I 2017 FEJRES 500 ÅRS JUBILÆUM FOR REFORMATIONEN MED 5 FOREDRAG:

1. FEB. på Askov Højskole

27. FEB. på Vejen Bibliotek 

5. APR. i Holsted Sognegård

14. SEP. på Museet Sønderskov

15. NOV. på Museet Sønderskov

 

Læs nærmere om de enkelte foredrag nedenfor.

Mandag d. 27. feb. kl. 19.30:

J. F. Willumsen - en ener i dansk kunst

J.F. Willumsen deler nok vandene, men er ikke til at komme uden om. Kaster sig i ungdommen over den nye symbolisme, maler med kredsen omkring Gauguin i Bretagne. Han gør op med naturalismen og impressionismen med billeder som Jotunheim og Bjergbestigersken, en ny tids frigjorte kvinde. Siden blev det til voldsomme ekspressive billeder, som aldrig før set i dansk kunst – bl.a. inspireret af El Greco, som han studerede. Mennesket i sorg og glæde og i kamp med naturens kræfter. Selv et vulkanudbrud af følelser, farver og liv. Også som keramiker og billedhugger er Willumsen en ener i dansk kunst.

Ill.: J.F. Willumsen. Aftensuppen

 

Foredragsholder. kunsthistoriker Lone Schloo Erhardtsen, Esbjerg

Sted: Galleri 46, Holsted

Entré: 60 kr. / 70 kr.

Arr.: Jørgen Steinicke og Sydjysk Kunstforening

Mandag d. 27. feb. kl. 19.00:

Reformation, sprog og litteratur

Reformationen gjorde dansk til officielt kirkesprog. Men den placering kirken havde i samfundet, betød at det danske sprogs status steg. Med Peder Palladius som kirkens mand og de første salmedigtere som lyrikere følger forelæsningen de første skridt på vejen til at gøre dansk til et sprog, der kan bruges til alting – fra videnskab til daglig tale.

Foredragsholder: Svend Erik Larsen, Dr. phil. og professor emiritus, Århus Universitet

Sted: Vejen Bibliotek

Entré: 40 kr. / 65 kr.(medl. / ikke-medl.)

Arr.: Vejen Bibliotek

 

 

Tirsdag d. 28. feb. kl. 19.30:

Tage Skou-Hansens forfatterskab

Foredraget omhandler Tage Skou-Hansens (f. 1925) liv og romaner. Den gennemgående firgur, Holger Mikkelsen, følger Danmarkshistorien fra besættelsestiden til ungdomsoprøret. Der fortælles også om forfatterens tilknytning til Holsted.

Foredragsholder: Professor Nils Gunder Hansen, SDU Odense

Sted: Holsted Bibliotek

Entré: 40 kr. / 65 kr.(medl. / ikke-medl.)

Arr.: Grundvigsk Forum Holsted.og Holsted Bibliotek

Tirsdag d. 21. marts kl. 13.30:

Rundt om den humoristiske verden i dansk litteratur

Tilhørerne tages med på en humoristisk rundrejse sammen med Halfdan Rasmussen, Victor Borge, Gøg og Gokke, Storm P., Osvald Helmuth, Johannes Møllehave, Otto Brandenburg og andre der skaber glæde HVOR de går. Modsat dem der skaber glæde NÅR de går.

 

Foredragsholder: Højskolelærer Lillian Hjorth-Westh, Bornholms Højskole

Sted: Knudepunktet, Vejen

Entré: 70 kr.

Arr.: Høsjkoleudvalget, Knudepunktet.

Onsdag d. 5. april kl. 19.30:

Reformationen, ægteskabet og husstanden

Reformationen fik store konsekvenser for ægteskabet, der skiftede fra at være et sakramente til at blive en verdslig institution. For Luther var det en vigtig del af ægteskabets formål at ægteparret var hinanden til gensidig støtte og hjælp og ægteskabelig seksualitet var en vigtig del af ægteskabet, samtidig med at al seksualitet uden for ægteskab blev reguleret ud fra det 6. bud. Ægteskabet var også den samfundsinstitution, husstanden byggede på. Luther betragtede husstanden som en helt central enhed i samfundet og indsatte husfaderen med en del af kongens gudsgivne autoritet. Samtidig lå en række sociale forpligtelser i husstanden, og de sociale relationer i husholdet var reguleret ud fra det 4. bud. Foredraget undersøger, hvilke konsekvenser reformationen havde for ægteskabets status, regulering af seksualiteten og for de sociale relationer og forpligtelser i den husstand, ægteskabet var kernen i.

Foredragsholder: Nina Javette Kofoed, lektor i historie ved Aarhus Universitet, 

Foredraget er støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål

Sted: Sognegården, Vestergade 15, Holsted

Entré: Gratis (der serveres kaffe)

Arr: Grundtvigsk Forum Holsted, Askov Højskole, Museet Sønderskov og  Vejen Folkeuniversitet

Onsdag d. 5. apr. kl. 19.30:

Vincent van Gogh

Van Gogh var ikke bare en mand, der i perioder måtte plages med sindsyge han var også et intelligent mennekse med et ønske om at gøre en forskel i verden.

Illu: Stjernenatten.

 

Foredragsholder:kunstformidler Signe Jacobsen, Risskov

Sted: Kunstmuseet Vejen 

Entré: 60 kr. / 80 kr. (medl. / ikke-medl.)

Arr.: Vejen Kunstmuseum og Museumsforeningen for Vejen og Omegn

Tirsdag d. 11. apr. kl. 19.00:

Sundforvaltnings kilder

Foredraget indeholder en præsentation af en række arkivalietyper, der kan anvendes til slægtsforskning. I særlig grad fokuseres på dødsattester og medicinalberetninger, dvs. de årsberetninger, som lægerne har haft pligt til at udarbejde siden 1803.

Foredragsholder: Arkivar, ph.d., seniorforsker Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet.

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen

Tirsdag d. 9. maj kl. 19.00:

Ejendomshistorie

I slægtsforskning er det ikke kun interessant at finde ud af, hvor og hvornår forfædrene er født og hvornår de er døde. Det er også centralt at finde oplysninger om de gårde og huse, de har boet i, og hvor længe samt på hvilke betingelser. Også hvordan gårde og huse så ud, og hvad de var bygget af, kan der findes oplysninger om. Foredraget fokuserer på centrale kilder til ejendomshistorie på Internettet, både i arkivalieronline og arkiv.dk.

Foredragsholder: Jørgen Dieckman Rasmussen, arkivleder Esbjerg Byhistoriske arkiv

Sted: Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen

Entré: 0 kr. medlemmer / 50 kr. ikke-medlemmer

Arr.: DIS-Kongeaaen