I 2017 FEJRES 500 ÅRS JUBILÆUM FOR REFORMATIONEN MED 5 FOREDRAG:

1. FEB. på Askov Højskole

27. FEB. på Vejen Bibliotek 

5. APR. i Holsted Sognegård

14. SEP. på Museet Sønderskov

15. NOV. på Museet Sønderskov

 

Læs nærmere om de enkelte foredrag nedenfor.

Tirsdag d. 11. apr. kl. 19.00:

Sundforvaltnings kilder

Foredraget indeholder en præsentation af en række arkivalietyper, der kan anvendes til slægtsforskning. I særlig grad fokuseres på dødsattester og medicinalberetninger, dvs. de årsberetninger, som lægerne har haft pligt til at udarbejde siden 1803.

Foredragsholder: Arkivar, ph.d., seniorforsker Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet.

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Tirsdag d. 9. maj kl. 19.00:

Ejendomshistorie

I slægtsforskning er det ikke kun interessant at finde ud af, hvor og hvornår forfædrene er født og hvornår de er døde. Det er også centralt at finde oplysninger om de gårde og huse, de har boet i, og hvor længe samt på hvilke betingelser. Også hvordan gårde og huse så ud, og hvad de var bygget af, kan der findes oplysninger om. Foredraget fokuserer på centrale kilder til ejendomshistorie på Internettet, både i arkivalieronline og arkiv.dk.

Foredragsholder: Jørgen Dieckman Rasmussen, arkivleder Esbjerg Byhistoriske arkiv

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen