2019

Mandag d. 18. mar. kl. 19.00:

Salldata.dk som værktøj for slægtsforskere

Slægtsforskning handler grundlæggende om at finde og samle oplysninger fra forskellige kilder.

På Rigsarkivet findes uendelige mængder af disse kilder, og rigtig meget kan findes på nettet – hvis man lige ved, hvor og hvordan man skal søge.

Hjemmesiden Sall Data er opstået som et hjælpemiddel hertil.

Formålet var dels at samle alle de ting, som en slægtsforsker har brug for, dels at præsentere det på en måde, så det er nemt at finde rundt i.

Lars Helbo, som har lavet denne side, viser den frem og forklarer, hvordan man får mest mulig ud af det.

Foredragsholder: Slægtsforsker Lars Helbo, Hammel

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Tirsdag d. 19. mar. kl. 19.30:

Vores smukke og morsomme sprog

Det danske sprog har det godt. Det er smidigt, det fornyer sig, og vi bruger det med stort udbytte i alle livets forhold.
Men hvor kommer det danske sprog fra? Hvordan er det blevet til? Hvorfor ændrer talesproget sig så hurtigt? Hvorfor er det så svært at stave det danske sprog? Siger vi god morgen eller hej? Hvad står der i de frække graffitier?
Alle disse spørgsmål og flere til vil blive behandlet i foredraget hvor, med H. C. Andersens ord "sproget er min moders bløde stemme og som en sød musik mit hjerte når!"

 

Foredragsholder: Niels Holck, tidl. seminarierektor, Aabenraa.

Sted: Askov Højskole

Entré: 75 kr. 

Arr.: Grundtvigsk Forum Askov

Tirsdag d. 2. apr. kl. 19.00:

14 generationer med rod i marsken

Foredraget handler om efterslægten efter herredsfoged Troels Winther på Astrupgård i Brøns Sogn, som levede i 1400-tallet, og som jeg betragter som Danmarks største sammenhængende slægt med forgreninger til alle dele af landet og til alle samfundslag. Udover at fortælle lidt overordnet om den enorme slægt vil jeg også komme ind på, hvordan man kan dokumentere slægtsforhold så langt tilbage i tiden.

 

 

Foredragsholder: Svend Jacobsen, lektor og vicerektor, Frederiksberg

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Tirsdag d. 2. apr. kl. 19.00:

Den store engelske romantiker J.M.W. Turner

En af Englands ubestrideligt mest originale skikkelser er Turner, enspænder og højromantiker. Hans kunst går fra storladne landskaber og søstykker mod det næsten abstrakte, i overjordiske farvesymfonier, inspireret af Goethes farvefilosofi.  

Ill: Krigsskibet The Fighting Temeraire trækkes til ophugning 1839.

 

Foredragsholder: Kunsthistoriker mag. art. Signe Jacobsen, Risskov.

Sted: Kunstmuseet Vejen 

Entré: 60 kr. / 80 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr.: Vejen Kunstmuseum og Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn

Mandag d. 6. maj kl. 19.00:

Asger Jorn på Gotland

Foredraget fokuserer på Jorns forhold til Gotland, som han besøgte flere gange, og hvor han ligger begravet. Somforberedelse til bogprojektet "10.000 års nordisk folkekunst" foretog Asger Jorn sammen med fotografen Franceschi rejser, der førte dem til Skåne (1962), Norge (1963) og Gotland (1964).

På grund af den enestående natur og de hundredvis af kulturhistoriske mindesmærker står Gotland for de fleste danskere som noget meget tillokkende. Prikken over i’et er naturligvis, at maleren Asger Jorn er begravet på øen ved Grötlingbo kirke.

Lars Morell fortæller om Asger Jorns ophold på Gotland i sensommeren 1964 sammen med den franske fotograf Gérard Franceschi. Dette ophold kom til at præge resten af Jorns indsats og medførte, at han ved et andet besøg i sommeren 1971 erklærede, at han ønskede engang at blive begravet her. Lars Morell har bl.a. skrevet Asger Jorns kunst (Aarhus Universitetsforlag, 2014).

Foto: Keld Preuthun

Foredragsholder: Idéhistoriker Lars Morrell, Århus Universitet

Sted: Kunstmuseet Vejen 

Entré: 60 kr. / 80 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr.: Vejen Kunstmuseum og Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn