: Inge Lise Pedersen, tidligere lektor sproghistorie ved Københavns Universitet og professor i dansk sprog ved Universitetet i Tromsø.

Foredraget er støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål

Sted: Museet Sønderskov

Entré: Gratis (der serveres kaffe)

Arr: Museet Sønderskov, Askov Højskole, Grundtvigsk Forum Holsted og  Vejen Folkeuniversitet

Kursus torsdage d. 21. sep. - 5. okt. - 26. okt. 9. nov. og 7. dec. kl. 19.00-22.00:

Kursus: Læsning af gotiske skrifter

5 kursusgange.

På holdet læser vi naturligvis masser af gotisk skrift. Dette er nødvendigt, fordi næsten alt håndskrevet fra før ca. 1900 er skrevet med denne skrift eller en blanding af gotisk skrift og latinsk skrift (moderne skrift), hvad der kan være endnu sværere at læse, end den gotiske skrift.

Foredragsholder:  Ulrich Alster Kluge, slægtsforsker, forfatter, Fredericia

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Kursuspris incl. materialer: 500 kr. 

Bindende tilmelding senest d. 1. august pr. mail: gotiskskrift@gmail.com

Yderligere info hos Jens Chr. Andersen, tlf. 74855423 / 30115423, mail: toftager16@lintrup.dk

Arr.: DIS-Kongeaaen

Tirsdag d. 10. okt. kl. 19.00:

Forsvarets arkiver

Forsvarets arkiver indeholder mange oplysninger om de udskrevne og hvervede soldater samt deres officerer. Oplysninger kan bl.a. findes i stambøgerne, men også i mange af de andre af hærens arkiver, kan der findes oplysninger om de værnepligtige, de hvervede og officerernes forhold.

Rigsarkivet har gjort det nemmere for slægtsforskere at finde oplysninger om hærens personel ved at lægge lægdsrullerne for hele landet og senest en række registre og hjælpemidler til hærens arkiver ud på ArkivalierOnline.

Jørgen Green, som bl.a. har skrevet Slægtsforskerens ABC og Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og hærens og søværnets arkiver, vil i foredraget gennemgå de vigtigste af disse registre og hjælpemidler og fortælle om, hvordan man finder frem til og bestiller de originale arkivalier på Rigsarkivet.

Foredragsholder: Jørgen Green, cand. jur.. København.

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Mandag d. 23. okt. kl. 19.00:

Lys og slagskygge - spansk guldaldermaleri fra Greco til Goya I

Kunstens udvikling efter Spaniens samling.

Forskellige malerskoler udvikles i 1500-tallet i de store byer. Luis Morales den første mere selvstændige mester. Felipe 2.s Escorial-slot sætter for alvor gang i udviklingen. Den forunderlige El Greco kommer til Toledo. Barokmaleriet udvikler sig i 1600-årene med Jusepe Ribera i det ligeledes spanske Napoli. Kunsten i Sevilla, en af verdens største og rigeste byer, kulminerer med Zurbarán og hans uforglemmelige helgenskikkelser og den blide Murillo, "Spaniens Rafael", i flere århundreder den mest feterede spanske maler.

 

Foredragsholder: Cand. mag. i historie og kunsthistorie Jørgen Printz Steinicke. Holsted

Sted: Galleri 46, Holsted

Entré: 60 kr./70 kr. (medlemmer/ikke medlemmer)

Arr.: Sydjysk Kunstforening

Tirsdag d. 14. nov. kl. 19.00:

Skifterne fortæller - om skifter og overformynderiarkivalier

Skifteretternes materiale kan give næsten uendelige mængder af oplysningner om en del af vores forfædre, men hvordan finder man et skifte? Og hvad kan man vente at finde? Og hvordan finder man rundt i materialet fra en skifteret? Og hvorfor er der ikke altid noget skifte at finde?

 

Foredragsholder: Ulrich Alster Klug, slægtsforsker, Fredericia.

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Onsdag d. 15. nov. kl. 19.30:

Trolddom og refomationen

Hekseforfølgelserne i Danmark hørte ikke til den "mørke middelalder", men opstod i kølvandet på reformationen i 1500-tallet. Processerne kulminerede på Chr. 4's tid som en direkte udløber af reformationsjubilæet i 1617 for efterhånden at ebbe ud frem mod år 1700. I foredraget fortælles om den europæiske baggrund for de danske forfølgelser, om de forskellige opfattelser af magi og trolddom hos befolkningen og kirken, og om nogle af de ca. tusind hekse, der endte deres liv på bålet i Danmark.

 

Foredragsholder: Morten Fink-Jensen, lektor i historie ved Københavns Universitet

Foredraget er støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål

Sted: Museet Sønderskov

Entré: Gratis (der serveres kaffe)

Arr: Museet Sønderskov, Askov Højskole, Grundtvigsk Forum Holsted og  Vejen Folkeuniversitet

Mandag d. 20. nov. kl. 19.00:

Lys og slagskygge - spansk guldaldermaleri fra Greco til Goya II

Hofkunstens udvikling i Madrid kulminerede med Velázquez, en af de største af barokkens mange malere. Hans Las Meninas hører til et af kunsthistoriens mest ikoniske værker. Madrid-skolen fortsætter med høj kvalitet i årene efter med Claudio Coello som højdepunktet.  

1700-årene er en lidt trist periode indtil den sidste gigant viser sig: Francisco Goya - en kunstnerisk gejser. Ærgerrig hofmaler og siden en kunstnerisk rebel med foruroligende grafiske værker, der viser menneskelig dårskab og til sidst hans helt private, ekspressive pinturas negras ( de sorte billeder) - en malerisk revolution der rækker frem mod vor tid.

 

 

Foredragsholder: Cand. mag. i historie og kunsthistorie Jørgen Printz Steinicke. Holsted

Sted: Galleri 46, Holsted

Entré: 60 kr./70 kr. (medlemmer/ikke medlemmer)

Arr.: Sydjysk Kunstforening

Tirsdag d. 5. dec. kl. 19.00:

Slægtsforskning og brug af skøde- og panteprotokoller

Foredraget vil have fokus på personoplysninger, som kan hentes i skøde- og panteprotokollerne. Hvor meget kan slægtsforskerne finde i dag? Hvor meget er digitaliseret?

 

Foredragsholder: Svend-Erik Christiansen, cand. phil., lektor, Brabrand.

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen