2019

Torsdag d. 17. jan. kl. 19.00:

Vejret omkring os

Hvad sker der med vejret både her i Danmark og i udlandet? Hvad er det, der ligger bag vejrforandringerne og ikke mindst, hvad er risikoen for fremtiden- for vores børn og børnebørn? Foredraget giver et letforståeligt indblik i den komplicerede debat om klimaet tilstand – men giver også en fortælling om de muligheder forandringerne giver.

 

 

Foredragsholder: Jesper Theilgaard, meteorolog, forfatter, klimaekspert.

Sted: Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud, 6650 Brørup

Entré: 0 kr. / 50 kr. (medl./ikke medl.)

Arr.: Lindknud Aftenhøjskole / Jette Lange Poulsen

Mandag d. 21. jan. kl. 19.00:

Liv i sproget

Det danske sprog er en levende organisme, der udvikler sig.

Nørregaard Frandsen er kendt for sine klummer i Kr. Dagblad og sin deltagelse i TV-debatter.

 

Foredragsholder: Professor Johs. Nørregaard Frandsen, SDU

Sted: Holsted Bibliotek

Entré: 50 kr. / 75 kr.

Arr.: Grundtvigsk Forum Holsted, Biblioteksklubben kUGLEN og Holsted Bibliotek.

Tirsdag d. 22. jan. kl. 13.30:

Livsglædens nødvendighed

Foredraget slår et slag for livsglædens nødvendighed og tager tilhørerne med på en rundrejse i smilets og den muntre alvors univers. Det handler om glæden spændt ud mellem livskraften og købekraften og om forskellen på lykken og glæden.

Livet skal ikke bare lykkes. Man skal tage imod det, opsøge det. Hvad man lukker sig om, bliver indestængt og dæmonisk. Det dæmoniske er det tillukkede, det tavse, det stumme.

 

Foredragsholder: Erik Lindsøe, forfatter og foredragsholder, Sorø

Sted: Knudepunktet, Vejen

Entré: 70 kr.

Arr.: Højskoleudvalget, Knudepunktet.

Tirsdag d. 22. jan. kl. 18.00:

Knæk en klassiker: Dantes Guddommelige komedie (1)

Kursusrække 3 tirsdage kl. 18.00-21.00: 22.jan., 5. feb. og 26. feb.

Vær med når vi i 2019 læser Dantes 'Guddommelige kommedie' over 3 gange, i selskab med Ole Meyer (der har oversat den til dansk) og Martin Herbst (som ved enormt meget om den) som vores kyndige vejledere. En oplevelse med én af verdenslitteraturens grundpiller venter!

Læs mere på vejbib.dk/arrangementer

 

Foredragsholdere: cand. mag. Ole Meyer, København og cand. theol. Martin Herbst, Kastrup.

Sted: Vejen Bibliotek

Entré: Samlet betaling for 3 gange: 150 kr. medlemmer / 200 kr. ikke-medlemmer

OBS Begrænset antal billetter. Køb via Vejen Biblioteks hjemmeside.

Arr.: Biblioteksklubben kUGLEN, Vejen Bibliotek, Øjvind Fritjof Arnfred og Hanne Klinting.

Kvindelige avantgardekunstnere i det 20. århundrede

Susanne Valadon kan ses som et symbol på den nye tids frigjorte kvinde, som i sin søgen efter frihed og kærlighed også oplevede livets skyggesider. Det samme kan siges om mexicanske Frida Kahlo, gift med en af sin tids mest berømte kunstner, Diego Rivera. Livets prøvelser fik hende til at se stadig mere indad i sit eget smertefulde, kvindelige univers. Også Paula Modersohn-Becker udforskede sig selv som kvinde og ung mor ligesom Charley Toorop (Holland) udforskede sit eget spejlbillede. Gabriele Münter var tæt forbundet med Kandinsky og Der blaue Reiter, mens unge russiske kunstnere på alle måder udfordrede traditionen helt i frontlinjen for den nye tidsalder. Det gjaldt Natalia Goncharova med en ekspressiv kubistisk stil, mens Lyobov Popova blev bannerfører for det rent nonfigurative maleri. Endnu en russer, Sonia Delaunay (hustru til Robert Delaunay) indtog Paris som en af periodens mest stilsikre og største koloristiske begavelser. Geogia O’Keefe (USA) blev især kendt for sine organiske abstraktioner. Den nulevende portugisiske i London bosatte Paula Rego fandt sit eget billedsprog mellem symbolik, surrealisme og satire. Hvor svært det kunne være at klare sig som kvinde fortæller historien om danske Franciska Clausen, i 1920´erne tilhørende den parisiske avantgarde som Fernand Legers elev og elskerinde, men som efterfølgende i det provinsielle Danmark i årtier henlevede i glemsel indtil hun i alderdommen blev genopdaget og fik den rette anerkendelse.  

Ill: Diego y io (Diego og jeg)

 

Foredragsholder: Cand. mag. i historie og kunsthistorie Jørgen Printz Steinicke. Holsted

Sted: Galleri 46, Holsted

Entré: 60 kr./70 kr. (medlemmer/ikke medlemmer)

Arr.: Sydjysk Kunstforening

Tirsdag d. 5. feb. kl. 19.00:

Da vore forfædre var fæstebønder

Indtil ca. 1800 var de fleste bønder i Danmark fæstebønder – dvs. at de i nutidens sprog nærmest havde deres gård i forpagtning. Aftalerne var dog ikke indgået mellem ligeværdige parter, så der kunne indgå en lang række andre forpligtelser i aftalen, end vi forestiller os i
dag.
I foredraget fortælles bl.a. om de forskellige former for fæsteaftaler, hvad indholdet typisk kunne være, hvad de fortæller os i dag og ikke mindst: Hvordan og hvor vi finder dem.

 

Foredragsholder: Jørgen Dieckman Rasmussen, arkivchef i Byhistorisk Arkiv i Esbjerg

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Tirsdag d. 5. feb. kl. 18.00:

Knæk en klassiker: Dantes Guddommelige komedie (2)

Kursusrække 3 tirsdage kl. 18.00-21.00: 22.jan., 5. feb. og 26. feb.

Vær med når vi i 2019 læser Dantes 'Guddommelige kommedie' over 3 gange, i selskab med Ole Meyer (der har oversat den til dansk) og Martin Herbst (som ved enormt meget om den) som vores kyndige vejledere. En oplevelse med én af verdenslitteraturens grundpiller venter!

Læs mere på vejbib.dk/arrangementer

 

Foredragsholdere: cand. mag. Ole Meyer, København og cand. theol. Martin Herbst, Kastrup.

Sted: Vejen Bibliotek

Entré: Samlet betaling for 3 gange: 150 kr. medlemmer / 200 kr. ikke-medlemmer

OBS Begrænset antal billetter. Køb via Vejen Biblioteks hjemmeside.

Arr.: Biblioteksklubben kUGLEN, Vejen Bibliotek, Øjvind Fritjof Arnfred og Hanne Klinting.

Tirsdag d. 26. feb. kl. 13.30:

Kejseren af Portugalien

"Kejseren af Portugalien" anses af mange for Selma Lagerlöfs største kunstneriske præstation. Den er også, og måske først og fremmest, en fortælling om den alt tilgivende kærlighed, der nok fører til fornedrelse og død, men også til liv og forklarelse.

 

Foredragsholder: Bolette Elvstrøm, forfatter, tidl. højskolelærer og efterskoleforstander.

Sted: Knudepunktet, Vejen

Entré: 70 kr.

Arr.: Højskoleudvalget, Knudepunktet.

Tirsdag d. 26. feb. kl. 18.00:

Knæk en klassiker: Dantes Guddommelige komedie (3)

Kursusrække 3 tirsdage kl. 18.00-21.00: 22.jan., 5. feb. og 26. feb.

Vær med når vi i 2019 læser Dantes 'Guddommelige kommedie' over 3 gange, i selskab med Ole Meyer (der har oversat den til dansk) og Martin Herbst (som ved enormt meget om den) som vores kyndige vejledere. En oplevelse med én af verdenslitteraturens grundpiller venter!

Læs mere på vejbib.dk/arrangementer

 

Foredragsholdere: cand. mag. Ole Meyer, København og cand. theol. Martin Herbst, Kastrup.

Sted: Vejen Bibliotek

Entré: Samlet betaling for 3 gange: 150 kr. medlemmer / 200 kr. ikke-medlemmer

OBS Begrænset antal billetter. Køb via Vejen Biblioteks hjemmeside.

Arr.: Biblioteksklubben kUGLEN, Vejen Bibliotek, Øjvind Fritjof Arnfred og Hanne Klinting.

Tirsdag d. 19. mar. kl. 19.30:

Vores smukke og morsomme sprog

Det danske sprog har det godt. Det er smidigt, det fornyer sig, og vi bruger det med stort udbytte i alle livets forhold.
Men hvor kommer det danske sprog fra? Hvordan er det blevet til? Hvorfor ændrer talesproget sig så hurtigt? Hvorfor er det så svært at stave det danske sprog? Siger vi god morgen eller hej? Hvad står der i de frække graffitier?
Alle disse spørgsmål og flere til vil blive behandlet i foredraget hvor, med H. C. Andersens ord "sproget er min moders bløde stemme og som en sød musik mit hjerte når!"

 

Foredragsholder: Niels Holck, tidl. seminarierektor, Aabenraa.

Sted: Askov Højskole

Entré: 75 kr. 

Arr.: Grundtvigsk Forum Askov

Tirsdag d. 2. apr. kl. 19.00:

14 generationer med rod i marsken

Foredraget handler om efterslægten efter herredsfoged Troels Winther på Astrupgård i Brøns Sogn, som levede i 1400-tallet, og som jeg betragter som Danmarks største sammenhængende slægt med forgreninger til alle dele af landet og til alle samfundslag. Udover at fortælle lidt overordnet om den enorme slægt vil jeg også komme ind på, hvordan man kan dokumentere slægtsforhold så langt tilbage i tiden.

 

 

Foredragsholder: Svend Jacobsen, lektor og vicerektor, Frederiksberg

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Tirsdag d. 2. apr. kl. 19.00:

Den store engelske romantiker J.M.W. Turner

En af Englands ubestrideligt mest originale skikkelser er Turner, enspænder og højromantiker. Hans kunst går fra storladne landskaber og søstykker mod det næsten abstrakte, i overjordiske farvesymfonier, inspireret af Goethes farvefilosofi.  

Ill: Krigsskibet The Fighting Temeraire trækkes til ophugning 1839.

 

Foredragsholder: Kunsthistoriker mag. art. Signe Jacobsen, Risskov.

Sted: Kunstmuseet Vejen 

Entré: 60 kr. / 80 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr.: Vejen Kunstmuseum og Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn